Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 12
DNES: 103
TÝDEN: 2261
CELKEM: 1714265

Obsah

     
 

ZAJIŠTĚNÍ NEZBYTNÉ PÉČE – škola v provozu

Naše škola v Petřvaldě poskytuje ZAJIŠTĚNÍ NEZBYTNÉ PÉČE o děti ve věku od 6-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, ... Celý text zde...

 
     

COVID-19

Přehled aktuálně platných opatření na webu MZdr ČR

Aktuální informace a plná znění opatření na webu KHS MSK

Město Petřvald: Opatření č. 1/2020 pro řešení krizové situace

Krajský úřad MSK: Oznámení o omezení veř. hrom. dopravy

 

Vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s Covid–19 se akce Petřvaldský šlapáčekVánoční jarmark  nemohou uskutečnit. Doufáme však, že v příštím roce si to všechno vynahradíme.

 

POZOR. Informace o  uzavření MěÚ Petřvald v období od 19.10.2020

Zajištění nákupu základních potravin a léků pro osoby s nařízenou karanténou nebo seniory

 

 

Městská knihovna je od 19.10.2020 do konce nouzového stavu uzavřena, od 23.11.2020 režim "mezi dveřmi".

Multifunkční sportovní areál Města Petřvald je v souladu s vládním nařízením do odvolání uzavřen.

Od 14.10.2020 do odvolání bude Středisko volného času Domek uzavřeno.

 

 


Neskutečný vandalismus

Nedávno město Petřvald převzalo zakázku rekonstrukce chodníku podél ul. Závodní, kterou realizovala firma MECCANO. Informace o této rekonstrukci jsou v jiném článku tohoto vydání. Bohužel netrvalo dlouho,  a už je tento chodník poškozen.  V úseku vedoucím kolem tří dubů (jeden z nich je památný strom) se doposud nezjištěný pachatel dopustil nepochopitelného činu – odstranil plastovou zatravňovací dlažbu.

Poškozený chodník na ul. Závodní

Vážení spoluobčané, žádám Vás, abyste jakékoliv informace o tomto vandalismu sdělili na obvodní oddělení PČR v Petřvaldě, případně na městský úřad.  Budeme velmi rádi, když, jako občané našeho města, budete vnímavější k páchání přestupků nebo trestných činů a přispějete svým svědectvím k odhalení pachatelů. I tímto způsobem můžete přispět k lepšímu životu v našem městě.

11.11.2020, Ing. Jiří Lukša, starosta

 

 

 

Informace pro žadatele o kotlíkovou výpůjčku

Program na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů

Město Petřvald v návaznosti na „Kotlíkové dotace“ poskytované z rozpočtu Moravskoslezského kraje připravilo Program na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů. Program byl schválen Zastupitelstvem města dne 11.12.2019 a je vyhlášen ode dne 12.12.2019. Podávání žádosti o návratné finanční výpomoci za podmínek uvedených v Programu bude probíhat od 13.1.2020 do 31.5.2021.

Podrobné informace naleznete zde (aktualizace 13.7.2020)

Činnost kotlíkového specialisty pro Město Petřvald

Město Petřvald po projednání v Radě města uzavřelo smlouvu se společností PROENVAS s.r.o., Ostrava – Slezská Ostrava o poskytování poradenských a konzultačních služeb k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí a realizace adaptačních projektů reagujících na změnu klimatu ve městě Petřvald v rámci dotačního programu MŽP ČR na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech dle podmínek dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.“  
Prostřednictvím níže uvedeného „kotlíkového specialisty“  bude společnost PROENVAS s.r.o.  bezplatně poskytovat naším občanům poradenství a pomoc při vyplňování žádosti a následně při přípravě smlouvy o zápůjčce finančních prostředků na realizaci výměny nevyhovujícího kotle (Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci).  

Služby budou občanům města poskytovány v období od 1.1.2020 do 31.12.2021.

 

Kotlíkový specialista – kontakt:
Ing. Jana Drobilová

Tel. 604 729 015
E-mail: drobilova@proenvas.cz

Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

 


 

Informace k realizaci splaškové kanalizace v Petřvaldě v oblasti Podlesí

Jak jsme Váš již informovali dne 31.8.2019 nabylo právní moci Územní rozhodnutí pro stavbu splaškové kanalizace v Petřvaldě v oblasti Podlesí. Následně město Petřvald vyhlásilo soutěž na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby pro výběr zhotovitele. Stavební povolení v právní moci by pak mělo být předáno do 31.12.2020. V rámci územního řízení a po doplnění na základě žádostí občanů bude vybudováno 331 ks odbočení pro napojení stávajících nemovitostí na tuto splaškovou kanalizaci.

