Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Partnerská spolupráce s polskými městy

Logo finanční podpory z fondů Evropské unie

 

 

 

 

Pozvánka na akci partnerského města Jasenica, Polsko

 

 

Petřvaldský šlapáček 

SKS Petřvald, 16.10.2021 od 8:30 hod od kulturního domu Petřvald, X. ročník tradičního pochodu naším městem 

Po roční odmlce se v sobotu 16. října pořádal již jubilejní desátý ročník pochodu městem ,,Petřvaldský šlapáček“.

V letošním roce, netradičně, se šlapáčku zúčastnili také občané z města Strumieň, jakožto polský partner projektu "Stezka poznatků a zdraví na Drogomyské cestě". V rámci tohoto projektu se uskutečnilo právě toto přeshraniční setkání, jehož cílem bylo zvýšit turistickou atraktivitu polsko - českého přeshraničního území a přilákat do oblasti nové návštěvníky.

Foto z akce Petřvaldský šlapáček 2021Což nám podařilo! Sobotní počasí přilákalo na 220 ,,petřvalďanů“ a 47 obyvatel polské Strumieně. Na výběr bylo ze tří tras. Tyto trasy pečlivě vybírá a připravuje Klub českých turistů. Jedna trasa byla dlouhá 7 km, druhá 14.5 km a třetí 18.2 km.  Speciálně kvůli našim polským turistům jsme mírně upravili sedmikilometrovou trasu a pan místostarosta Ing. Petr Dvořáček, paní tajemnice Mgr. Lucie Polková a zastupitelka města paní Valérie Pěršalová provedli naše hosty v čele s paní Annou Grygierek, starostkou Města Strumień a Czesławem Greńem, předsedou městské rady ve Strumieńu, i po dalších významných atraktivitách ve městě.  Závěr všech pochodů byl v nově otevřené restauraci Kulturní dům, kde bylo pro účastníky připraveno pohoštění a drobné upomínkové předměty.  Vzhledem k rekordnímu počtu zúčastněných osob máme za to, že tato akce stoupá na oblíbenosti a již dnes se těšíme na její další, již jedenáctý ročník.

Finanční prostředky na realizaci této akce byly získané z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v letech 2014 - 2020.

Zpracovala: Bc. Eva Pavelek, odbor správní  

 

Logo podpory EU

Polsko - Czeski Rajd Rowerowy w Drogomyślu

Polsko - české cyklistické závody v polské Drogomyśli

rogomyśl opět ukázal, jak může aktivně trávit svůj volný čas. V sobotu 25. září 2021 odstartovaly od Drogomyské školy polsko - české cyklistické závody pořádané v rámci rekreační a sportovní akce s názvem ,,Rozloučení s létem v Žabím kraji".

Cyklistické závody v Drogomyśli jsou již léta velmi oblíbené nejen mezi obyvateli obce Strumień, ale také mezi obyvateli sousedních měst. Díky tomu se tato akce stala trvalou součástí kalendáře sportovních akcí v blízkém okolí. V letošním roce jsme se závodů zúčastnili také my občané z města Petřvaldu, jakožto českého partnera projektu "Stezka poznatků a zdraví na Drogomyské cestě". Sobotní akce se zúčastnilo cca 150 milovníků dvou kol.

Účastníci byli na začátku uvítáni s přáním bezpečné cesty předsedkyní klubu "Eko" paní Marií Gębusiou, starostkou Annou Grygierek, předsedou městské rady Czesławem Greńem, ředitelkou školy Ilonou Gabryśovou, farářem Karolem Macurou a farářem Arkadiuszem Knefelou.  

Účastníci měli na výběr z několika tras dlouhých cca 20 km. Skupinku na kolech doprovázela i starostka Anna Grygierek. Počasí, stejně jako dobrá nálada, vyšlo skvěle a pro všechny zúčastněné byl tento den příjemným zážitkem, který dopomohl spřátelit věkově a národně odlišné generace. Akce skončila setkáním v klubu LKS "Błyskawica" v Drogomyśli, které bylo příležitostí k blahopřání představenstvu a členům Ekologického klubu "EKO" z Drogomyślu k 30 letům činnosti.

Akci pořádal Ekologický klub "EKO" z Drogomyśli ve spolupráci ze Sołectwem Drogomyśl, Kołem Gospodyń Wiejskich w Drogomyśli a obcí Strumień.

Děkujeme našim přátelům z polské Strumieně za pozvání, krásný zážitek a poznání malebných míst Žabího kraje lemovaného rybníky a příjemně strávený den.  

Logo podpory EUZpracovala: Bc. Eva Pavelek, referent správního odboru

 

 

Město Petřvald se zapojilo do nového projektu česko-polské spolupráce s městem Strumieň, který bude realizován v roce 2021.

