Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odbor výstavby a životního prostředí zajišťuje jednotlivé úseky:

 • stavebního úřadu dle zákona o územním plánování a stavebním řádu
 • silničního správního úřadu
 • údržby pozemních komunikací v majetku města
 • údržby pomníků, válečných pomníků, soch a kapliček
 • přidělování čísel popisných a evidenčních
 • investorské činnosti
 • hospodaření s kanalizací v majetku města
 • životního prostředí - kácení stromů, zeleň
 • veřejného osvětlení
 • bytového hospodářství - přidělování bytů, údržba bytového a nebytového fondu
 • odpadového hospodářství
 • veterinární péče
 • pohřebnictví
 • BOZP a PO na pracovištích a objektech města

 

Oddělení investic a údržby majetku

 • realizace veřejných zakázek
 • zajišťování oprav a údržby svěřených objektů

 

Všichni pracovníci na svých úsecích vyřizují oznámení, stížnosti, poskytují informace právnickým a fyzickým osobám podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Osoby

Ing. Petr Bura

vedoucí odboru

Ing. Nikola Navrátilová

referentka - stavební úřad

Bc. Mariana Dědková

referentka - stavební úřad

Ing. Jolana Plášková

referentka - stavební úřad

Bc. Zdeňka Lacková

referentka - stavební úřad

Gabriela Kochová

referentka - silniční hospodářství, místní komunikace

Dana Szotkowská

referentka - veřejné osvětlení, pohřebnictví, přidělování bytů, veterinární péče

Iveta Řeháková

referentka - BOZP, PO

Ing. Lenka Niklová

referentka - životní prostředí, odpadové hospodářství, veřejná zeleň

Podřízené organizační složky