Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

  Od 12.4.2021 je knihovna otevřena pro veřejnost.   Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva Města Petřvaldu

Půjčka na výměnu kotle

Program na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů.

(aktualizace 13.7.2020)

Město Petřvald v návaznosti na „Kotlíkové dotace“ poskytované z rozpočtu Moravskoslezského kraje vyhlásilo na konci roku Program na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů.

Program byl schválen zastupitelstvem města dne 11.12.2019 a je vyhlášen ode dne 12.12.2019.

Podávání žádosti o návratné finanční výpomoci za podmínek uvedených v Programu probíhá  od 13.1.2020 do 31.5.2021.

Maximální výše návratné finanční výpomoci činí:

  • 200.000,- Kč v případě, že novým nízkoemisním zdrojem je tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu nebo kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním;
  • 150.000,- Kč v případě, že novým nízkoemisním zdrojem je plynový kondenzační kotel.

Do června 2020 byly zastupitelstvem Města Petřvald projednány žádosti těch občanů, jejichž pořadové číslo žádosti o kotlíkovou dotaci bylo v rozpětí od č. 1 do  č. 3471.

Dle informace Moravskoslezského kraje, projednala rada kraje zapojení dalších finančních prostředků do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“. Od data 23.6.2020 byla ze strany Moravskoslezského kraje zahájena příprava Smluv o poskytnutí dotace pro projekty od pořadového čísla 3471 do čísla 8060.

 

Je-li pořadové číslo Vámi předložené žádosti o kotlíkovou dotaci v rozpětí 3471 – 8060, je nyní možné předložit žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci („kotlíkové půjčky“) na Městský úřad Petřvald, a to za předpokladu předložení žádosti o kotlíkovou půjčku včetně požadovaných příloh. Jednou z těchto příloh je i Smlouva o poskytnutí dotace, a to i v nepodepsané kopii.

 

 

(smlouvu o poskytnutí NFV NEVYPLŇUJTE)

Příjemcům kotlíkové půjčky, kteří již mají výměnu zrealizovánu a mají předložené závěrečné vyúčtování Moravskoslezskému kraji, připomínáme povinnost předložit kopii tohoto vyúčtování v plném rozsahu do 10 dní ode dne okamžiku jeho předložení Moravskoslezskému kraji i Městu Petřvald !

 

Činnost kotlíkového specialisty pro Město Petřvald

Město Petřvald po projednání v Radě města uzavřelo smlouvu se společností PROENVAS s.r.o., Ostrava – Slezská Ostrava o poskytování poradenských a konzultačních služeb k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí a realizace adaptačních projektů reagujících na změnu klimatu ve městě Petřvald v rámci dotačního programu MŽP ČR na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech dle podmínek dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.“  
Prostřednictvím níže uvedeného „kotlíkového specialisty“  bude společnost PROENVAS s.r.o.  bezplatně poskytovat naším občanům poradenství a pomoc při vyplňování žádosti a následně při přípravě smlouvy o zápůjčce finančních prostředků na realizaci výměny nevyhovujícího kotle (Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci).  

Služby budou občanům města poskytovány v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Kotlíkový specialista – kontakt:

Ing. Jana Drobilová
Tel. 604 729 015
E-mail: drobilova@proenvas.cz

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 56
TÝDEN: 56
CELKEM: 1771695