Název projektu:  „Stezka poznatků a zdraví na Drogomyské cestě”

Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti česko-polského pohraničí prostřednictvím zlepšení dostupnosti atraktivit cestovního ruchu a propagace turistických hodnot česko-polského pohraničí. Realizace projektu přispěje ke zlepšení konkurenceschopnosti polsko-českého pohraničí a pozitivně ovlivní růst jeho hospodářského potenciálu. Zvýšení počtu turistů a prodloužení času, který tráví na území města Strumień a města Petřvald se odrazí rovněž  na rozvoji služeb cestovního ruchu v příhraniční oblasti.

Cílovou skupinou projektu jsou turisté na obou stranách polsko-české hranice, místní komunita, obyvatelé a podnikatelé.

V rámci projektu vznikne  ve městě  Drogomyśl, ve správním obvodu města Strumieň,  nová naučná stezka. Místo poznaní dějin Drogomyśle, a také místo, kde se obyvatelé i návštěvníci mohou posadit a oddychnout si. Na trase  této nové stezky budou umístěny cedulky s nejdůležitějšími historickými objekty Drogomyśle, včetně jejich stručných popisů v podobě QR kódů.

Projekt také zahrnuje propagační aktivity, které by měly obě města představit potencionálním turistům :

  • vydání polsko-česká propagační brožury (2000 ks), prezentující atrakce cestovního ruchu gminy Strumień a města Petřvald,
  • vydány hracích karet s atrakcemi cestovního ruchu města Petřvald a gminy Strumień (500 ks).

Město Petřvald v rámci projektu rovněž nechá vyrobit propagační materiály s příslušnými logy, jejichž součástí bude Puzzle (300 kusů), stolní kalendář (3200 kusů) s fotografiemi města Petřvald a obce Strumień.

 

XXV LATO W JASIENICY 2019

Lato w Jasienicy 2019

 

 

 

v roce 2017 jsme realizovali s polským partnerem Jasienicí projekt s názvem ,,Dny regionální kultury“? Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

V rámci tohoto projektu se v měsíci červnu uskutečnily dvoudenní keramické dílny v místní Základní umělecké škole (ZŠ a ZUŠ Petřvald), kde si dvě desítky dětí ze základní školy v Petřvaldě a v Jasienici vyzkoušely pod vedením paní učitelky Mgr. Kateřiny Benešové práci s keramickou hlínou, glazurami apod. Téma workshopu bylo předem dané. Ve spolupráci paní učitelky Kateřiny Benešové a řezbářky Mgr. Vlasty Koběrské se zrodil nápad vytvořit keramické městečko, které bude vsazeno do dřevěné sochy (s největší pravděpodobností lavičky) zhotovené na řezbářském sympoziu, které je další z plánovaných akcí v rámci projektu.  Výrobky dětí budou vystaveny dne 23. září 2017 při Dnech tradic v Petřvaldě.  Další společnou prací dětí je vytvoření keramického kopce s Římskokatolickým kostelem Sv. Jindřicha, které na dřevěném podstavci bude umístěno v budově Radnice v Petřvaldě.  V prvním workshopu konaném dne 7. června se děti základních škol seznámily s práci s keramickou hlínou, ze které vyráběly nejvýznamnější stavby ve městě, ať už se jedná o Technické muzeum, Masarykovu školu, Havláskovou kapli, budovu Radnice, těžní věž dolu J. Fučík apod. Při druhém workshopu konaném dne 21. června děti na již vypálené stavby z keramické hlíny nanášely nejrůznější glazury či skleněné drtě a dotvářely celkovou podobu staveb. Z projektu byl mimo jiné (keramická hlína, glazury, skleněné drtě, sada dřevěných špachtlí, struna, keramické jehly) zakoupen i pojízdný box na keramickou hlínu. V učebně výtvarné nauky ZŠ a ZUŠ Petřvald byla umístěna tabulka označující název projektu včetně povinné publicity projektu.        

I polský partner Jasienica připravila dvoudenní keramické dílny pro dospělé, které se také uskutečnily během měsíce června ve sportovním areálu Drzewiarz v Jasienici.

 k1

Keramická dílna v Jasienici, 2.-3. června, foto: Bc. Eva Kaňová

 

 k2

Keramická dílna v Petřvaldě, 7. června, foto: Bc. Eva Kaňová

 

k3

 

 

 

 

 

 

 

 

Keramická dílna v Petřvaldě, 7. června, foto: Bc. Eva Kaňová

 

Řezbářské sympozium a řezbářský workshop...

 Ve dnech 18. – 22. září 2017 proběhne v Petřvaldě řezbářské sympozium, které dne 23. září při Dnech tradic vyvrcholí výstavou a řezbářským workshopem pro návštěvníky. Ve zmíněném zářijovém týdnu se můžete těšit na pět řezbářů (čtyři řezbáři z České republiky, jeden řezbář z Polské republiky) kteří z lipového dřeva vyrobí na dané téma sochy, které se stanou kulturní zajímavosti města. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

ř1

 

Foto: Mgr. Vlasta Koběrská, řezbářka

 

logo 1logo 2

Keramický workshopmaly_zamek_dni_mazancowic2017plakat dzień kultury regionalnej

 

 

 

 

 

 

Dny regionální kultury – tj. nový projekt cz-pl spolupráce v Petřvaldě!

