Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Zasedání Zastupitelstva Města Petřvald dne 26.6.2024
  • Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa Referent/ka odboru výstavby a životního prostředí
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Jak správně nakládat s odpady

Odpadové hospodářství je propracovaný systém, který má svá pravidla. V rámci tohoto systému je dána hierarchie správného nakládání s odpady. Odpady, které vzniknou, se nejdříve vytřídí a využije se vše, co je potřeba. Až zbytek, který nelze recyklovat putuje do zařízení na energetické využití odpadů nebo na skládky. Odpad, jehož vznik můžeme sami ovlivnit, se nazývá domovní odpad.

Hierarchie způsobů nakládání s odpady:

  1. Předcházení vzniku odpadů
  2. Opětovného využití
  3. Třídění a recyklace
  4. Energetického využití
  5. Odstranění

Co jednotlivé způsoby nakládání s odpady znamenají?

Předcházení vzniku odpadů – už při nákupu můžeme ovlivnit množství odpadů například tím, že koupíme větší balení, nebo že nekupujeme věci jen na jedno použití. Nákup si můžeme také odnést ve vlastní tašce.

Opětovné využití – ne vše je nutné hned vyhazovat, některé věci můžeme v domácnosti rovnou znovu využít (například zavařovací sklenice). Věci, které již nepotřebujeme, a jsou stále funkční, můžeme prodat buď přes internet, nebo do bazaru, anebo je věnovat nějaké charitativní organizaci.

Třídění a recyklace – recyklace znamená opětovné využití materiálů získaných z vytříděných odpadů- Pouze správně vytříděné odpady mohou být dále zpracovány. Z vytříděného odpadu vznikají druhotné suroviny a materiál z nich se stává součástí nových výrobků.

Energetické využití – odpady, které nejsou vhodné pro recyklaci, je možné využít pro získání energie, která se v nich skrývá. Z takových odpadů se tedy vyrobí elektřina a teplo.

Odstranění – i přes naši veškerou snahu odpady třídit, nám zbyde odpad, který není možné už nijak dále využít. Takový odpad končí na skládkách.

Více se dozvíte na www.jaktridit.cz.

Podívejte se také na webové stránky:

MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD!