Výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice  pod názvem "Životní podmínky 2020"

 

Nemocnice v Orlové neskončila ...

Seznam služeb na území našeho města - Nový bezplatný projekt pro naše občany i firmy -

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2019 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


logomskArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 23
TÝDEN: 2075
CELKEM: 1537241

Obsah

 


Informace pro žadatele o kotlíkovou výpůjčku

Program na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů

Město Petřvald v návaznosti na „Kotlíkové dotace“ poskytované z rozpočtu Moravskoslezského kraje připravilo Program na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů. Program byl schválen Zastupitelstvem města dne 11.12.2019 a je vyhlášen ode dne 12.12.2019. Podávání žádosti o návratné finanční výpomoci za podmínek uvedených v Programu bude probíhat od 13.1.2020 do 31.5.2021.

Činnost kotlíkového specialisty pro Město Petřvald

Město Petřvald po projednání v Radě města uzavřelo smlouvu se společností PROENVAS s.r.o., Ostrava – Slezská Ostrava o poskytování poradenských a konzultačních služeb k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí a realizace adaptačních projektů reagujících na změnu klimatu ve městě Petřvald v rámci dotačního programu MŽP ČR na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech dle podmínek dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.“  
Prostřednictvím níže uvedeného „kotlíkového specialisty“  bude společnost PROENVAS s.r.o.  bezplatně poskytovat naším občanům poradenství a pomoc při vyplňování žádosti a následně při přípravě smlouvy o zápůjčce finančních prostředků na realizaci výměny nevyhovujícího kotle (Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci).  

Služby budou občanům města poskytovány v období od 1.1.2020 do 31.12.2021.

 

Kotlíkový specialista – kontakt:
Ing. Jana Drobilová

Tel. 604 729 015
E-mail: drobilova@proenvas.cz

 

Podrobné informace naleznete zde

 

Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (27.1.2020)

 


 

Informace k realizaci splaškové kanalizace v Petřvaldě v oblasti Podlesí

Dne 31.8.2019 nabylo právní moci Územní rozhodnutí pro stavbu splaškové kanalizace v Petřvaldě v oblasti Podlesí. Následně město Petřvald vyhlásilo soutěž na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby pro výběr zhotovitele. Stavební povolení v právní moci by pak mělo být předáno do 31.12.2020. V rámci územního řízení je počítáno s 308 ks odbočení pro napojení stávajících nemovitostí na tuto splaškovou kanalizaci.

 

Podrobné informace naleznete zde

 

Marcela Šopová, odbor výstavby a životního prostředí (15.1.2020)

 


 

29.02.2020 14:00

Expediční kamera - mezinárodní festival cestovatelských filmů

Expediční kamera - mezinárodní festival cestovatelských filmů, Knihovna Petřvald dne 29.2.2019 od 14:00 hodin.

Detail

12.03.2020 10:00

Kurzy trénování paměti

Kurzy trénování paměti, Knihovna Petřvald ve dnech 12.3., 19.3., 26.3., 2.4., 9.4.2020 vždy od 10:00 do 12:00 hodin. Pro přihlášení a bližší informace volejte do knihovny: 596 542 952

Detail

16.03.2020 17:30

Přednáška - biorytmy v medicíně

BIORYTMY V MEDICÍNĚ DNE 16. 3. 2020 v 17.30h COWORKCENTRUM PETŘVALD ( bývalá spořitelna ), Gen. Svobody 930

Detail

19.03.2020 19:00

"Kšanda", Divadelní představení v Kulturním domě Petřvald, 19.3.2020 od 19:00 hodin

"Kšanda", Divadelní představení v Kulturním domě Petřvald, 19.3.2020 od 19:00 hodin

Detail

Představení města Petřvald

Hornické měsPohled na novou radnici města Petřvaldto Petřvald je součástí okresu Karviná, jenž leží ve slezské části severní Moravy. Povrch je mírně zvlněný, bez nápadných hor a terénních hran. Průměrná nadmořská výška je 265 m. Podnebí lze řadit do mírného pásu a je mírně kontinentální. Je příbuzné klimatickým podmínkám sousedících oblastí Polska. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8st.C. Vodní soustava přináleží k Baltskému moři, povodí Odry a tvoří ji Petřvaldská stružka.
Specifický charakter dává městu i celému okresu Karviná již ukončená hlubinná těžba černého uhlí. Karbonské uhlonosné vrstvy o mocnosti 160 - 800 metrů jsou uloženy pod čtvrtohorními a třetihorními překryvy. Mocnost dobyvaných slojí se pohybovala od 0,6 do 2,0 metrů. Těžba uhlí byla na území města započata roku 1833 a ukončena v březnu roku 1998.

Další informace o městě

Statistické údaje      
ZUJ: 599085   První písemná zmínka 1305
Počet částí: 6   Poštovní směrovací číslo 735 41
Katastrální výměra: 1 263 ha   Kód obce 120481
Počet obyvatel k 1.1.2019: 7 262      
Nejvyšší místo nadmořské výšky: 302,0m      
Nejnižší místo nadmořské výšky 232,7m      

 


21.2.2020 [Videoreportáž]

 • Slavnostní otevření nového střediska volného času Domek, 17.02.2020

 • Dětský karneval, 13.02.2020

 

20.2.2020 [Fotogalerie]

 • 27. reprezentační ples Města Petřvald, 1.2.2020

 

18.2.2020 [Fotogalerie]

 • Slavnostní vítání občánků, 15.2.2020

 

4.2.2020 [Videoreportáž]

 • 27. Reprezentační ples města Petřvaldu, 1.2.2020

 

13.1.2020 [Fotogalerie]

 • Slavnostní vítání občánků, 11.1.2020

 

23.12.2019 [Videoreportáž]

 • Domov Březiny projde rozsáhlou rekonstrukcí

 • Kynologický závod o pohár starosty města Petřvaldu, 14.12.2019

 

20.12.2019 [Videoreportáž]

 • Přání Ježíškovi a zpívání koled, 11.12.2019

 

19.12.2019  [Petřvaldské noviny]

 • Petřvaldské noviny č. 1/2020

 

19.12.2019 [Fotogalerie]

 • Mikuláš v Petřvaldě, 5.12.2019

 

19.12.2019 [Fotogalerie]

 • Slavnostní setkání jubilantů v Kulturním domě Petřvald, 11.12.2019

 

 

Na našich webových stránkách také nově můžete shlédnout fotografie zachycující naše město z ptačí perspektivy.

 

 

 


Jak hlasovali občané našeho města

Výsledek hlasování  do Evropského parlamentu v roce 2019

Výsledek hlasování  do obecního zastupitelstva v roce 2018

Výsledek hlasování  ve volbě prezidenta republiky konané v lednu 2018

Výsledek hlasování  ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

 


 

27. reprezentační ples Města Petřvald, 1.2.2020

27. reprezentační ples Města Petřvald, 1.2.2020

27. reprezentační ples Města Petřvald, 1.2.2020

Byli jsme blahopřát v roce 2020

Byli jsme blahopřát v roce 2020

Představitele města navštívili naše jubilanty ...

Mikuláš v Petřvaldě, 5.12.2019

Mikuláš v Petřvaldě, 5.12.2019

Mikuláš v Petřvaldě, 5.12.2019