Projekt cz – pl partnerů Petřvald a Jasienica s názvem ,,Dny regionální kultury“ řeší především oblast upevňování a posilování česko-polské spolupráce, která byla navázána v rámci realizace předchozích úspěšných projektů. Projektem  ,,Dny regionální kultury“ se chceme přiblížit k regionálním tradicím a zvykům, především v oblasti řezbářství a keramiky. Město Petřvald prostřednictvím plánovaných aktivit – zejména pořádáním řezbářského sympozia v okolí Radnice v Petřvaldě a vytvořením keramických dílen v místní Základní škole chce zaujmout širokou veřejnost Petřvaldu a děti školního věku.  Město plánuje v měsíci září roku 2016 uspořádat několikadenní řezbářské sympozium, kde pět řezbářů zhotoví sochy z lipového dřeva, jež budou ozdobou přilehlých míst v okolí Radnice.  Řezbářské sympozium vyvrcholí 23. září 2017 výstavou soch spojenou s kulturním programem a řezbářskými workshopy pro veřejnost.  Současně by proběhla výstava keramických výrobků cz – pl dětí, které by v průběhu června 2017 na dvoudenním workshopu zhotovilo na 20 dětí (plánujeme 10 dětí z Čech, 10 dětí z Polska) v místní Základní umělecké škole. V rámci udržitelnosti projektu by město Petřvald od března 2018 v rámci Noci s Andersenem pořádalo keramické workshopy, kde by si děti vyrobili stylové produkty jako vzpomínku na prožitou noc v knihovně. Město Petřvald hodlá v projektu zakoupit pártystan, jež by sloužil jako zázemí pro řezbáře (v případě nepříznivého počasí, jakož i ochrana přes noc), dřevo a vybavit keramickou dílnu keramickou hlínou, dlátky, glazurami a dalším nářadím.


Logo1
Logo2Logo3


,,Kulturní pohraničí – vytvoření moderní kulturní infrastruktury v Jasienici a v Petřvaldě“ – projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Ślask Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.            

V roce 2013 Město Petřvald realizovalo projekt mezinárodní spolupráce se spřáteleným městem Jasienica, přičemž projekt spočíval na straně města Petřvaldu v modernizaci městské knihovny – pořízení nového vybavení do dětského a teenagerského oddělení, zakoupení 250 ks nových židlí do sálu kulturního domu a nákup upomínkových předmětů na akce k ukončení projektu – Noc s Andersenem, výstava české a polské dětské knihy a beseda s polským spisovatelem ve zmodernizovaném dětském oddělení knihovny a taneční soutěž v Kulturním domě v Petřvaldě. 

V dubnu roku 2013 došlo v rámci modernizace zdejšího kulturního domu k výměně 250 ksObr1 dřevěných židlí, jež nahradily původní židle v sále. Židle do sálu KD dodala firma Nábytek Melzer, s.r.o. z Olomouce.       Výrobu upomínkových předmětů v rámci projektu realizovala společnost DANTER – reklama a potisk, s.r.o. z Ostravy. Největší změnou v rámci projektu byla nová podoba městské knihovny – pořízení nového vybavení do dětského a teenagerského oddělení, kam se zakoupil nový nábytek (knihovničky, stoly k PC, židle k PC atd.) do modernizovaných prostor a další prvky a nábytek realizovalo Stolařství David Kolář z Horních Bludovic.

Kn_1Kn_IIKn_III

PTP_2013První akce ,,Petřvaldský taneční pohár“ v rámci tohoto projektu se uskutečnila dne 08.06.2013. Jednalo se o soutěžní přehlídku amatérských tanečních souborů s mezinárodní účastí.

Dne 30.8.2013 byla slavnostně otevřena knihovna, která byla v rámci uvedeného projektu modernizována. By1o modernizováno oddělení pro děti, kde vzniklo ,,pirátské doupě" - konstrukce pódia ve tvaru lodi, uprostřed oddělení ostrov a spousta nových dekorací a nábytku. Pro teenegery bylo vybudováno nové oddělení a byla provedena modernizace osvětlení, na okna byly pořízeny nové závěsy, byl vybudován nový výpůjční pult a nakoupeny nové skříňky na knihy. Část skříněk byla renovována. Byl pořízen nový koberec a prostor knihovny byl nově vymalován.

B_BDne 12.11.2013 se v dopoledních hodinách sešli v prostorách zmodernizovaného dětského oddělení knihovny děti druhé třídy ze základní školy Petřvald a jejich kamarádi ze spřáteleného města Jasienica, aby si společně poslechli besedu s polskou autorkou knížek pro děti a mládež paní Beatou Ostrowickou .Děti měly možnost seznámit se s velmi oblíbenou polskou autorkou a jejími knihami, které byly přeloženy také do češtiny, zasoutěžit si a poznat lépe jak český tak polský jazyk.

