Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 50
TÝDEN: 1325
CELKEM: 1739253

Obsah


„Předávat něco tak cenného jako jsou vzpomínky na domov a vše, co s ním souviselo, to je také jeden z důvodů, proč psát kroniku. Místo, kde žijeme, je náš domov, ale teprve tehdy, když ho důvěrně známe. Je to naše dědictví, naše bohatství, které si předáváme z generace na generaci.

Abychom si vůbec měli co předávat, je třeba nejen naslouchat vyprávěním starších, ale i zaznamenávat to, co právě prožíváme.

Zdroj: publikace „Jak vést kroniku obcí a měst“ autoři: Lidmila Šotnarová, PhDr. Marie Kašubová, Růžena Gošová

Dle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, vede každá obec kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.

Kroniky města Petřvald
 

Kronika 2006 Kronika 2007 Kronika 2008
Kronika 2009 Kronika 2010 Kronika 2011
Kronika 2012 Kronika 2013 Kronika 2014
Kronika 2015 Kronika 2016  


Funkci kronikáře města Petřvaldu v současné době vykonává Mgr. Milada Římánková.

Telefon: 737 365 381
Email: milada.rimankova@seznam.cz

Výzva kronikářky!
Pokud vlastníte historické materiály, rodinné kroniky, nebo máte informace o jiných kronikách spolků a organizací, prosím, kontaktujte mě. Předem děkuji za jakékoliv informace, které pomohou zkompletovat náš archiv města a uchovat cenný historický fond pro naše další generace.

V předchozích letech byli kronikáři:

2011 – 2016    Mgr. Marie Polochová
2010                 Jarmila Skálová
2001 – 2009    Ilona Karkošková
1989 – 1994    Milan Kovalčík
1975 – 1987    Ing. Josef Rohel – Čestmír Petřík
1950 – 1974    Josef Richtar – Josef Kania – Antonín Květinský – Jaroslav Koziorek
1945 – 1950    František Močigemba

Kroniky roku 1990 – 2014 jsou v listinné podobě uloženy na Městském úřadě Petřvald.

Starší kroniky jsou uloženy v Státním okresním archivu Karviná, některé z těchto kronik si lze prohlédnout na webových stránkách archivu: http://www.archives.cz/zao/karvina/fondy/index.php

Kontakt: Ivana Tomková, tel. 596 542 904, tomkova@petvald-mesto.cz