Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Kroniky


„Předávat něco tak cenného jako jsou vzpomínky na domov a vše, co s ním souviselo, to je také jeden z důvodů, proč psát kroniku. Místo, kde žijeme, je náš domov, ale teprve tehdy, když ho důvěrně známe. Je to naše dědictví, naše bohatství, které si předáváme z generace na generaci.

Abychom si vůbec měli co předávat, je třeba nejen naslouchat vyprávěním starších, ale i zaznamenávat to, co právě prožíváme.

Zdroj: publikace „Jak vést kroniku obcí a měst“ autoři: Lidmila Šotnarová, PhDr. Marie Kašubová, Růžena Gošová

Dle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, vede každá obec kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.

Kroniky města Petřvald
 

Kronika 2006 Kronika 2007 Kronika 2008
Kronika 2009 Kronika 2010 Kronika 2011
Kronika 2012 Kronika 2013 Kronika 2014
Kronika 2015 Kronika 2016 Kronika 2017 (ZIP)
Kronika 2018 (ZIP) Kronika 2019 (ZIP)

Kronika 2020 (ZIP)


Funkci kronikáře města Petřvaldu v současné době vykonává:


Výzva kronikářky!

Pokud vlastníte historické materiály, rodinné kroniky, nebo máte informace o jiných kronikách spolků a organizací, prosím, kontaktujte mě. Předem děkuji za jakékoliv informace, které pomohou zkompletovat náš archiv města a uchovat cenný historický fond pro naše další generace.

V předchozích letech byli kronikáři:

  • 2011 – 2016    Mgr. Marie Polochová
  • 2010                 Jarmila Skálová
  • 2001 – 2009    Ilona Karkošková
  • 1989 – 1994    Milan Kovalčík
  • 1975 – 1987    Ing. Josef Rohel – Čestmír Petřík
  • 1950 – 1974    Josef Richtar – Josef Kania – Antonín Květinský – Jaroslav Koziorek
  • 1945 – 1950    František Močigemba

Kroniky roku 1990 – 2014 jsou v listinné podobě uloženy na Městském úřadě Petřvald.

Starší kroniky jsou uloženy v Státním okresním archivu Karviná, některé z těchto kronik si lze prohlédnout na webových stránkách archivu:

Kontakt:

  • Jana Szotkowská, tel. 725 432 095