 

AJ2013Dne 30.11.2013 v prostorách modernizované knihovny proběhla významná akce Města Petřvald – Adventní jarmark, Den pro dětskou knihu, při které se občanům nejen z Petřvaldu otevřela výstava dětské polské a české knihy. Zde si mohli děti z Čech přečíst knížku v jazyce polském a naopak.

 

NA2014Dne 03.2014 Noc s Andersenem proběhla v pirátském duchu. Vydali jsme se spolu s dětmi z polské Jasienice na dobrodružnou plavbu, na které jsme zažili spoustu dobrodružství a zábavy. Připluli k nám i piráti až z dalekého Pobřeží slonoviny, aby nám pověděli něco o Africe a naučili nás „po africku“ bubnovat a tančit. Potom jsme si ulovili pár pizz a vydali jsme se na další cestu do země soutěží a divokých rejů. Protože ani o půlnoci se nám ještě nechtělo do pelíšků, zařádili jsme si na minidiskotéce a až kolem půl druhé jsme se vydali do pelíšků. Ale ráno v 7.00 jsme už byli zase jako rybičky, posnídali jsme a s pruhovaným tričkem, taškou malých dárečků a hlavou plnou dojmů jsme se vydali domů.

TP_201Dne 14.06.2014 se v modernizovaném kulturním domě města Petřvaldu opětovně sjeli tanečníci, jejich trenéři, pomocníci, choreografové a v neposlední řadě fanoušci, na dnes již tradiční taneční soutěž nazvanou Petřvaldský taneční pohár 2014. Celé akce, jak vyplývá z přihlášek jednotlivých souborů, se zúčastnilo na 370 dětí (tanečníků) nejrůznějšího věku od 4 – 15 let.  Domácí tým PS Dance Petřvald pod vedením Lucie Skrzyžalové reprezentovalo 76 dětí (rozdělených do 4 kategorií) v pěti různých choreografiích. Mezi další týmy, jež se soutěže zúčastnily, můžeme vzpomenout na Taneční školu Just Dance z Frýdku - Místku, pod vedením Jany Šodkové, Taneční klub KMIT DDM Orlová pod vedením Gabriely Kristen, Taneční soubor Kates Bohumín pod vedením Lýdie Balcárkové a mnoho dalších.  (viz příloha č. 1 – přihláška do soutěže). Polský partner se akce neúčastnil z důvodu nemoci tanečníků, avšak zástupce polské strany, a to Lubomira Zastawny z úřadu města Jasienica se stala členkou poroty a hodnotila výkony soutěžících. Soutěžilo se, tančilo, tleskalo, povzbuzovalo se a opět se potvrdilo, že každá tvrdě oddřená práce sklízí úspěchy a tak starostka města Petřvaldu spolu s pomocnicí Lubomirou Zastawny z partnerského města Jasienica těm nejlepším rozdávali poháry opatřené potřebnými logy a znaky tak, že bylo zřejmé, že je projekt spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Z předešlého ročníku tj. 2013 zbyla jedna sada pohárů (1.,2.,3.místo), přičemž tato byla užita v tomto ročníku a výhercům slavnostně předána. Navíc město Petřvald zakoupilo pro úspěšné soutěžící i medaile, takže si každý člen vítězné skupiny tu svou odměnu odnesl hrdě zavěšenou na krku.     

Ve dnech 14.-.16.11.2014 se v modernizovaných prostorách kulturního domu v Petřvaldě uskutečnil Víkend s amatéry, což je dlouholetá nesoutěžní přehlídka amatérských divadel resp. je přehlídka zaměřena na prezentaci amatérského umění. Na podiu kulturního domu se celkem ve třech dnech vystřídalo sedm amatérských divadel, kdy mimo jiné bylo jedno z dětských divadel z partnerského města Jasienica, a tito sehráli a zazpívali hudební scénku ze slavné ,,shakespearovky“ Romeo a Julie. Partnerským hostům bylo nabídnuto občerstvení a s velkými díky předány upomínkové předměty realizované z projektu spolufinancovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.

VJ_2014Čas blížícího se vánočního veselí bylo v Petřvaldě v modernizované knihovně i v kulturním domě zahájeno dne 29.11.2014 společenskou akcí - Vánoční jarmark, Den pro dětskou knihu a Evropské vigilie. Této akce se každoročně zúčastňují zástupy z řad občanů města Petřvaldu, tak s radostí přijímají pozvání i zástupci partnerského města Jasienice, kteří se podílejí na kulturním programu svým vystoupení. Oficiálně akce začíná od 14.00 hodin slavnostním slovem starosty města, kdy poté vystoupili žáci základní školy v Petřvaldě s divadelní  scénkou a hudební vsuvkou. Následovalo vystoupení těch nejmenších dětiček ze čtyř petřvaldských mateřských škol, žáků základní umělecké školy a poté pěveckého sboru z Jasienice. Po jejich vystoupení se opět mikrofonu ujal starosta města, který spolu s občany, vystupujícími i hosty z Jasienice odpočítal rozsvícení vánočního stromu před kulturním domem. Celou tuto krásnou vánoční náladu a vánoční rozjímaní navíc umocnilo odpálení mohutného pestrobarevného ohňostroje a vystoupení hudební skupiny Fleret.

