Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

2022 - Místní poplatek za odpad

Místní poplatek za odpad – změny od roku 2022

Na základě novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a vydáním Obecně závazné vyhlášky města Petřvald č. 2/2021 dne 1. 9. 2021, se původní místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů mění na místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek za odpad“).

Zásadní změny od roku 2022:

1.  sazba poplatku se zvyšuje na částku 840,- Kč/osobu/rok

2.  poplatek je splatný do 30. 6. příslušného kalendářního roku

3.  již nebudou před splatností zasílány složenky

To znamená pro fyzickou osobu přihlášenou ve městě je částka 840,- Kč na osobu a rok a pro vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, je částka 840,- Kč za nemovitost a rok.

Nově je splatnost poplatku za odpad do 30. 6.
Osoby, které nemohou tuto částku uhradit najednou, si ji mohou rozdělit na několik splátek, ale celková cena musí být uhrazena do 30.6.
Domácnosti, kde je více členů, teď již nebudou posílat za každou osobu část, ale zaplatí například v lednu celou částku za jednu osobu, pak v únoru za druhou osobu, v březnu za třetí osobu a tak postupně, ale opět musí být do 30. 6. uhrazeno za všechny osoby.

Číslo účtu pro platby poplatků je: 19 – 1721679329/0800.

Každý poplatník má přidělen variabilní symbol, který je platný po celou dobu trvání poplatku. V případě, že chcete provést úhradu bankovním převodem a variabilní symboly nedohledáte z předešlých let, vyžádejte si je na emailu: gojova@petrvald-mesto.cz, popř. na tel. 596 542 925.

Pokud chcete provést úhradu přímo na pokladně městského úřadu, stačí nahlásit číslo popisné a jména osob, za které chcete zaplatit. Na pokladně městského úřadu lze platit i platební kartou.

Platby prostřednictvím SIPO se zatím nemění, splátky a splatnosti zůstanou nastaveny stejně jako v předešlých letech, pouze se změní výše částky.

Vzhledem k navýšení částky prosíme o kontrolu nastavené výše limitu v případě úhrady SIPO prostřednictvím bankovního převodu.

Poplatek za odpad je možné i nadále hradit těmito způsoby:

1.  bankovním převodem

2. prostřednictvím SIPO (v případě, že ještě nemáte platby formou SIPO nastavené, je nutné zaslat nám kopii platebního dokladu SIPO)

3. hotově nebo bezhotovostně (platební kartou) na pokladně městského úřadu v Petřvaldě, v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 hod.

Od poplatku jsou osvobozeny děti do 4 let věku. Poplatek začínají rodiče (zákonní zástupci) platit v měsíci, ve kterém dítě dovrší 4 roky. Dále jsou, mimo jiné, osvobozené i nezletilé děti do 18-ti let věku, které jsou držiteli průkazu ZTP/P (3. stupeň) – nutno doložit průkaz ZTP/P.

Znovu upozorňujeme, že již nebudou zasílány složenky.

Pokud nám poskytnete vaši emailovou adresu a v průběhu roku zjistíme, že máte nějaký nedoplatek, budeme vás touto cestou informovat.

Veškeré informace týkající se výše uvedených poplatků je možno získat v kanceláři č. 313 Městského úřadu v Petřvaldě: Radana Gojová, tel. 596 542 925, gojova@petrvald-mesto.cz

Radana Gojová, referent finančního odboru

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 372
TÝDEN: 1583
CELKEM: 2004445