Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 55
TÝDEN: 2162
CELKEM: 1642270

Obsah

COVID-19

Zpřísnění opatření v rámci okresů Karviná a Frýdek-Místek

(aktualizace 30.6.2020)

Mimořádné opatření KHS č. 10/2020

Mimořádné opatření KHS č. 11/2020

Aktuální informace na webu KHS MSK

 


Prázdniny v DOMKU

Prázdniny v DOMKU

8.7.2020

BESEDA S PRAVÝM ČAJEM A PROMÍTÁNÍM aneb místa, kam cestovní kanceláře nejezdí

 

 


Informace pro žadatele o kotlíkovou výpůjčku

Program na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů

Město Petřvald v návaznosti na „Kotlíkové dotace“ poskytované z rozpočtu Moravskoslezského kraje připravilo Program na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů. Program byl schválen Zastupitelstvem města dne 11.12.2019 a je vyhlášen ode dne 12.12.2019. Podávání žádosti o návratné finanční výpomoci za podmínek uvedených v Programu bude probíhat od 13.1.2020 do 31.5.2021.

Činnost kotlíkového specialisty pro Město Petřvald

Město Petřvald po projednání v Radě města uzavřelo smlouvu se společností PROENVAS s.r.o., Ostrava – Slezská Ostrava o poskytování poradenských a konzultačních služeb k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí a realizace adaptačních projektů reagujících na změnu klimatu ve městě Petřvald v rámci dotačního programu MŽP ČR na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech dle podmínek dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.“  
Prostřednictvím níže uvedeného „kotlíkového specialisty“  bude společnost PROENVAS s.r.o.  bezplatně poskytovat naším občanům poradenství a pomoc při vyplňování žádosti a následně při přípravě smlouvy o zápůjčce finančních prostředků na realizaci výměny nevyhovujícího kotle (Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci).  

Služby budou občanům města poskytovány v období od 1.1.2020 do 31.12.2021.

 

Kotlíkový specialista – kontakt:
Ing. Jana Drobilová

Tel. 604 729 015
E-mail: drobilova@proenvas.cz

 

Podrobné informace naleznete zde

 

Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (27.1.2020)

 


 

Informace k realizaci splaškové kanalizace v Petřvaldě v oblasti Podlesí

Jak jsme Váš již informovali dne 31.8.2019 nabylo právní moci Územní rozhodnutí pro stavbu splaškové kanalizace v Petřvaldě v oblasti Podlesí. Následně město Petřvald vyhlásilo soutěž na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby pro výběr zhotovitele. Stavební povolení v právní moci by pak mělo být předáno do 31.12.2020. V rámci územního řízení a po doplnění na základě žádostí občanů bude vybudováno 331 ks odbočení pro napojení stávajících nemovitostí na tuto splaškovou kanalizaci.

 

Podrobné informace naleznete zde

 

Marcela Šopová, odbor výstavby a životního prostředí (15.1.2020, aktualizace 13.3.2020)

 


 

11.07.2020 09:00

Olejomalba na různé motivy, DOMEK

Olejomalba na různé motivy, DOMEK, 11.7.2020 od 9:00 hod.

Detail

13.07.2020 00:00

Ahoj piráti

Ahoj piráti, naučíme Vás piratskému uméní, DOMEK, od 13.7. do 2.8.2020

Detail

19.07.2020 09:00

Malba akrylem na různé motivy, DOMEK

Malba akrylem na různé motivy, DOMEK, 19.7.2020 od 9:00 hod.

Detail

26.07.2020 13:00

Pirátská jízda

Pirátská jízda, DOMEK, 26.7.2020 od 13:00 do 18:00 hod.

Detail

Představení města Petřvald

Hornické měsPohled na novou radnici města Petřvaldto Petřvald je součástí okresu Karviná, jenž leží ve slezské části severní Moravy. Povrch je mírně zvlněný, bez nápadných hor a terénních hran. Průměrná nadmořská výška je 265 m. Podnebí lze řadit do mírného pásu a je mírně kontinentální. Je příbuzné klimatickým podmínkám sousedících oblastí Polska. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8st.C. Vodní soustava přináleží k Baltskému moři, povodí Odry a tvoří ji Petřvaldská stružka.
Specifický charakter dává městu i celému okresu Karviná již ukončená hlubinná těžba černého uhlí. Karbonské uhlonosné vrstvy o mocnosti 160 - 800 metrů jsou uloženy pod čtvrtohorními a třetihorními překryvy. Mocnost dobyvaných slojí se pohybovala od 0,6 do 2,0 metrů. Těžba uhlí byla na území města započata roku 1833 a ukončena v březnu roku 1998.