Vyrábění_1Mimo jiné po celou dobu kulturního programu před kulturním domem mohli jak občané města Petřvaldu, tak hosté z Jasienice od 13.00 hodin v modernizované knihovně navštívit nejrůznější ruční dílny a vyrobit si tak ozobu na vánoční stromeček, vánoční věnec, vyrobit přáníčka apod. V sále kulturního domu probíhala výstava TOP knihy (nejčtenějších knih roku 2014), což knihovnice z Petřvaldu připravily z ankety čtenářů a děti, ale i dospělí, se mohli o knihách a jejich autorech dozvědět další informace, anebo čtenáři, jež knihy neznají tyto zařadit do pomyslných pořadníků knih, jež si jednou přečtou.   

Ve dnech od 29.11.2014 do 19.12.2014 byla v prostorách modernizovaného dětského oddělení knihovny nachystána ke shlédnutí výstava dětských cz – pl knih.  Výstava se návštěvníkům otevřela v rámci Vánočního jarmarku, čehož mnozí návštěvníci vánočních dílen využili a výstavu shlédli. Celá výstava trvala cca 3 týdny a zúčastňovali se ji další děti s doprovodem kantorů v rámci besed, jež pořádají místní knihovnice pro jednotlivé třídy v prostorách zmodernizovaného dětského oddělení knihovny.

NsA_2015Dne 27.03.2015 v prostorách modernizované knihovny resp. v prostorách dětského a teenagerského oddělen proběhla akce zvaná Noc s Andersenem ve znamení tisku, starých tiskařů, písmenek, razítek a všeho, co je s touto tématikou spojeno. Deset českých a deset polských dětí přijel navštívit pan Roman Prokeš ze Studia bez kliky se svým historickým tiskařským strojem. Po zábavné přednášce o tom, jak se v dávných dobách tiskly knihy a na co všechno a čím se tisklo, si každý mohl vyzkoušet, jaká byla práce starých tiskařů. Dokonce si děti i odlili písmenko z olova. Když si každý vytiskl svůj originální tisk, zahájila se první část celonočního soutěžního klání. Aby děti měli památku na letošní Noc s Andersenem, vlastnoručně si také potiskli trička. Děti také zvěčnily svůj podpis s razítkem na obrázek, který si vzájemně vyměnily. Pak následovala druhá vlna soutěží a nakonec diskotéka. Do spacáků se všichni účastníci dostali až po půlnoci a nesmělo chybět ani čtení na dobrou noc – četlo se česky i polsky.

Dne 24.05.2015 proběhla v modernizovaném kulturním domě Petřvald velká soutěžní přehlídka tanečních kolektivů z okolních měst a obcí pod názvem ,,Petřvaldský taneční pohár 2015“. Kulturní sál zaplnili nedočkaví hosté, tanečníci, trenéři a pětičlenná porota, ve které mj. usedla paní Renata Szczepańska, která je inspektorkou na Městském úřadě v Jasienici a  je spoluzakladatelka Školy tance Corason v Bielsko Biale a od  roku 2004 aktivně tančí kubánskou salsu. Dvacet jedna tanečních souborů reprezentovalo přes 600 dětí, takže o nabitý program plný choreografií několika tanečních stylů a hudby nebylo nouze. Vítězné týmy byly obdarovány poháry, diplomy a čestnou medailí na krk každého tanečníka.

Beseda s DDne  20. 10. 2015 se v dopoledních hodinách sešli v prostorách zmodernizovaného dětského oddělení zdejší knihovny děti třetí třídy ze Základní školy Petřvald a jejich spolužáci, teď už i kamarádi, ze  spřáteleného města Jasienica, aby si společně poslechli besedu s polskou výtvarnicí a ilustrátorkou knížek pro děti a mládež paní Darinou Krygiel. Paní Darina se s dětmi přivítala v českém i polském jazyce a pak jim řekla něco o sobě - jak se k malování dostala, jaké knížky ilustrovala a ukázala jim na internetu své webové stránky. Dětem se moc líbily její obrázky i to, že si z webových stránek mohou stáhnout tolik oblíbené vystřihovánky. Pak následovaly otázky na paní Darinu a nakonec výtvarná aktivita. Děti dostaly pastelky a rozstříhaný obrázek s několika políčky, který musely vybarvit podle předem určeného klíče.

Nebylo to vůbec jednoduché, ale nakonec se to dětem povedlo a pomocí magnetek své výtvory připevnily na tabuli. Společně tak daly dohromady čtyři krásné obrázky vztahující se k různým ročním obdobím. Před rozloučením paní Darina rozdala dětem své vystřihovánky na tvrdém papíru s krátkou pohádkou o lišce. Dětem se akce velmi líbila. Velkou výhodou bylo, že paní Darina mluví česky i polsky. Děti tak neměly problém s pochopením některých slovíček.

