Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Nevyvezené žluté nádoby na plast v lokalitě „Nová dědina“ budou vyvezeny v pondělí 27.9.2021.

Úřední den 27.9.2021 (pondělí) se přesouvá na 30.9.2021 (čtvrtek) s úředními hodinami od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 17.00.

Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: referent odboru výstavby a životního prostředí.

 

Právní předpisy města

Obecně závazné vyhlášky

2/2021 OZV, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV_2_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 515,53 kB
Staženo: 1×
Vloženo: 23. 9. 2021

1/2021 OZV, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV_1_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 770,59 kB
Staženo: 1×
Vloženo: 23. 9. 2021

1/2020 OZV, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV_1_2020_mistní_poplatek_za_odpad_na_rok_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 34,4 kB
Staženo: 149×
Vloženo: 10. 12. 2020

7/2019 OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV_c._7_2019_o_mistnim_poplatku_za_uzivani_verejneho_prostranstvi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 196,42 kB
Staženo: 227×
Vloženo: 16. 12. 2019

6/2019 OZV, o místním poplatku ze psů

OZV_c._6_2019_o_mistnim_poplatku_ze_psu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 181,75 kB
Staženo: 272×
Vloženo: 16. 12. 2019

5/2019 OZV, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

OZV_c._5_2019_o_mistnim_poplatku_za_provoz_systemu_shromazdovani,_sberu,_prepravy,_trideni,_vyuzivani_a_odstranovani_komunalnich_odpadu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 253,74 kB
Staženo: 301×
Vloženo: 16. 12. 2019

4/2019 OZV, kterou se mění OZV č. 2/2019, o regulaci používání zábavní pyrotechniky

OZV_c._4_2019,_kterou_se_meni_OZV_c._2_2019_o_regulaci_pyrotechniky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 150,97 kB
Staženo: 232×
Vloženo: 16. 12. 2019

2/2019 OZV, o regulaci používání zábavní pyrotechniky

OZV__2__2019_o_regulaci_používání_zábavní_pyrotechniky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 270,29 kB
Staženo: 452×
Vloženo: 17. 9. 2019

1/2019 OZV, o nočním klidu

ozv_1_2019_o_nocnim_klidu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 537,69 kB
Staženo: 483×
Vloženo: 27. 3. 2019

2/2017 OZV, požární řád města.

OZV č. 2_2017, požární řád.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 724,94 kB
Staženo: 702×
Vloženo: 18. 12. 2017

3/2016 OZV, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Petřvaldu č. 1/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

obecne_zavazna_vyhlaska_c._3_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 195,75 kB
Staženo: 691×
Vloženo: 28. 11. 2016

3/2006 OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty v oblasti pohybu psů na veřejném prostranství

ozv03_06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,13 MB
Staženo: 1,109×
Vloženo: 10. 3. 2015

4/2006 OZV k zabezpečení čistoty veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně

ozv04_06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 36,18 kB
Staženo: 999×
Vloženo: 10. 3. 2015

1/2010 OZV, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

ozv01_10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 443,39 kB
Staženo: 507×
Vloženo: 10. 3. 2015

2/2012 OZV, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území města Petřvaldu

ozv02_12.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 34,41 kB
Staženo: 417×
Vloženo: 10. 3. 2015
Zobrazeno 1-20 ze 22

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Úplné textové znění OZV, které nejsou ke stažení na této stránce, si můžete vyžádat emailem na adrese podatelna@petrvald-mesto.cz.

Veřejně dostupné zdroje právních předpisů
Orientační přehled právních předpisů (aktuální seznam a znění je nutné vždy ověřit na oficiálních veřejně dostupných zdrojích /viz výše/)

 

Číslo Zákon  
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)  
491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích  
129/2000 Sb. o krajích  
89/2012 Sb. občanský zákoník  
513/1991 Sb. obchodní zákoník  
262/2006 Sb. zákoník práce  
561/2004 Sb. školský zákon  
565/1990 Sb. o místních poplatcích  
133/1985 Sb. o požární ochraně (vyhl. MV 246/2001 Sb. o požární prevenci)  
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů  
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  
82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nesprávným úředním postupem  
500/2004 Sb. správní řád  
200/1990 Sb. o přestupcích, vyhl. č.340/2003 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích  
301/2000 Sb. o matrikách  
207/2000 Sb. vyhl. MV, kterou se provádí zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a přijmení a o změně některých souvisejících zákonů  
40/1993 Sb. o nabýváni a pozbývání státního občanství České republiky  
21/2006 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně něktrých zákonů  
36/2006 Sb. vyhl. MV, o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu  
133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech  
100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení  
114/1988 Sb. o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení  
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení  
108/2006 Sb. o sociálních službách  
109/2006 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v sovislosti s přijetím zákona o sociálních službách  
110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu  
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi  
37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi  
84/1990 Sb. o právu shromažďovacím  
202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách  
585/2004 Sb. branný zákon  
328/1999 Sb. o občanských průkazech  
329/1999 Sb. o cestovních dokladech  
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon  
17/1992 Sb. o životním prostředí  
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší  
254/2001 Sb. o vodách  
289/1995 Sb. o lesích  
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny  
326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči  
185/2001 Sb. o odpadech  
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání  
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu  
246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání  
166/1999 Sb. o veterinární péči (prov. předpis 286/1999 Sb.)  
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (silniční zákon)  
111/1994 Sb. o silniční dopravě  
218/2000 Sb. rozpočtová pravidla  
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
563/1991 Sb. o účetnictví  
337/1992 Sb. o správě daní a poplatků  
565/1990 Sb. o místních poplatcích  
368/1992 Sb. o správních poplatcích  
116/1990 Sb. o nájmu a pronájmu nebytových prostor  

Všechny shora uvedené právní předpisy je třeba chápat jako předpisy v platném znění, to je ve znění pozdějších změn a doplňků.