Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Zasedání Zastupitelstva Města Petřvald dne 26.6.2024
  • Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa Referent/ka odboru výstavby a životního prostředí
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Logo MSK

Město Petřvald uzavřelo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Město Petřvald uzavřelo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, pro dotační program „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“, s poskytovatelem Moravskoslezský kraj, IČ 708 90 692, a to na realizaci úpravy a doplnění značení stávajících cyklotras v Petřvaldě. Neinvestiční dotace byla poskytnuta ve výši 70% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně však ve výši 517 000 Kč. Cílem projektu je obnova technického stavu a zvýšení srozumitelnosti stávajícího značení cyklotras pod označením A, B, D.

Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města

Datum vložení: 11. 7. 2022 21:49
Datum poslední aktualizace: 11. 7. 2022 21:52
Autor: Ing. Petr Dvořáček