Ve dnech 20. – 22. 11. 2015 se v prostorách modernizovaného kulturního domu opětovně představili ,,lidoví“ umělci a představili se svému publiku na nesoutěžní přehlídce amatérských divadel nazvané ,,Víkend s Amatéry“. V letošním ročníku přijeli petřvaldské diváky potěšit hned čtyři amatérské divadelní soubory.

Rychvald s pohádkou ,,Šíleně trhlá princezna“. V sobotu 21.11.2015 k nám zavítal divadelní soubor z Polska, a to konkrétně Theatre Club z Jasienice, jež svou komedii ,,Kandydatki na zone“ rozesmáli sál příběhem o námluvách mladého muže Wiktora). Přehlídky se  též zúčastnilo Divadlo Devítka a Datyňské amatérské divadlo a komedii o zrušené svatbě s názvem ,,Babky v akci“.   Hostům z partnerského města bylo nabídnuto občerstvení  a předány upomínkové předměty realizované z projektu spolufinancovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.

VJDne 28.11.2015 proběhla další pro město Petřvald významná kulturní a společenská akce zvaná ,, Vánoční jarmark, Den pro dětskou knihu, Evropské vigilie“. Při této příležitosti byla opětovně otevřena výstava česko – polské dětské knihy v prostorách modernizovaného dětského oddělení knihovny. Tato výstava trvala do 18.12.2015 a shlédli ji jak čtenáři, tak děti Základní školy v Petřvaldě i zástupci partnerského města Jasienica, kteří dne 28.11.2015 přijali naše pozvání a přijeli do Petřvaldu v rámci Adventního jarmarku vystoupit se svými vánočními písněmi. Jelikož se akce každoročně konáVJ_2015_2 před kulturním domem, přijali hosté pozvání do knihovny a zde jim bylo nabídnuto občerstvení zpestřené prohlídkou výstavy knih či možností vyrobit si ve vánoční dílničce nějakou vzpomínku na tento den. Celé toto vánoční odpoledne provázely vánoční písně, divadelní představení, koncert skupiny Hradišťan a závěr dne patřil slavnostnímu rozsvícení města do vánoční výzdoby, jež doprovodil pestrobarevný ohňostroj, který shlédlo na tisíc občanů města.    

V roce 2016 se v rámci udržitelnosti projektu konala Noc s Andersenem dne 01.04.2016. Zde se opětovně sešlo 10 dětí z Česka a 10 dětí z Polska a v indiánském stylu prožili noc v knihovně. Zde byl opět pro děti připraven bohatý program, kdy děti mohli vyrobit lapač snů, soutěžit a shlédnout práskáni bičem, točení lasem, zaskotačit na pravé indiánské diskotéce a mnoho dalšího. Z nadšeně pomalovaných výrazů dětí i dospělých bylo znát, že se akce dokonale podařila. 

NsA_2016

NsA_2016_II

Dne 26.11.2016 proběhla kulturní a společenská akce zvaná ,, Vánoční jarmark, Den pro dětskou knihu, Evropské vigilie“. Při této příležitosti byla opětovně otevřena výstava česko – polské dětské knihy v prostorách modernizovaného dětského oddělení knihovny. Tato výstava trvala do 31.01.2017

DpDk_I
Obr_4A

Partnerský projekt propagace turistiky v obcích Jasienica a Petřvald/JA-PE3 – jde o projekt typu „A“. Město Jasienica jako vedoucí partner projektu si pořídilo digitální informační tabuli tzv. Telebim, který umístilo před objektem úřadu v Jasienici, na které budou prezentována nejen tato turisticky významná místa obou měst, ale i informace o vzájemné spolupráci, pozvánky a informace o společně konaných akcích, ale i o akcích, které jsou konány nezávisle na partnerovi, avšak z pohledu turisty jsou atraktivní a vhodné k návštěvně partnerského města. Města společně vydala společnou publikaci – album fotografií ze současného života obou měst s názvem Obrázky z Petřvaldu a Jasienice, na kterých  jsou zachyceny turisticky významná místa v Petřvaldu a v Jasienici.

 Město Petřvald v rámci projektu pořídilo a instalovalo 4 ks vítacích tabulí při vjezdech do města Petřvald (ul. Šenovská, ul. Šumbarská ul. Michálkovická, ul. Rychvaldská). Jedná se o vítací tabule o rozměru120x80 cm osazené na ocelových sloupcích o výšce 2,0 m nad terénem a jsou umístěny při vjezdu do města Petřvald na silnicích III. Třídy a 20 ks výstavních panelů, které jsou určeny pro užití na městských akcích resp. slouží k prezentacím spolků na spolkové výstavě, či k výstavám knih apod. Zmíněný projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Ślask Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.


T1T2

 

ZK1Dne 27.03.2015 proběhla ve Středisku kulturních služeb  v Petřvaldě ,,Konference“ k ukončení projektu, které se zúčastnili zástupci partnerského města  Jasienica pan Mgr. Ing. Janusz Pierzyna, starosta města, Lubomira Zastawny a další dva úředníci z Jasienice.

