Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

  Od 12.4.2021 je knihovna otevřena pro veřejnost.   Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva Města Petřvaldu

„Řešení úspor elektrické energie veřejného osvětlení města Petřvald“

„Řešení úspor elektrické energie veřejného osvětlení města Petřvald“


V Petřvaldě dne 1.10.2012

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:

„Řešení úspor elektrické energie veřejného osvětlení města Petřvald“

Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald<
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1721679329/0800
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Dana Szotkowská
Telefon: 596 542 913
Fax: 596 541 795
E-mail: szotkowska@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Předmětem zakázky je provedení instalace technického zařízení k 6-ti rozvaděčům veřejného osvětlení dle přílohy, které řeší optimalizaci tak, aby došlo k ekonomickým úsporám elektrické energie.
3.2. Místo plnění zakázky: Město Petřvald

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
a) Nabídková cena v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem. Váha - 80%
b) Výše garantovaných úspor elektrické energie v %. Váha - 20%

5. Další podmínky zadavatele:
a) Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče, která bude obsahovat: cenu za dílo, garanci úspor elektrické energie, smluvní pokuty při nesplnění garance, servis dodaného zařízení, záruční doby.
b) Zálohy nejsou přípustné.
c) Termín provádění zakázky: 10-12/2012
d) Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 17.10.2012 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem
„Řešení úspor elektrické energie veřejného osvětlení města Petřvald“.


Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Úplné znění výzvy včetně přílohy ve formátu PDF najdete zde.

 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Řešení úspor elektrické energie veřejného osvětlení města Petřvald“
15.10.2012


Na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Řešení úspor elektrické energie veřejného osvětlení města Petřvald“ o zodpovězení dotazů Vám sdělujeme:

1) Jakou variantu instalace regulátoru nacenit?
Vysvětlení: regulátor pravděpodobně bude potřeba nainstalovat do samostatného pilíře, což je nejdražší varianta. V praxi možná bude řešení levnější. Do nabídky tedy (ne)nacenit i cenu instalace v místě?

Odpověď:
Způsob instalace jednotlivých rozvaděčů:
Hornická 736 - instalováno na betonovém stožáru
Závodní 646 - instalováno na betonovém stožáru
Ráčkova 857 - instalováno na betonovém stožáru
J. Holuba 574 - volně stojící rozvaděč na betonové patce
Radvanická 528 - volně stojící rozvaděč na betonové patce (v r. 2013 dojde k rekonstrukci rozvaděče)
Školní 1050 - volně stojící rozvaděč na betonové patce (kompenzátor je možno umístit i dovnitř rozvaděče)

2) Jaký požadujete časový průběh regulace (velikost útlumu napětí)?
Vysvětlení: Dokážeme nabídnout regulátory, které umí nastavit dva režimy poklesu napětí. Lze tedy např. V době 23-05h regulovat ještě více. Takové zařízejí je dražší a větší váha je dána ceně. Pokud připouštíte více variant, můžeme poslat dvě?

Odpověď:
Nacenit pevný regulátor. Pro informaci je možno uvést i cenu regulátoru s dvojím tlumením.

3) Je možné dodat i útlumy napětí na koncích vedení?
Vysvětlení: na konci, především dlouhých okruhů, může být menší napětí než na začátku. Tomu je potřeba přizpůsobit úroveň regulace, aby světla na konci okruhu dostatečně svítila.

Odpověď:
Maximální délka jedné trasy VO je cca 700m.

Dodatečné informace výzvy ve formátu PDF najdete zde.

Jarmila SKÁLOVÁ
starostka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 50
TÝDEN: 50
CELKEM: 1771689