Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú. Petřvald

Projekt (2019) je zaměřen na zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se kolem silnice I. třídy

logo

Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se kolem silnice I. třídy

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a dostupnost všem skupinám obyvatel s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rekonstrukci bude zajištěn bezpečný pohyb chodců s respektováním požadavků pro osoby tělesně postižené, kteří se budou dopravovat do zájmových bodů v centru města. Zastávky MHD budou vybaveny hmatovými úpravami usnadňující pohyb osob se zrakovým postižením. Cílem je zabezpečení kvalitní infrastruktury podél silnice I/59 s přizpůsobením osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Na úseku rekonstruovaného chodníku se nachází autobusové zastávky, které spojují centrum města, ve kterém se nachází většina služeb pro obyvatele.

Projekt: „Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnic I/59, k.ú. Petřvald – úsek č. 3 “ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se kolem silnice I. třídy

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a dostupnost všem skupinám obyvatel s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rekonstrukci bude zajištěn bezpečný pohyb chodců s respektováním požadavků pro osoby tělesně postižené, kteří se budou dopravovat do zájmových bodů v centru města. Zastávky MHD budou vybaveny hmatovými úpravami usnadňující pohyb osob se zrakovým postižením. Cílem je zabezpečení kvalitní infrastruktury podél silnice I/59 s přizpůsobením osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Na úseku rekonstruovaného chodníku se nachází autobusové zastávky, které spojují centrum města, ve kterém se nachází většina služeb pro obyvatele.

Datum vložení: 1. 6. 2019 12:47
Datum poslední aktualizace: 25. 2. 2021 12:53
Autor: Karin Canibalová