Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737 na ul. Ráčkove v Petřvaldě

Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737 na ul. Ráčkove v Petřvaldě


V Petřvaldě dne 16.5.2014

Město Petřvald tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Zadávací podmínky veřejné zakázky:
1. Název veřejné zakázky: „Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737 na ul. Ráčkove v Petřvaldě“

2. Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Marcela Šopová
Telefon: 596 542 915
Fax: 596 542 933
E-mail: sopova@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Základní údaje:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je výměna vchodových dveří v domě DPS čp. 1734 - 5 ks a čp. 1737 - 3 ks.

3.2. Popis prací:
Stávající stav:


1734
- 3 ks dřevěné dvoukřídlové dveře cca 1600/2000 mm s elektrickým zámkem
- 2 ks dřevěné jednokřídlové dveře cca 900/ 2000/2400
- 1 ks dřevěné jednokřídlové dveře cca 900/ 2000

1737
- 1 ks dřevěné dvoukřídlové dveře cca 1600/2000 mm s elektrickým zámkem
- 1 ks dřevěné jednokřídlové dveře cca 900/ 2000/2400
- 1 ks dřevěné jednokřídlové dveře cca 900/ 2000

Viz. fotodokumentace.

Rozsah prací:
Demontáž dveří, montáž nových hliníkových vchodových dveří na stávajícím místě, dozdění zbývajícího prostoru stěny včetně dodávky a osazení domovních schránek a el.zámku dle rozpisu.
Provedení venkovní i vnitřní štukové omítky ostění a nátěru fasády, odvoz suti včetně likvidace.

Technické požadavky:
1. Dvoukřídlové dveře cca 1600/2000 mm vždy s elektrickým zámkem – 1734 3ks a 1737 1ks:

Hliníkové dveře tmavě hnědé barvy – palisandr včetně zárubní a prahu, z části prosklené - izolační dvojsklo – průhledné!! – levá část ze 2/3, pevná část prosklená z 1/3 (nad schránkami), spodní neprůhledná část v barvě dveří, na dveřích osazen samozavírací systém (brano) včetně stavěče, kování klika – koule, dodání 3 x 12 ks klíčů k jednotlivým zámkům pro dům čp. 1734 a 1 x 21 ks pro dům čp. 1737. Dále bude provedeno obnovení propojení domácích telefonů a el. vrátníku - elektrický zámek, domovní schránky – (V/Š/H) 110/300/395 mm, budou osazeny v pevné pravé části vstupu v počtu schránek – 1734: 3x 8 ks, 1737: 1x 15 ks.

Pohled zvenčí:


Rozměr dveří je orientační! Nutné přesné zaměření s tím, že šířka levého křídla bez schránek bude 800 mm

2. Dřevěné jednokřídlové dveře cca 900/ 2000/2400 – 1734 2ks levé a 1737 1 ks pravé:
Hliníkové dveře tmavě hnědé barvy – palisandr včetně zárubní a prahu, z části prosklené – izolační dvojsklo, horní pevná část – nadsvětlík (rozměry dle původního stavu) a podélné 200/1000 neprůhledné!! – spodní neprůhledná část v barvě dveří. Na dveřích v domě čp. 1737 osazen samozavírací systém (brano) včetně stavěče. Na obou dveřích v domě čp. 1734 bude ve spodní neprůhledné části dveří osazena 1 domovní schránka (V/Š/H) 110/300/395 mm. Kování vždy klika – koule, dodání 18 ks klíčů zámku pro dveře domu čp. 1737 a 2 x 3 ks pro dům čp. 1734.

Dodatečné informace č. 1 - 28.5.2014:
V čl. 3.2. - Technické požadavky výzvy ze dne 16.5.2014 jsou provedeny tyto změny:
1. V odst. 1: Dvoukřídlové dveře cca 1600/2000 mm vždy s elektrickým zámkem v domě čp. 1737 1ks nebudou mít osazeny schránky, bude zachováno umístění domovních schránek v schodišťovém prostoru budovy.
2. V odst. 2 a odst. 3: schránka na 3 ks jednokřídlových dveřích domu čp. 1734 bude umístěna z vnější strany dveří bez možnosti výběru zevnitř objektu.Rozměr dveří je orientační!

3. Dřevěné jednokřídlové dveře cca 900/ 2000 – 1734 1ks levé a 1737 1 ks levé:
Hliníkové dveře tmavě hnědé barvy – palisandr včetně zárubní a prahu, z části prosklené – izolační dvojsklo, podélné 200/1000 neprůhledné!! – spodní neprůhledná část v barvě dveří. Na dveřích v domě čp. 1737 osazen samozavírací systém (brano) včetně stavěče. Na dveřích v domě čp. 1734 bude ve spodní neprůhledné části dveří osazena 1 domovní schránka, na dveřích domu čp. 1737 2 domovní schránky (V/Š/H) 110/300/395 mm. Kování vždy klika – koule, dodání 6 ks klíčů zámku pro dům čp. 1737 a 3 ks pro dům čp. 1734.


Rozměr dveří je orientační!

3.3. Místo plnění zakázky: ul. Ráčkova 1734 a 1737 v Petřvaldě

3.4. Termín dodání díla: do 30.9.2014

3.5. Termín schůzky na místě plnění dle bodu 3.3.: 27. 5. 2014 v 10,00 hod.

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nejnižší nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.
Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou, montáží, dopravou a likvidací odpadů.

5. Kvalifikační předpoklady:
Splněním kvalifikace se rozumí splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ formou čestného prohlášení.

6. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Záruka min. 60 měsíců.
3. Zálohy nejsou přípustné.
4. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

7. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro doručení nabídky: do 10.6.2014 do 11,00 hod., čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Způsob doručení nabídky: poštou nebo osobně. Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Označení: Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: „Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737 na ul. Ráčkove v Petřvaldě“

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Návrh smlouvy ve formátu PDF
Fotodokumentace ve formátu PDF
Dodatečné informace ze dne 28.5.2014 ve formátu PDFJarmila Skálová
starostka města Petřvald

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
2
31
1
1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10
1
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:32
DNES:549
TÝDEN:3934
CELKEM:2217790