Další informace o městě

Statistické údaje      
ZUJ: 599085   První písemná zmínka 1305
Počet částí: 6   Poštovní směrovací číslo 735 41
Katastrální výměra: 1 263 ha   Kód obce 120481
Počet obyvatel k 1.1.2019: 7 262      
Nejvyšší místo nadmořské výšky: 302,0m      
Nejnižší místo nadmořské výšky 232,7m      

 


2.7.2020 [Videoreportáž]

 • 14. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, 24.6.2020

 

1.7.2020 [Videoreportáž]

 • 3. ročník Vořiškiády "Petřvaldský čumáček", 27.6.2020

 • Slavnostní rozloučení s předškoláky, 11.6.2020

 • "Na kole dětem", 10.6.2020

 

30.6.2020 [Fotogalerie]

 • Slavnostní vítání občánků, 27.6.2020

 

26.6.2020  [Petřvaldské noviny]

 • Petřvaldské noviny č. 7/2020

 

15.6.2020 [Fotogalerie]

 • Slavnostní vítání občánků, 6.6.2020

 

27.5.2020  [Petřvaldské noviny]

 • Petřvaldské noviny č. 6/2020

 

26.5.2020 [Videoreportáž]

 • Pozvánka na kulturní a společenské akce našeho města

 • Středisko volného času DOMEK se otevírá 25. května

 

8.5.2020 [Videoreportáž]

 • 13. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, 29.4.2020

 

20.4.2020  [Petřvaldské noviny]

 • Petřvaldské noviny č. 5/2020 (z důvodu epidemie koronaviru nebylo toto číslo distribuováno do domácností v tištěné podobě)

 

18.3.2020  [Petřvaldské noviny]

 

 • Petřvaldské noviny č. 4/2020 (z důvodu epidemie koronaviru nebylo toto číslo distribuováno do domácností v tištěné podobě)

 

14.3.2020 [Fotogalerie]

 • DOMEK - Slavnostní otevření, 17.2.2020

 

10.3.2020 [Videozáznam]

 • Doc. MUDr. RASTISLAV MAĎAR, PhD., MBA, FRCPS. - CORONAVIRUS - Mýty a pravdy, Kulturní dům Petřvald, 9.3.2020

 

2.3.2020 [Videoreportáž]

 • 12. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, 26.2.2020

 

26.2.2020  [Petřvaldské noviny]

 • Petřvaldské noviny č. 3/2020

 

21.2.2020 [Videoreportáž]

 • Slavnostní otevření nového střediska volného času Domek, 17.2.2020

 • Dětský karneval, 13.2.2020

 

20.2.2020 [Fotogalerie]

 • 27. reprezentační ples Města Petřvald, 1.2.2020

 

18.2.2020 [Fotogalerie]

 • Slavnostní vítání občánků, 15.2.2020

 

4.2.2020 [Videoreportáž]

 • 27. Reprezentační ples města Petřvaldu, 1.2.2020

 

13.1.2020 [Fotogalerie]

 • Slavnostní vítání občánků, 11.1.2020

 

23.12.2019 [Videoreportáž]

 • Domov Březiny projde rozsáhlou rekonstrukcí

 • Kynologický závod o pohár starosty města Petřvaldu, 14.12.2019

 

20.12.2019 [Videoreportáž]

 • Přání Ježíškovi a zpívání koled, 11.12.2019

 

19.12.2019 [Fotogalerie]

 • Mikuláš v Petřvaldě, 5.12.2019

 

19.12.2019 [Fotogalerie]

 • Slavnostní setkání jubilantů v Kulturním domě Petřvald, 11.12.2019

 

 

Na našich webových stránkách také nově můžete shlédnout fotografie zachycující naše město z ptačí perspektivy.

 

 

 


Jak hlasovali občané našeho města

Výsledek hlasování  do Evropského parlamentu v roce 2019

Výsledek hlasování  do obecního zastupitelstva v roce 2018

Výsledek hlasování  ve volbě prezidenta republiky konané v lednu 2018

Výsledek hlasování  ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

 


 

DOMEK - Slavnostní otevření, 17.2.2020

DOMEK - Slavnostní otevření, 17.2.2020

Dne 17.2.2020 bylo slavnostně otevřeno nové středisko volného času DOMEK

27. reprezentační ples Města Petřvald, 1.2.2020

27. reprezentační ples Města Petřvald, 1.2.2020

27. reprezentační ples Města Petřvald, 1.2.2020

Byli jsme blahopřát v roce 2020

Byli jsme blahopřát v roce 2020

Představitele města navštívili naše jubilanty ...