Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Územní plán - Změna č. 2

 

ÚZEMNÍ PLÁN PETŘVALDU

Informace o změně č. 2, aktualizace k 1.3.2022

Veřejná vyhláška ze dne 28.2.2022 - Změna č. 2 územního plánu Petřvaldu a úplné znění Územního plánu Petřvaldu po změně č. 2 

Pořizovatel ÚP Město Orlová [Logo Města Orlová]
Se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
00297577
DIČ CZ00297577
     
Příjemce ÚP Město Petřvald [Logo Města Petřvald]
Se sídlem náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41, Petřvald
62305433
DIČ CZ62305433
     
Zpracovatel ÚP Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.  
Se sídlem Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava-Poruba
00562963
DIČ CZ00562963Změna č. 2 - Dokumentace PDF

Kompletní dokumentace v souboru ZIP (64.37 MB)

 

Úplné znění po změně č. 2,  které nabylo platnosti dne 17.3.2022 (dokumentace PDF)

Kompletní dokumentace v souboru ZIP (57.69 MB) 

 

Záměr pořízení Změny č. 2 územního plánu Petřvaldu na základě návrhů fyzických i právnických osob a požadavků města schválilo Zastupitelstvo města Petřvald na svém 23. zasedání konaném dne 28. 2. 2018.
Na základě žádosti o pořízení změny č. 2 územního plánu ze dne 5. 3. 2018 odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Orlová zpracoval návrh zadání změny určený k projednání. Návrh zadání změny územního plánu byl zkonzultován s pověřeným zastupitelem.
Návrh zadání byl řádně projednán v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem. Projednání návrhu zadání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce pořizovatele (od 4. 3. 2019 do 2. 4. 2019) a rovněž způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách města Petřvaldu i města Orlové. Návrh zadání byl vystaven od 4. 3. 2019 do 2. 4. 2019. Ve stanovené lhůtě 15 dnů ode dne doručení mohl každý uplatnit své připomínky k zadání.
Krajský úřad a dotčené orgány mohly ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení návrhu zadání uplatnit své požadavky na obsah Změny č. 2 územního plánu Petřvaldu vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své podněty.

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:523
TÝDEN:2828
CELKEM:2515526