Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Digitální technická mapa

 

Digitální technická mapa města Petřvald (dále DTMM) vznikla v letech 2005 až 2007, je zpracována na základě geodetického zaměření všech objektů na povrchu, ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 013410 s rozšířením o klasifikaci ploch. Obsahem je skutečný stav polohopisu, výškopisu a nadzemního vedení v době pořízení.

Data jsou vedena v digitálním vektorovém tvaru po jednotlivých mapových listech kladu map měřítka 1:1000, struktura dat je dána datovým modelem, který obsahuje číselníky jednotlivých prvků. DTMM je nejpřesnější mapový podklad GIS města Petřvaldu a představuje významný zdroj pro projekční a provozní účely u správců technické infrastruktury, města a ostatních investorů.

Individuální vydávání dat je řešeno podle požadavku odběratele do formátu DGN nebo DWG. Technickou mapu lze exportovat po mapových listech 1 : 1000, z TM lze také vytvořit výřez o minimální ploše 1 ha.

V polohopisu lze různé typy linií vykreslit do různých hladin s rozlišením barvou a druhem čáry. Bodové objekty a druhy povrchu jsou vykresleny značkou. Mohou zde být také uvedeny nadmořské výšky podrobných bodů polohopisu, přičemž nad místem určení výšky je střed textu. Dále jsou zde uvedeny všechny popisy, které TM obsahuje, mj. názvy ulic, čísla domovní.

Data jsou majetkem Města Petřvald, proto jsou vydávána zdarma pouze pro zpracování projektové dokumentace investičních akcí města.

Ostatní zájemci si mohou data od Města Petřvald koupit na základě písemné objednávky dle platného ceníku. Na všechna předaná data je vystaven dodací list, který je zaslán Městu Petřvald. Konkrétní zpracování datových souborů provádí správce DTMM:

DIGIS, spol. s r.o. Ostrava – www.digis.cz
 

Individuální vydávání dat je řešeno podle požadavku odběratele do formátu DWG.
 

Cena za nákup technické mapy se skládá ze dvou částí

1. Nákup dat technické mapy

zajišťuje se u Města Petřvald (tel. 596 542 911)

Ceník za poskytnutí údajů – cena bez DPH:

  • Mapa TM – 1 ML 1:1000    8 000,- Kč

  • Mapa TM – 1ha   280,- Kč


2. Převod dat – zajišťuje se u správce technické mapy - společnosti DIGIS

  • Cena je smluvní (zpravidla činí 700,- Kč bez DPH)


Pokrytí území města technickou mapou
 

[Pokrytí Digitální technická mapa města Petřvald]

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:523
TÝDEN:2828
CELKEM:2515526