Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

  Od 12.4.2021 je knihovna otevřena pro veřejnost.   Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva Města Petřvaldu

Oprava školního hřiště ZŠ Masarykova, Petřvald včetně dodávky hracích prvků

Oprava školního hřiště ZŠ Masarykova, Petřvald včetně dodávky hracích prvků


V Petřvaldě dne 1.8.2014

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Opravu školního hřiště ZŠ Masarykova, Petřvald včetně dodávky hracích prvků dle požadavku zadavatele. Žádám Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky: „Oprava školního hřiště ZŠ Masarykova, Petřvald včetně dodávky hracích prvků“

1. STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY :

Dodávka a montáž na běžecké dráze a doskočišti:
- oprava běžecké dráhy položením pryžových čtverců š. 2 m x dl. 50 m,
pryžové čtverce 500x500 cm včetně přípravy podloží (cca 100 m2) a betonových obrubníků
500x200x50 mm (cca 54 m)

- oprava rozběhové dráhy k doskočišti š. 1 m x dl. 15 m,
pryžové čtverce 500x500 cm včetně přípravy podloží (cca 15 m2) a betonových obrubníků
500x200x50 mm (cca 30 m)

- výměna písku v doskočišti 3,5 x 5 m a výměna starých obrubníků za pryžové
1000x250x50mm (cca 16 m)

Zadavatel upozorňuje na nutnost zachování dostupnosti kanalizačních vpustí na výše uvedených drahách (dle přibližného plánku, které je přílohou této poptávky)

Dodávka a montáž hracích prvků (2-3 ks):
1. lanová pyramida pro venkovní využití (lanový systém – kombinace kov a lano s ocelovým kordem a obalem s polypropylenu, plastové spoje) včetně dodávky dopadové plochy nebo její úpravy

2. další hrací prvek nebo dva hrací prvky dle individuální nabídky uchazeče včetně úpravy dopadových ploch

Veškeré prvky a použité výroby musí být certifikovány dle platných ČSN a musí být na ně vydáno prohlášení o shodě.

2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
školní hřiště a zahrada u ZŠ Masarykova na ul.Závodní čp.822 v Petřvaldě

3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
1. část – běžecká dráha a doskočiště srpen – 15.řijna 2014
2. část – hrací prvky duben – květen 2015

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY: 300 000,- Kč bez DPH

4. STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY:
Cena bude uvedena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré nutné náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků, likvidace odpadů a vedlejších nákladů.

Měnou zadávacího řízení je Kč.

Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
cena celkem bez DPH / s DPH
cena za běžeckou dráhu a doskočiště bez DPH / s DPH
cena za hrací prvky (jednotlivě i celkem) bez DPH / s DPH

Cena za realizaci jednotlivých částí bude hrazena po jejich ukončení a předání.

Neplátci DPH uvedou celkovou cenu bez DPH s informací, že nejsou plátci DPH.

5. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE:
5.1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče

5.2. Pokud k plnění veřejné zakázky využije uchazeč plnění subdodavatelů, musí ve své nabídce u každého subdodavatele uvést jeho identifikační údaje a podíl (v %) na celkovém plnění.

5.3. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

5.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit.

6. POŽADAVEK NA OBSAH A ČLENĚNÍ NABÍDKY:
1. Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firma/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, úplnou adresa uchazeče pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, fax, e-mail) a celková nabídková cena;

2. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele

3. Cenová nabídka zpracovaná dle bodu 4 včetně

7. TERMÍN PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK:
Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 15.8.2014 10,00 hod. zřetelně označenou nápisem „Neotevírat - Oprava školního hřiště ZŠ Masarykova, Petřvald včetně dodávky hracích prvků“

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 6.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 14.00 hod.

 

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Plánek hriště ve formátu PDF


Jarmila Skálová
stostarostka města Petřvaldu

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 42
TÝDEN: 42
CELKEM: 1771681