Město Petřvald ruší všechny kulturní akce v březnu.

Petřvaldské noviny č. 4 POUZE v elektronické podobě

Nabízíme 2x pracovní místo Referent odboru výstavby a životního prostředí

Sběrné boxy pro daňová přiznání 2020

Omezení provozu pobočky České pošty.

Zrušení úředních hodin Městského úřadu Petřvald

Obnovení provozu Sběrného dvora v Petřvaldě

Informace o uzavření Mateřské školy v Petřvaldě

Nemocnice v Orlové neskončila ...

Výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice  pod názvem "Životní podmínky 2020"

 

Seznam služeb na území našeho města - Nový bezplatný projekt pro naše občany i firmy -

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2019 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


logomskArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 13
DNES: 602
TÝDEN: 5285
CELKEM: 1582374

Obsah

znakm

Digitální technická mapa města Petřvald


 

Digitální technická mapa města Petřvald (dále DTMM) vznikla v letech 2005 až 2007, je zpracována na základě geodetického zaměření všech objektů na povrchu, ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 013410 s rozšířením o klasifikaci ploch. Obsahem je skutečný stav polohopisu, výškopisu a nadzemního vedení v době pořízení.

Data jsou vedena v digitálním vektorovém tvaru po jednotlivých mapových listech kladu map měřítka 1:1000, struktura dat je dána datovým modelem, který obsahuje číselníky jednotlivých prvků. DTMM je nejpřesnější mapový podklad GIS města Petřvaldu a představuje významný zdroj pro projekční a provozní účely u správců technické infrastruktury, města a ostatních investorů.

Individuální vydávání dat je řešeno podle požadavku odběratele do formátu DGN nebo DWG. Technickou mapu lze exportovat po mapových listech 1 : 1000, z TM lze také vytvořit výřez o minimální ploše 1 ha.

V polohopisu lze různé typy linií vykreslit do různých hladin s rozlišením barvou a druhem čáry. Bodové objekty a druhy povrchu jsou vykresleny značkou. Mohou zde být také uvedeny nadmořské výšky podrobných bodů polohopisu, přičemž nad místem určení výšky je střed textu. Dále jsou zde uvedeny všechny popisy, které TM obsahuje, mj. názvy ulic, čísla domovní.

Data jsou majetkem Města Petřvald, proto jsou vydávána zdarma pouze pro zpracování projektové dokumentace investičních akcí města.

Ostatní zájemci si mohou data od Města Petřvald koupit na základě písemné objednávky dle platného ceníku. Na všechna předaná data je vystaven dodací list, který je zaslán Městu Petřvald. Konkrétní zpracování datových souborů provádí správce DTMM:

 

DIGIS, spol. s r.o. Ostrava – www.digis.cz
digis
 

Individuální vydávání dat je řešeno podle požadavku odběratele do formátu DWG.
 

Cena za nákup technické mapy se skládá ze dvou částí:

1. Nákup dat technické mapy – zajišťuje se u Města Petřvald

Ceník za poskytnutí údajů – cena bez DPH:

Mapa TM – 1 ML 1:1000 8 000,- Kč
Mapa TM – 1ha 280,- Kč

Kontaktní osoba MěÚ Petřvald:
Mgr.Lucie Polková
Tel.: 596 542 903

2. Převod dat – zajišťuje se u správce technické mapy - společnosti DIGIS

Cena je smluvní (zpravidla činí 700,- Kč bez DPH)

Kontaktní osoba DIGIS spol. s r.o.:
Martina Chamradová
Tel.: 596 938 987 - kl. 20
E-mail:  mchamradova@digis.cz
 POKRYTÍ ÚZEMÍ MĚSTA TECHNICKOU MAPOU
 

[Pokrytí Digitální technická mapa města Petřvald]