Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Zasedání Zastupitelstva Města Petřvald dne 26.6.2024
  • Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa Referent/ka odboru výstavby a životního prostředí
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

UPOZORNĚNÍ !

Logo

Opětovně vyzýváme všechny majitele nemovitostí, kteří umístili kameny a podobné překážky do nezpevněných ploch přilehlých k místním komunikacím k jejich odstranění.

Tyto překážky působí značné problémy při provádění zimní údržby, kdy ve sněhové vrstvě se stávají neviditelné a tím dochází k častému poškození radlic.

Zároveň upozorňujeme, že do doby odstranění těchto překážek je jejich vlastník (tj. vlastník přilehlé nemovitosti) zodpovědný za veškeré škody a nehody způsobené touto závadou účastníkům silničního provozu.

Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města

Datum vložení: 25. 1. 2023 22:29
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 14:32
Autor: Ing. Petr Dvořáček