Z města Petřvald se akce účastnil radní města Mgr. Pavel Marenčák, zastupitelky Mgr. Šárka Němcová, Jarmila Skálová, Kamila Kantorová a Jana Jaglářová a další občané města.

Po úvodním přivítání byli hosté Bc. Evou Kaňovou, projektovou koordinátorkou projektu, seznámeni s cíli projektu a její úspěšné realizaci, s tím, že byli hosté seznámení s tím, že v rámci tohoto projektu byly pořízeny a instalovány 4 ks vítacích tabulí v Petřvaldě, vydáno 100 ks pozvánek na konferenci, pořízeno 200 ks pohlednic zhotovených z fotografií Mgr. Pavla Římánka, který nafotil kolekci snímků a tyto snímky byly zaneseny do nově vydané publikace ,,Obrázky z Petřvaldu a Jasienice“.

O kulturní zážitek se postaraly krojované úřednice Petřvaldu s pásmem lidových písní. Následovala možnost shlédnout výstavu fotografií, jež jsou obsaženy ve zmíněné publikaci a možnost nahlédnutí do vydané publikace. Každý účastník konference si poté jako upomínku odnesl vydanou publikaci a pohlednice.

ZK_2Dne 30.03.2015 se konala druhá konference u příležitosti ukončení projektu Partnerský program propagace turistiky měst Jasienica a Petřvald/JA-PE/3, a to v partnerském městě Jasienica.. I zde účastníci konference mohli shlédnout přichystanou výstavu a publikace.

Hledání společných kořenů -  návrat k tradici slavnostního využití těšínského kroje v Petřvaldě a Jasienici.

Město Jasienica, jako vedoucí partner projektu, v rámci projektu pořídilo 31 kompletů těšínského kroje a dva komplety umístilo ve vitrínách v dříve vybudovaném středisku Drzewiarz (tento projekt byl také realizován v rámci českopolské spolupráce mezi městy Petřvald a Jasienica). Město Petřvald pořídilo 10 ks těšínských krojů. Obě města tyto kroje využívají při společných lekcích zpěvu a společném vystoupení „Koleda“. Toto vystoupení je v Petřvaldě uskutečňováno každoročně na Adventním jarmarku.  Zároveň byla zpracována a vydána publikace o historii těšínského kroje. Hlavním cílem projektu je obnova tradic a zvyků souvisejících s těšínským krojem v Petřvaldě a jejich oživení a zajištění trvání těchto zvyků na území města Jasienica.

Kr_1

Kr_IIDne 27.03.2015 proběhla ve Středisku kulturních služeb  v Petřvaldě ,,Konference“ k ukončení projektu, které se zúčastnili zástupci partnerského města  Jasienica oděni jak jinak než v krojích, a to pan Mgr. Ing. Janusz Pierzyna, starosta města, Lubomira Zastawny a další dva úředníci z Jasienice.
Z města Petřvald se akce účastnil radní města Mgr. Pavel Marenčák, zastupitelky Mgr. Šárka Němcová, Jarmila Skálová, Kamila Kantorová a Jana Jaglářová a další občané města.

Po úvodním slovu, kdy byli hosté Bc. Evou Kaňovou, projektovou koordinátorkou projektu, seznámeni s cíli projektu a její úspěšné realizaci, vystoupily krojované úřednice Petřvaldu s pásmem lidových písní. Následovala možnost shlédnout výstavu fotografií z pořádaných akcí a nahlédnutí do vydané publikace o těšínském kroji ,, O Valaších a Těšínském Kroji“. Každý účastník konference si poté jako upomínku odnesl vydanou publikaci.

Kr_IIIDne 30.03.2015 se konala druhá konference u příležitosti ukončení projektu ,,Hledání společných kořenů -  návrat k tradici slavnostního využití těšínského kroje v Petřvaldě a Jasienici“ , a to v partnerském městě Jasienica. I zde vystoupili s pásmem lidových písní krojované úřednice z Petřvaldu. Poté si účastníci vyslechli zajímavou přednášku o Těšínských krojích vedenou ředitelem Muzea v Cieszyně.

L1Fotografie z projektu.

 

 

logo

Program partnerské spolupráce obce Jasienica a města Petřvald pro období
2007 – 2013 najdete zde.

 


 

V roce 2009 byl zahájen projekt polské Obce Strumieň a Města Petřvaldu „Tvorba kulturně-rekreačního střediska v Strumieniu“, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Šlask Cieszyňski-Těšínské Slezsko Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 a ze státních veřejných finančních prostředků s možností spolufinancování ze státního rozpočtu. Podrobné informace naleznete zde.[Město Strumien - komerční pohlednice]

V roce 2002 naše město oficiálně navázalo spolupráci s polským městem Strumień a polskou obcí Jasienica. O tom , že tato spolupráce zapouští své kořeny svědčí i fakt, že představitelé jednotlivých měst se v poslední době setkali při různých příležitostech. Tato setkání přinesla vždy své výsledky.

