Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Probíhá úprava webových stránek. Omluvte nám nedostatky, které s celým procesem souvisejí.

Informace o nakládání s komunálním odpadem ve městě Petřvald

Informace o nakládání s komunálním odpadem ve městě Petřvald v roce 2019

Nakládání  s odpady  ve  městě Petřvald se řídí zákonem č.185/2000 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a Obecně  závaznou  vyhláškou  (OZV)  č. 1 /2007.

Komunálním odpadem (dále jen KO) se rozumí veškerý odpad, který vznikne při běžné činnosti všech občanů města. Sběr a svoz KO zajišťuje firma DEPOS Horní Suchá a.s. na základě uzavřené smlouvy s městem Petřvald. Svoz KO je prováděn 1x týdně dle svozového kalendáře, který je na jednotlivá čtvrtletí zveřejňován na úředních a vývěsních deskách města, v Petřvaldských novinách, na webových stránkách města.

Co odkládáme do „popelových nádob“?

Do typizovaných 110 l nebo 1100 l nádob odkládáme tzv. ostatní komunální odpad, který vzniká v domácnostech, např. popel, obaly z potravin, čistících prostředků, nepotřebné drobné spotřební předměty. Postupnou výměnu těchto nádob zajišťuje město Petřvald dle technického stavu.

U P O Z O R N Ě N Í:  Nepatří zde vytříděné složky z KO jako je sklo, papír, plasty (jako např. PET-láhve, obalové folie od potravin, plastové kelímky), kartónové obaly od mléka a džusů, odpad ze zahrad, nebezpečné složky KO, velkoobjemový a stavební odpad, kov, textil, baterie, léky s prošlou lhůtou a pod. Nelze zde také odkládat horký popel nebo uhynulá zvířata.

Kam odkládáme jednotlivé vytříděné složky složky KO?

Sklo, papír včetně kartónových obalů např. od mléka a džusů a plasty jako jsou duté  obaly do obsahu 5 litrů-plastové láhve a kanystry od autochemie, nápojů, bytové chemie a kosmetiky (např. od tekutých mýdel, pracích, čistících, avivážních přípravků) a dále obalové folie od potravin - tyto vytříděné složky odkládáme do označených sběrových nádob rozmístěných ve městě nebo do sběrného dvora odpadů.

Plasty můžeme také odkládat do žlutých plastových pytlů, jejichž svoz probíhá v lokalitách zastavěných rodinnými domy jednou měsíčně dle svozového kalendáře.

Drobné kovy (plechovky, víčka od jogurtů, zátky apod.) můžeme ukládat společně s plasty do kontejnerů na plast nebo do žlutých pytlů. V třídičce odpadů budou vytříděny a předány dalšímu zpracování.

Papír můžeme také odkládat do modrých plastových pytlů, jejichž svoz probíhá v lokalitách zastavěných rodinnými domy jednou měsíčně dle svozového kalendáře.

Tetrapack obaly (od mléka, džusů apod.) můžeme ukládat společně s papírem do kontejnerů na papír nebo do modrých pytlů. V třídičce odpadů budou vytříděny a předány dalšímu zpracování.

Biologicko-rozložitelný komunální odpad (zahradní a kuchyňský odpad, např. tráva, listí, padané ovoce, zbytky jídel, vyjma zbytků živočišného původu) kompostujeme na vlastním pozemku nebo jej můžeme odložit do sběrného dvora. U zástaveb s vícepodlažními nájemnímy domy  jsou umístěny hnědé kontejnery označené “BIO“. V době vegetace je v zástavbě  rodinnými domy také prováděn mobilní svoz biologicko-rozložitelného komunálního odpadu.   Ke shromažďování tohoto odpadu jsou určeny černé pytle.

Žluté, modré a černé pytle je možno vyzvednout na MěÚ v Petřvaldě, dveře č. 209.

Zpětný odběr pneumatik.

Na  použité  pneumatiky   se   vztahuje  povinnost  zpětného odběru,  což  znamená,  že poslední  prodejce  (i pneuservis při výměně pneumatik) je povinen  od spotřebitele pneumatiky odebrat nebo jej informovat o nejbližším místě zpětného odběru pneumatik, to vše zdarma a bez vázání na nákup nového zboží. Nejlépe je potřeba využít odevzdání  pneumatik v místě jejich výměny. Platí to i pro nákup pneumatik v e-shopech. Použité pneumatiky je možno v jakémkoliv množství odevzdat na řízené skládky odpadu, kde jsou podle odevzdané váhy zpoplatněny. Do sběrného dvora použité pneumatiky již nelze odkládat!

