Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Nevyvezené žluté nádoby na plast v lokalitě „Nová dědina“ budou vyvezeny v pondělí 27.9.2021.

Úřední den 27.9.2021 (pondělí) se přesouvá na 30.9.2021 (čtvrtek) s úředními hodinami od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 17.00.

Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: referent odboru výstavby a životního prostředí.

 

Realizace energetických úspor bytových domů a domů DPS

-

EUMMR

Realizace energetických úspor bytových domů a domů DPS

Na základě žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu byla městu Petřvald poskytnuta finanční podpora z EU na projekty:

  • Realizace energetických úspor bytových domů Březinská č. p. 1611-12, 1615 v Petřvaldě,
  • Realizace energetických úspor bytových domů Březinská č. p. 1613-14 v Petřvaldě,
  • Realizace energetických úspor domů DPS Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 v Petřvaldě.

Cílem projektů je snížení energetické náročnosti domů, snížení konečné spotřeby energie domácností prostřednictvím energeticky vědomé úpravy objektů. Dalšími specifickými cíli je roční úspora energie na vytápění, snížení nákladů na bydlení, zvýšení životní úrovně obyvatel v řešených domech, snížení emisí skleníkových plynů (především CO2), úspora fosilních zdrojů (zemního plynu), zvelebování zástavby a vnějšího prostředí města, zlepšení kvality služeb poskytovaných městem v oblasti občanského bydlení a zhodnocení nemovitostí v majetku města.

Na ul. Březinské se jedná o pět bytových domů v kombinaci 2 + 2 + 1:

bytový dům čp. 1611 a 1612, bytový dům čp. 1613 a 1614, bytový dům čp. 1615.

Bude provedeno zateplení obvodových stěn domů, výměna okenních otvorů vedoucích do 1. PP a zastřešení vstupu se zateplením. Rovněž bude provedeno nově zasklení balkonových konstrukcí včetně výměny zábradlí. Této projekt bude realizován v tomto roce s tím, že celková dotace činí 42 % ze skutečně vynaložených způsobilých výdajů pro bytové domy 1611, 1612, 1615 a 31,5 % pro bytové domy 1613 a 1614.

Realizace energetických úspor domů DPS na ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737, s kterou se počítá v roce 2018, zahrnuje zateplení fasád a půdního prostoru, zateplení vnitřních konstrukcí a dokončení výměny oken. Celková dotace činí 42 % ze skutečně vynaložených způsobilých výdajů.

 

Marcela Šopová

referent odboru výstavby a životního prostředí

Datum vložení: 5. 1. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 1. 2017 0:00
Autor: