Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Projekt „Radnice Petřvald“ s registračním číslem CZ.1.10/3.2.00/05.01314 je spolufinancován z prostředků EU prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko

Projekt „Radnice Petřvald“ s registračním číslem CZ.1.10/3.2.00/05.01314 je spolufinancován z prostředků EU prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko

projekt Radnice

Projekt „Radnice Petřvald“ s registračním číslem CZ.1.10/3.2.00/05.01314, spolufinancovaný z prostředků EU prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko, si bere za cíl postavit novou radniční budovu, která bude vyhovovat technickým parametrům, vytvoří odpovídající zázemí pro občany i úředníky a bude důstojně reprezentovat město Petřvald. Celkem je objekt navržen pro 24 úředníků a bude sestávat ze čtyř pater (z toho jedné technické) a dvou střešních teras. Nová budova radnice bude splňovat požadavky na bezbariérovost městského úřadu včetně bezbariérové obřadní síně a parkovacího stání pro imobilní občany města. Součástí projektu je vybudování přilehlého parkoviště a malého náměstí, které bude sloužit jako místo pro setkávání občanů a kulturní akce, a společně s radnicí budou tvořit dominantu města. Počítá se také s vybudováním kvalitního venkovního osvětlení a úpravou zeleně v okolí radnice. Projekt tak rozšíří občanskou vybavenost města a přispěje ke zkvalitnění života občanů ve městě.
S ohledem na výši dotace, která byla městu na výstavbu radnice přidělena, tj. 16 710 849,90 Kč, a k celkové předpokládané výši investice cca 49 mil. Kč, je zřejmé, že je nutné dofinancovat zbývající část z finančních prostředků města Petřvald.

Datum vložení: 1. 11. 2014 12:25
Datum poslední aktualizace: 25. 2. 2021 12:40
Autor: Karin Canibalová