Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Zasedání Zastupitelstva města Petřvald

Kdy: 24. 4. 2024 15:30

Kde: Kulturní dům Petřvald

Logo zprávy

Zasedání Zastupitelstva města Petřvald

Typ akce: ostatní (akce pro veřejnost)

PROGRAM:

 1. Zpráva o stavu bezpečnosti na teritoriu území města Petřvald za rok 2023
 2. Rozpočtové opatření
 3. Inventarizační zpráva k inventarizaci majetku a závazků města Petřvald a zřízených příspěvkových organizací ke dni 31.12.2023
 4. Účetní závěrka města Petřvald sestavená k rozvahovému dni 31.12.2023
 5. Projednání Závěrečného účtu města Petřvald za rok 2023 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Petřvald za rok 2023
 6. Pozemky
 7. Vyhrazení samostatné působnosti Zastupitelstvem města Petřvald
 8. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací sportovním klubům – spolkům
 9. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací poskytovatelům sociálních služeb
 10. Rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní 246 včetně nutných úprav zázemí v Petřvaldě - financování
 11. Změna č. 4 Územního plánu Petřvaldu
 12. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Petřvald
 13. Různé
 14. Informace
 15. Diskuze
   

Další informace

Adresa místa konání

Kulturní dům Petřvald, Kulturní 26, Petřvald, 735 41

Organizátor

Město Petřvald
Datum vložení: 17. 4. 2024 7:45
Datum poslední aktualizace: 17. 4. 2024 7:48
Autor: Karin Canibalová