Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvald, 24.4.2024
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Regionální funkce

Definice regionálních funkcí podle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Regionálními funkcemi se rozumí funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Jejich plnění odpovídá doporučeným standardům pro výkon regionálních funkcí (Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky).

Pro knihovnu města Petřvald regionální funkce vykonává Regionální knihovna Karviná www.rkka.cz.


Metodické pokyny pro výkon regionálních funkcí:

Metodický pokyn 1

Metodický pokyn 2

Standard pro dobrou knihovnu

Služby knihoven knihovnám