Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 253
TÝDEN: 2411
CELKEM: 1714415

Obsah

Informace ke svatebním obřadům

Místo:       Radnice – obřadní síň, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Obřadní síň nové radnice Obřadní síň nové radnice Obřadní síň nové radnice

 

Fotogalerie svatebních obřadů

Stanovená doba: 

  • pátek   - krátký svatební obřad (cca 10 min.)
  • sobota - svatební obřad s živou hudbou, zpěvem a přednesem

 

Seznam oddávajících:

  • Ing. Jiří Lukša - starosta města
  • Ing. Petr Dvořáček - místostarosta
  • Mgr. Šárka Němcová – pověřená členka Zastupitelstva města Petřvaldu
  • Miroslava Kršáková – pověřená členka Zastupitelstva města Petřvaldu

 

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti 2 svědků.
Sňatečné obřady v obřadní síni města Petřvaldu ve stanovenou dobu k uzavírání manželství nejsou zpoplatněny.
Kapacita obřadní síně je cca 55 míst, z toho 43 míst k sezení.

Na radnici zajišťujeme zdarma:

- v sobotu hudební doprovod (klavír, housle a zpěv), přednes a přípitek oddávajícího s novomanžely a svědky
- v pátek jen přípitek.

Další služby jako např. fotograf, videozáznam si zajišťují snoubenci sami na své náklady.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou města.

O provedení sňatečného obřadu požádají snoubenci Městský úřad Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, odbor správní – matriku (1.NP kanc. č. 104), vyplní předepsaný tiskopis (dotazník k uzavření manželství) a předloží doklady osvědčující jejich totožnost a způsobilost k uzavření manželství.

 

Podrobnější informace:

 

Dokumenty a informace ke stažení: