Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Místní poplatek za odpad

Informace k místnímu poplatku za odpady na rok 2021

Rádi bychom Vás informovali o výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který zůstává i pro  rok 2021 nezměněn. To znamená pro fyzickou osobu přihlášenou v obci je částka  612,- Kč na osobu a rok a poplatek pro fyzickou osobu vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, je  částka 612,- Kč za nemovitost a rok.

Splatnosti poplatku jsou: při úhradě 1 splátkou ročně částka 612,- Kč do 28.2., při úhradě 2 splátkami, každá ve výši 306,- Kč do 28.2. a do 31.8. a při úhradě 4 splátkami, každá ve výši 153,- Kč do 28.2., do 31.5., do 31.8. a do 30.11. V rámci úspory poštovného při zasílání složenek, uvítáme, pokud si platbu změníte na 1 splátku ročně – nahlášení této změny na tel. 596 542 925 nebo na email: gojova@petrvald-mesto.cz.

Číslo účtu: 19 – 1721679329/0800, variabilní symboly si prosím vyžádejte.

S ohledem na epidemiologickou situaci poplatek uhraďte:

  1. bezhotovostní platbou nebo složenkou na poště
  2. prostřednictvím SIPO (kdo nemá zavedené k platbě místního poplatku, nutno zaslat kopii platebního dokladu SIPO)
  3. v nejnutnějších případech platba na pokladně, pouze v úředních hodinách a po předchozí telefonické dohodě na tel. 596 542 922

Osvobození od místního poplatku za odpad

Od 1. 1. 2019 jsou od výše uvedeného poplatku osvobozeny děti do 4 let.

Zároveň připomínáme, že mimo jiné, jsou osvobozené i nezletilé děti do 18-ti let věku, které jsou držiteli průkazu ZTP/P (3. stupeň) – nutno doložit průkaz ZTP/P.

Připomínáme, že město Petřvald má zaveden i místní poplatek ze psů a povinen je platit každý držitel psa staršího 3 měsíců.

Veškeré informace týkající se výše uvedených poplatků, je možno získat v kanceláři č. 313 Městského úřadu v Petřvaldě: Radana Gojová, tel. 596 542 925, gojova@petrvald-mesto.cz

Radana Gojová, referent finančního odboru