Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

  Od 12.4.2021 je knihovna otevřena pro veřejnost.   Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva Města Petřvaldu

„Rekonstrukce spodní části oplocení hřbitova podél ulice Ostravské, Petřvald“

„Rekonstrukce spodní části oplocení hřbitova podél ulice Ostravské, Petřvald“


V Petřvaldě dne 16.4.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem

„Rekonstrukce spodní části oplocení hřbitova podél ulice Ostravské, Petřvald“

Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald<
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1721679329/0800
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Dana Szotkowská
Telefon: 596 542 913
Fax: 596 541 795
E-mail: szotkowska@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Předmětem plnění je rekonstrukce spodní části oplocení hřbitova podél ul. Ostravské v celkové délce cca 28 m. Stávající oplocení je tvořeno ze zděných sloupků. Mezi sloupky je vyzděna podezdívka s okapnicí. Výplňové rámy jsou ocelové, drátěné, zakotvené do zděných sloupků. Sloupky a podezdívka jsou omítnuty. Plot je ve svahu a musí odolávat tlaku zeminy, proto tomu musí odpovídat konstrukce plotu. Vzhledem k této situaci a k tomu, že je požadavek, aby se charakter plotu nezměnil, je navržen postup a rozsah prací uvedených v příloze č. 1 Smlouvy o dílo.
Schůzka uchazečů o zakázku se uskuteční na místě samém, ul. K Muzeu, u hlavní hřbitovní brány dne 25.4.2013 v 8,00 hod.

3.2. Místo plnění zakázky: Město Petřvald

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
nabídková cena v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou a dopravou

5. Základní kvalifikační předpoklady:
Základní kvalifikační předpoklady dle 54 v souladu s § 62 odst. 2 ZVZ, tzn. doložením čestného prohlášení.

6. Další podmínky zadavatele:
a) Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
b) Zálohy nejsou přípustné.
c) Záruka na dodávku: min. 60 měsíců
d) Termín provádění zakázky: 06-08/2013
e) Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 21.5.2013 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce spodní části oplocení hřbitova podél ulice Ostravské, Petřvald“

Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále.
Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Pracovní doba MěÚ Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.


Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Návrh smlouvy o dílo ve formátu PDF
Fotodokumentace ve formátu PDF

Jarmila SKÁLOVÁ
starostka

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 47
TÝDEN: 47
CELKEM: 1771686