Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvald, 24.4.2024
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

VOLBY do Evropského parlamentu 2024

Dny konání volby: 7. a 8. června 2024

 

Prezident České republiky vyhlásil volby do Evropského parlamentu rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb.

Den vyhlášení voleb: 27. února 2024

Dny konání volby: 7. a 8. června 2024

Volby do Evropského parlamentu jsou upraveny zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a konají se každých pět let.

 

Voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu

Při volbách do Evropského parlamentu je možné si zažádat o voličský průkaz a lze s ním volit v jakékoliv volební místnosti na území Česka. Volit ze zahraničí s voličským průkazem nelze.

Voliči v evropských parlamentních volbách mohou být občané České republiky, kteří dosáhnou věku 18 let nejpozději v druhý den voleb. Volit v ČR však mohou i občané jiného členského státu Evropské unie, kteří dosáhnou věku 18 let nejpozději druhý den voleb a jsou zároveň nejméně 45 dnů před datem voleb registrováni k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky.

 

U koho lze požádat o vydání voličského průkazu?

  • u obecního úřadu dle místa trvalého bydliště,
  • zastupitelského úřadu v zahraničí, u něhož se volič nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů (pro volby do Evropského parlamentu).

 

Požádat o voličský průkaz lze:

  • na základě osobní žádosti – ode dne vyhlášení příslušných voleb do dvou dnů přede dnem voleb do 16:00 hod.,
  • podáním v listinné nebo elektronické podobě – ode dne vyhlášení příslušných voleb podáním v listinné nebo elektronické podobě, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16:00 hod. příslušnému obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu v zahraničí,
  • přes portál občana – po přihlášení do Portálu občana bude moci volič jednoduše vytvořit žádost a zaslat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu. Tato žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin.

Pozor! Podání v listinné podobě musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Podání v elektronické podobě musí být zasláno prostřednictvím datové schránky voliče.

Více informací týkajících se voleb do Evropského parlamentu včetně žádostí o vydání voličského průkazu, či nápovědy, jak ve volbách hlasovat můžete najít na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.  

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/druhy-voleb-volby-do-ep-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx

Zpracovala: Bc. Eva Pavelek

Přílohy

Informace pro budoucí členy okrskových volebních komisí (OVK)

ProclenyOVK_EP2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 119,25 kB

Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Delegovani_clenu_a_nahradniku_do_okrskovych_volebnich_komisi_tiskopis.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 48,5 kB

Žádost o vydání voličského průkazu

zadost_o_vydani_volicskeho_prukazu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 54,5 kB
Datum vložení: 24. 3. 2024 15:13
Datum poslední aktualizace: 27. 3. 2024 23:07
Autor: Ing. Radomír Štěrba