Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Informace pro podnikající fyzické a právnické osoby

 

 • Pokud ve svém podnikání produkujete odpady, jste povinni zajistit jejich vytřídění a odvoz.
 • Bez smlouvy s městem je však nelze odkládat do běžných popelnic.
 • Povinnost třídit a zajistit odvoz odpadu se týká i firem a živnostníků. Pokud během své činnosti produkujete odpad, musíte si zajistit vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství, nebo se zapojit na základě smlouvy do obecního systému.
 • Jestliže si živnostník vybere vlastního dodavatele, musí nejprve sám vytřídit z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (papír, plasty, sklo apod.) a zbytek zařadit mezi směsný odpad. Dodavatel pak na základě smlouvy zajistí další naložení s vytříděným a směsným odpadem.
 • V případě, že se jako podnikatel zapojíte do obecního systému, musíte odpady třídit a zařazovat dle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí a platit cenu stanovenou obcí za užívání systému.


Město Petřvald stanovilo ceny za odvoz komunálního a tříděného odpadu, který produkují podnikající fyzické a právnické osoby:
 

komunální odpad:

 • 1 970 Kč /1 rok/    110 l (120 l) nádoba s četností svozu l x týdně
 • 8 840 Kč /l  rok/  1100 l nádoba s četností svozu l x týdně

vytříděné odpady:

svoz plastové nádoby na vytříděné složky z komunálního odpadu /plast, sklo, papír/

 • 500 Kč /1 rok/   110 l (120 l) nádoba s četností svozu 1 x měsíčně
 • 1000 Kč /1 rok/   240 l nádoba s četností svozu 1 x měsíčně  
 • 2210 Kč /1 rok/   1100 l nádoba s četností svozu 1 x měsíčně.
 • Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kontejnery na komunální odpad a na tříděný odpad (plast, papír, sklo), které jsou rozmístěné na území města Petřvaldu, jsou určeny k třídění odpadu nepodnikajícími fyzickými osobami - občany města. Podnikající fyzické osoby a právnické osoby nesmí do těchto kontejnerů odpad odkládat.


Vzhledem k tomu, že město Petřvald vynakládá nemalé finanční prostředky na odvoz odpadů a jeho skládkování, žádáme podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které nemají vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství, aby se zapojili do systému odpadového hospodářství města Petřvaldu a uzavřeli s městem Petřvald smlouvu.


Každý podnikatel musí sám na své náklady zabezpečit a zajistit plnění všech povinností dle zákona, tedy i třídění odpadu a jeho řádné využití nebo zneškodnění. Pokud by podnikatel používal resp. zneužíval systému města, město může takovému původci uložit pokutu.
 

Odbor výstavby a životního prostředí

 

 

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:1
TÝDEN:2836
CELKEM:2515534