Podrobné informace naleznete zde

Marcela Šopová, odbor výstavby a životního prostředí (15.1.2020, aktualizace 13.3.2020)

 


 

28.11.2020 0:00

Rozsvícení vánočního stromu města Petřvald

Dne 28. 11. 2020 proběhne rozsvícení vánočního stromu města Petřvald před radnicí

Detail

Představení města Petřvald

Hornické měsPohled na novou radnici města Petřvaldto Petřvald je součástí okresu Karviná, jenž leží ve slezské části severní Moravy. Povrch je mírně zvlněný, bez nápadných hor a terénních hran. Průměrná nadmořská výška je 265 m. Podnebí lze řadit do mírného pásu a je mírně kontinentální. Je příbuzné klimatickým podmínkám sousedících oblastí Polska. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8st.C. Vodní soustava přináleží k Baltskému moři, povodí Odry a tvoří ji Petřvaldská stružka.
Specifický charakter dává městu i celému okresu Karviná již ukončená hlubinná těžba černého uhlí. Karbonské uhlonosné vrstvy o mocnosti 160 - 800 metrů jsou uloženy pod čtvrtohorními a třetihorními překryvy. Mocnost dobyvaných slojí se pohybovala od 0,6 do 2,0 metrů. Těžba uhlí byla na území města započata roku 1833 a ukončena v březnu roku 1998.

Další informace o městě

Statistické údaje      
ZUJ: 599085   První písemná zmínka 1305
Počet částí: 6   Poštovní směrovací číslo 735 41
Katastrální výměra: 1 263 ha   Kód obce 120481
Počet obyvatel k 1.1.2019: 7 262      
Nejvyšší místo nadmořské výšky: 302,0m      
Nejnižší místo nadmořské výšky 232,7m      

 


23.11.2020 [Videoreportáž]

 • 16. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, 18.11.2020

 

27.10.2020  [Petřvaldské noviny]

 • Petřvaldské noviny č. 11/2020

 

5.10.2020 [Videoreportáž]

 • Slavnostní otevření zahrady MŠ na ul. Závodní, 20.10.2020

 

12.10.2020 [Fotogalerie]

 • Slavnostní setkání jubilantů, 26.9.2020

 

5.10.2020 [Videoreportáž]

 • Drakiáda, 2.10.2020

 

1.10.2020 [Fotogalerie]

 • Slavnostní vítání občánků, 26.9.2020

 

30.9.2020  [Petřvaldské noviny]

 • Petřvaldské noviny č. 10/2020

 

29.9.2020 [Videoreportáž]

 • Den tradic města Petřvaldu, 19.9.2020

 • Slavnost k výročí 165 let od založení hasičského sboru v Petřvaldě, 19.9.2020

 

18.9.2020 [Videoreportáž]

 • ADRA pomáhá seniorům v Petřvaldě, 14.9.2020

 

15.9.2020 [Fotogalerie]

 • Slavnostní vítání občánků, 12.9.2020

 

5.9.2020 [Videoreportáž]

 • 15. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, 26.8.2020

 

31.8.2020 [Videoreportáž]

 • Honba za pokladem, 27.8.2020

 

28.8.2020  [Petřvaldské noviny]

 • Petřvaldské noviny č. 9/2020

 

15.8.2020 [Fotogalerie]

 • Slavnostní vítání občánků, 8.8.2020

 

 

 

Na našich webových stránkách také nově můžete shlédnout fotografie zachycující naše město z ptačí perspektivy.

 

 

 


Jak hlasovali občané našeho města

Výsledek hlasování  do Evropského parlamentu v roce 2019

Výsledek hlasování  do obecního zastupitelstva v roce 2018

Výsledek hlasování  ve volbě prezidenta republiky konané v lednu 2018

Výsledek hlasování  ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

 


 

Slavnostní setkání jubilantů, 26.9.2020

Slavnostní setkání jubilantů, 26.9.2020

Slavnostní setkání jubilantů, 26.9.2020

DOMEK - Slavnostní otevření, 17.2.2020

DOMEK - Slavnostní otevření, 17.2.2020

Dne 17.2.2020 bylo slavnostně otevřeno nové středisko volného času DOMEK

27. reprezentační ples Města Petřvald, 1.2.2020

27. reprezentační ples Města Petřvald, 1.2.2020

27. reprezentační ples Města Petřvald, 1.2.2020