Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Nevyvezené žluté nádoby na plast v lokalitě „Nová dědina“ budou vyvezeny v pondělí 27.9.2021.

Úřední den 27.9.2021 (pondělí) se přesouvá na 30.9.2021 (čtvrtek) s úředními hodinami od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 17.00.

Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: referent odboru výstavby a životního prostředí.

 

2021 - Změna systému třídění odpadů

Vážení občané,

třídění odpadů je smysluplná součást našich životů, kterou každodenně přispíváme k ochraně našeho prostředí. Odpad, který je správně vytříděn, slouží dále jako surovina pro výrobu nových produktů a neskončí bez využití na skládce.

S příchodem nové odpadové legislativy dojde k omezení ukládání využitelných odpadů na skládky. V souvislosti s tímto omezením budou také výrazně zvýšené poplatky, které musí naše město za uložení odpadů na skládku hradit.

MĚSTO PETŘVALD SE ROZHODLO SVŮJ STÁVAJÍCÍ SYSTÉM JEŠTĚ VÍCE ZKVALITNIT A UMOŽNIT VÁM MNOHEM KOMFORTNĚJŠÍ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ.

CO SE ZMĚNÍ?

Město Petřvald zapůjčí v červnu 2021 ZDARMA všem domácnostem žijícím v rodinných domech, ve vlastnictví fyzických osob, na území města ŽLUTÉ A MODRÉ plastové nádoby o objemu 240 litrů.

Třídění do plastových pytlů v těchto domech bude ukončeno. Pytlové sběry budou zachovány pouze u domů ve vlastnictví právnických osob.

Nově přibydou ve městě 2 kontejnery pro odkládání textilního odpadu o objemu 2 500 litrů.

Třídění a svoz SKLA zůstávají beze změny. Přibude také 20 nových kontejnerů na sklo o objemu 1 100 litrů.

JAK SE BUDE TŘÍDIT DO NOVÝCH POPELNIC?

  • ŽLUTÁ POPELNICE – určená pro tříděný sběr plastů a drobného kovového odpadu
  • MODRÁ POPELNICE – určená pro tříděný sběr papíru a nápojového kartonu

Naplněné popelnice budou sváženy svozovou firmou 1 x za 4 týdny.

Velké žluté a modré kontejnery o objemu 1 100 litrů zůstanou nadále u bytových domů, u škol a ve sběrném dvoře.

PROČ TATO ZMĚNA?

Naší snahou je maximalizovat systém třídění komunálního odpadu, zvýšit komfort třídění pro obyvatele našeho města a dlouhodobě udržet ceny za svoz a likvidaci odpadu na přijatelných hladinách.

 

Zveřejněno 11.5.2021