Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Nevyvezené žluté nádoby na plast v lokalitě „Nová dědina“ budou vyvezeny v pondělí 27.9.2021.

Úřední den 27.9.2021 (pondělí) se přesouvá na 30.9.2021 (čtvrtek) s úředními hodinami od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 17.00.

Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: referent odboru výstavby a životního prostředí.

 

Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou čp. 1738

-

Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou čp. 1738

Před rekonstrukcíV roce 2013 město Petřvald získalo do svého majetku od společností RPG RE Commercial.s.r.o. bývalou ubytovnu na ul. Ráčkové čp. 1738 v Petřvaldě s tím, že výhledově bude tento objekt sloužit jako dům s pečovatelskou službou. Ještě téhož roku byly zahájeny projekční práce a v srpnu 2014 bylo vydáno společné územní a stavební povolení k provedení stavebních úprav za účelem změny užívání domu čp. 1738 na dům s pečovatelskou službou.

V červenci 2015 zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu „Podpora bydlení pro rok 2015“ ve výši 4. 463.000,- Kč. Na základě výběrového řízení stavební úpravy prováděla společnost MH - Stavby, s.r.o. Práce byly zahájeny dne 1.10.2015. Termín dokončení stavby dle harmonogramu byl 30.11.2016. Ve skutečnosti se podařilo stavbu dokončit v předstihu do 27.10.2016.

Celkové finanční náklady stavebních úprav činily 16,8 mil. Kč včetně DPH, z toho město Petřvald se podílelo na stavbě náklady ve výši 12,2 mil. Kč včetně DPH.

K 1.1.2017 tak budou mít občané města Petřvaldu k dispozici dalších celkem 17 bezbariérových bytů s pečovatelskou službou, z toho bude 6 bytů dispozičně 2+kk a 11 bytů 1+kk.

Po rekonstrukci

Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí

Datum vložení: 14. 11. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 11. 2016 0:00
Autor: