Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

E-knihovna

NÁVOD K ZAPŮJČENÍ E-KNIHY

 

NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNA

Digitální knihovna obsahuje několik milionů digitalizovaných stran monografií a periodik ze sbírek Národní knihovny ČR.

Vstup do digitální knihovny zde: ndk.cz

 

DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU

V současné době jsou uživatelům naší knihovny k dispozici 4 digitální knihovny, které nabízí přístup k plným textům digitalizovaných knih a časopisů:

  • Národní digitální knihovna Národní knihovny ČR
  • Digitální knihovna Moravské zemské knihovny
  • Digitální knihovna Knihovny AV ČR
  • Digitální knihovna Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

Snadný přístup k těmto digitálním knihovnám umožňuje rozcestník dnnt.cz. V nabídce je více než 178 000 svazků digitalizovaných knih z české vydavatelské produkce vydané do roku 2007 a periodik vydaných před rokem 2012. Kromě toho digitální knihovny nabízí přes 30 000 volných děl.

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin, atd.) vydaných na území České republiky, a to k 1.2.2021 knižních vydání až do roku 2007 (periodika - vydání do roku 2021). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických, ale které byly zařazeny do Seznamu děl nedostupných na trhu.

Služba je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S. Město Petřvald - knihovna je do služby zapojena a tak ji mohou využívat všichni její registrovaní uživatelé a to bezplatně.

 

ZDROJE A SLUŽBY KNIHOVEN

Zjistěte, co vám knihovny mohou nabídnout přes internet online.knihovny.cz.

 

PTEJTE SE KNIHOVNY

Ptejte se knihovny

www.ptejteseknihovny.cz

Proč zrovna Ptejte se knihovny?

Protože knihovníci naleznou odpověď. V knihovnách najdete pracovníky, kteří jsou specialisty na vyhledávací služby, mají přístupy k novým databázím a pomohou vám najít odpověď na vaše dotazy. Ptejte se knihovny je službou českých knihoven nejširší veřejnosti.

Služba Ptejte se knihovny odpoví na vaše stručné konkrétní otázky krátkým seznamem knih, časopisů, popřípadě i www stránek (do 5 záznamů). Ptejte se knihovny je tedy službou faktografickou a bibliografickou.

Na vaše dotazy zaručujeme odeslání odpovědi na vaši e-mailovou adresu             do 48 hodin - v pracovních dnech - od doručení vaší zprávy. V případě velmi složitých dotazů se s vámi dohodneme na nejbližším možném termínu odpovědi.

Vaše dotazy a odpovědi na ně archivujeme, samozřejmě bez uvedení vašeho jména a bez uvedení bližších osobních údajů.