Zpětným  odběr  elektrozařízení

Zpětným  odběr  elektrozařízení se  rozumí  odebírání  použitých  elektrozařízení  pocházejících  z  domácností na určeném místě zpětného odběru. Tímto jsou místa jejich prodeje. Poslední prodejce níže uvedených výrobků je povinen spotřebitele informovat o způsobu zajištění zpětného odběru použitého výrobku. V případě, že tak neučiní, je povinen jej bezplatně odebrat.

Místem zpětného odběru ve městě je sběrný dvůr.

Vyřazené elektrozařízení musí být předáno v kompletním stavu bez předchozího demontování jednotlivých částí.

Seznam elektrozařízení, které lze odložit do sběrného dvora:

 • velké domácí spotřebiče (ledničky, pračky, sporáky, mikrovlné trouby, sporáky, myčky nádobí, elektrická topidla, ventilátory a pod.)
 • malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, holící strojky, fritovací hrnce, el. nože, kávovary a pod.)
 • zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (počítače, monitory, tiskárny, kopírovací stroje, faxy, telefony a pod.)
 • spotřebitelská zařízení (televizory, videokamery, videorekordéry a pod.)
 • osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky a pod.)
 • elektrické a elektronické nástroje (např. vrtačky, sekačky, šicí stroje a pod.)
 • hračky a vybavení pro volný čas a sporty (videohry, elektrické vláčky, soupravy závodních autíček, ruční ovládání videoher a pod.)

Provozní doba sběrného dvora

Zimní období (1.11. - 31.3.)

 • pondělí - pátek    9:00 - 17:00 hod.
 • sobota, neděle     9:00 - 16:00 hod.

Letní období (1.4. - 31.10.)

 • pondělí - pátek    9:30 - 18:00 hod.
 • sobota, neděle    9:30 - 16:30 hod.

Zavírací dny:

 • 1.1. Nový rok, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 28.10. státní svátek,  17.11. státní svátek, 24.-26.12. vánořní svátky, 31.12. Silvestr
 • Otevřeno: 5.7. a 6.7. státní svátek


Do sběrného dvora odpadů mohou občané Petřvaldu (po předložení dokladu o trvalém pobytu) a občané vlastnící nemovitost určenou nebo sloužící k individuální rekreaci (po předložení  dokladu  o  zaplacení poplatku) bezplatně odevzdat velkoobjemový odpad (jednotlivé kusy upravené, aby měly co nejmenší objem), stavební odpad v omezeném množství  (max. 1 m3 jednou ročně),  biologicko-rozložitelný  odpad ze zahrad, nebezpečný odpad, papír včetně kartónových obalů, sklo, PET-láhve, plastové obaly, pěnový polystyren, vyřazené elektrozařízení (viz výše uvedený seznam) a  plechovky např. od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

Autovraky

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej předat pouze osobám (firmám), které mají pro tuto činnost oprávnění. Provozovatel „autovrakoviště“ vystaví doklad o převzetí. Bez tohoto dokladu odbor dopravy příslušného úřadu vozidlo nevyřadí.

U P O Z O R N Ě N Í:  Fyzické osobě, která se zbaví vraku jiným způsobem než je výše uvedeno, je možno uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.

Vytříděný odpad je možno také odevzdat do sběrných surovin.

Případné další informace týkající se nakládání s odpady je možno získat v kanceláři č. 209 na Městském úřadu v Petřvaldě nebo na tel. číslech 596 542 909 a 596 542 913.

Místní  poplatek  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019

Každý občan, který má ve městě trvalý pobyt (za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem), platí  poplatek ve výši  612,- Kč na osobu a rok, od poplatku jsou osvobozeny děti do věku 4 let. Občan, který nemá v Petřvaldě trvalý pobyt a má na katastru města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, platí poplatek ve výši 612,- Kč za nemovitost a rok. Poplatek je splatný nejpozději do 28.2. nebo ve čtyřech stejných splátkách do 28.2., 31.5., 31.8., a 30.11. každého roku. Případné další informace týkající se poplatku, je možno získat v kanceláři č. 313 Městského úřadu  v Petřvaldě, nebo na telefonním čísle 596 542 925.

Aktivním přístupem ke správnému třídění a odkládání komunálního odpadu může každý přispět nejen ke zlepšení životního prostředí, ale také ke snížení celkových nákladů na nakládání a likvidaci komunánálních odpadů v našem městě.

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 113
TÝDEN: 113
CELKEM: 1756793