Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Malování a nátěry na ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě“

„Malování a nátěry na ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě“


V Petřvaldě dne 30.1.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výmalbu a nátěry v některých v určených prostorech budovy ZŠ Školní čp.246 a ZUŠ Závodní čp.822 v Petřvaldě. Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky:
„Malování a nátěry na ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě“


Stručný popis zakázky :
1. Výmalba určených prostor v prostorách ZŠ Školní a ZŠ a ZUŠ na ul.Závodní (včetně odstranění nesoudržných vrstev škrabáním a vyspravení rohů a prasklin) v rozsahu cca 8.000 m2
2. Nátěry plechových a dřevených dveří, zábradlí, dveřních zárubní a plechových kójí na WC dle požadavků (případně jiné nátěry)
3. Další potřebné práce a materiál


Místo plnění zakázky:
budovy ZŠ Školní 246 a ZŠ a ZUŠ na ul.Závodní čp.822 v Petřvaldě

Termín plnění zakázky :
od 1.3.2013 – do 31.10.2012 (dle požadavku zadavatele a vedení ZŠ a ZUŠ)

Předpokládaná cena :
do 300 tis.Kč bez DPH

Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena v členění:

V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) formou čestného prohlášení
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm.a) b) způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy). Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče.
2. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 15.2.2013 11.30 hod. zřetelně označenou nápisem „Malování a nátěry na ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě“.

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.Text výzvy a návrhu smlouvy o dílo naleznete zde ve formátu PDF.

Jarmila SKÁLOVÁ
starostka

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
2
31
1
1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10
1
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:12
DNES:731
TÝDEN:4116
CELKEM:2217972