Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Několik informací ke sběru a využití PET lahví

 

Jak poznám, že se jedná o PET láhev vhodnou k tomuto způsobu recyklace?
V České republice, podobně jako ve většině zemí Evropy, je zavedeno používání značek pro materiál určený k recyklaci. Konkrétně pro PET láhev vhodnou k běžnému způsobu recyklace se jedná o jeden z těchto znaků:

Musí mít každá PET láhev toto označení?

Pokud na láhvi, obvykle na dně, nenajdete příslušný symbol, láhev do sběrné nádoby na PET raději nedávejte.


Co když je na láhvi označení PETG?

Jedná se o jiný druh polyetyléntereftalátu, určený pro výrobu obalů jinou technologií. Tento jiný druh polyetyléntereftalátu nedávejte ke standardnímu typu na recyklaci. Důvodem je to, že vyšší podíl PETG v recyklátu by mohl činit potíže při zpracování na vlákna.


Co se vyrábí ze střižových PET vláken?

PET střiž slouží jak k výrobě netkaných textilií, tak pro směsování s vlnou či bavlnou. Hlavní použití je pak pro svrchní i spodní ošacení.


Co s odpady vznikajícími při recyklaci PET?

Nejvíce různorodý odpad představují zbytky papírových etiket, které obsahují i mnoho běžné špíny (hlína, prach atd.) také velké množství tiskových barev a částice polyolefinů. Použít je při výrobě papíru tudíž nelze. Směs polyolefinů se stopami PET bude dále zpracovávána a po oddělení PET recyklována na granulát polyolefinů. Toto vše je možno využít pro výrobu topných pelet.


Jak tedy třídit PET láhve?

PET láhve řádně zmačkané (víčko můžeme ponechat, pouze jej povolíme, aby při lisování mohl zbývající vzduch uniknout) odkládáme v lokalitách zastavěných rodinnými domy do žlutých plastových pytlů s odvozem 1x měsíčně dle svozového kalendáře. Pytle dodává svozová firma nebo je možné je vyzvednout na městském úřadu č. dv. 1. PET láhve je možno také odkládat do „žlutých“ kontejnerů označených „PET láhve“, umístěných v různých částech města, nebo do sběrného dvora.

ZDROJ: PETKA CZ, www.enviweb.cz

Szotkowská Dana , odbor výstavby a ŽP