Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Zasedání Zastupitelstva města Petřvald, Kulturní dům 20.10.2021 od 16:00 hodin.

Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: referent odboru výstavby a životního prostředí.  

Mgr. Lucie Polková

TAJEMNICE

  • je zaměstnancem města, do funkce ji po předchozím souhlasu ředitele krajského úřadu jmenuje starosta města, nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.
  • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu
  • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města zařazenými do MěÚ
  • stanoví v souladu s pl. právními předpisy platy zaměstnancům města zařazených do MěÚ
  • plní (podle pokynů starosty) úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva a rady obce a zajišťuje úkoly v přenesené působnosti obce vyplývající ze zvl. zákonů
  • vydává vnitřní předpisy - spisový řád, skartační plán a pracovní řád MěÚ

Role v org. struktuře

Tajemnice - Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald (Patro: 3, Dveře č.: 304)

Kontakty

Stáhnout vizitku (vCard)