Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Ing. Lenka Niklová

  • zajišťuje výkon státní správy na úseku životního prostředí
  • koordinuje a zajišťuje úkoly spojené s údržbou městské zeleně
  • vede pasportizaci zelených ploch, zabezpečuje vysekávání nezemědělských ploch
  • koordinuje dodržování povinností provozovatelů malých zdrojů znečišťování
  • rozhoduje o kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu
  • zajišťuje realizaci odpadového hospodářství v souladu se zákonem a OZV o nakládání s komunálním odpadem
  • vede evidenci odpadových nádob a kontejnerů

Role v org. struktuře

referentka - životní prostředí, odpadové hospodářství, veřejná zeleň - ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald (Patro: 2, Dveře č.: 209)

Kontakty

Stáhnout vizitku (vCard)