 [Město Strumien]1. června 2002 byl pozván starosta našeho města Ing. Václav Holeček spolu s členy zastupitelstva na významnou kulturní akci do města Strumień. Již tradičně se v tomto městě konala společensko-kulturní akce celoměstského významu pod názvem "Staromiejska Wiosna". V letošním roce obyvatele Strumienia oslavovali 520 let od získání městských práv.Naše město se prezentovalo vystoupením pěveckých sborů: Ptáčata, Šmíďata, Petřvaldské mládí se sólistou R. Medňanským a hudební skupina VEGA pod vedením B.Hečka a sólistkou L.Černou. Také pracovnice Střediska kulturních služeb připravily pro přítomné návštěvníky prezentační výstavu našeho města. Přítomni si tak mohli prohlédnout keramická díla pana Dalibora Ustohala , obrazy malované panem Františkem Pěčkem a propagační materiály o našem městě. Kvalitu vystupujících i bohatý prezentační stánek z našeho města ocenili občané i starosta města Strumień, pan Adam Zareba.

 [Město Strumien]Za týden 8.6.2002 polští přátelé přijeli na pozvání do našeho města. Základní škola na ulici Školní 246 slavila 40. let od svého založení a 10 let od kolaudace přístavby k této škole. Program byl bohatý. Velmi zdařilá akademie, kterou připravili pod vedením svých pedagogů žáci této školy, byla podnětem i pro polské pedagogy. Jako dárek pro své vrstevníky do českého města , přivezli polští žáci z obce Jasienica hudební dechový soubor. Velmi se líbili a jejich vystoupení bylo odměněno bouřlivým potleskem.
Doufáme, že spolupráce mezi našim městem a polským městem Strumień a obcí Jasienica se bude i nadále úspěšně rozvíjet a obě strany tak mohou získat bohaté zkušenosti v oblasti školství, kultury a sportu.

 

23. listopad 2002 - Den česko-polského přátelství

byl již dlouhou dobu dopředu avizován v Petřvaldských novinách, ale také dostatečně dlouhou dobu na stránkách televize Polar (613). V květnu letošního roku při návštěvě města Strumień se dohodli starostové obou měst (Petřvald a Strumień) na společné akci, která by prezentovala veřejnosti kulturní část této polsko-české spolupráce. Termín byl již v tomto měsíci určen na 23. listopad 2002. Zdálo se, že času na přípravu této akce je až příliš. Nicméně s přípravou se začalo poměrně záhy. Pracovnice Střediska kulturních služeb nejdříve oslovily členy komise výchovy, vzdělávání, kultury, sportu a sociálního zabezpečení. Společně se dohodli na prezentaci jednotlivých mateřských a základních škol v oblasti výtvarné výchovy. Poté byli osloveni někteří předsedové zájmových spolků, aby i tyto spolky mohly ukázat prvky ze své činnosti. Akce se zvolna připravovala, až konečně nastal očekávaný den. Počasí nebylo přívětivé, ale to nevadilo milým hostům, kteří k nám přijeli předvést své pěvecké umění. Dokonce i účast našich občanů byla nezvykle vysoká a musím říci, že nám, pořadatelům, to udělalo radost. Sál vyzdobený výrobky žáků mateřských a základních škol, výšivkami členek Svazu žen, výrobky žáků ZUŠ B. Kulínského, voňavé koláče paní Jiřinky či ochutnávka výborné medovice petřvaldských včelařů a jiné vábivé podněty pro naše vjemy - to byl teprve začátek. Potom nastoupil sbor "Ptáčata". Zazpívalo 41 členů tohoto žákovského pěveckého sboru z našeho města. Vystoupení bylo milé, děti splnily očekávání. Je zapotřebí poděkovat vedoucím sboru, paní Miluši Wasilové a paní Miladě Římánkové. Je na ně vždy spolehnutí a je dobře, že se našim dětem věnují už více než 20 let pod záštitou SKS.
Po Ptáčatech zpíval "Sbor mladých z Drogomyšle"". Vystoupení bylo velmi působivé. Po těchto dívkách na podium vystoupili studenti "Sboru základní školy a gymnázia ve Strumieni". Musela jsem si v tu chvíli vzpomenout na zemřelého pana učitele Ladislava Ošeldu, neboť vedení sboru, skladby a samotné vystoupení sborů by se mu asi velmi líbilo, protože bylo hodně podobné jeho stylu práce se sborem "Nové mládí". Vystoupení Strumieňských bylo líbivé a dlouhý potlesk byl odměnou jak pro dirigenta, tak i pro samotné účinkující.
Vyvrcholením programu bylo vystoupení smíšeného sboru "LUTNIA". Tento sbor je ověnčen mnohými vynikajícími cenami v různých pěveckých soutěžích. Je vítězen celonárodní polské soutěže v pěveckých sborů. Jak mi pyšně sděloval starosta města Strumień p. A. Zaremba: "Přivezli do našeho města pohár, který měřil alespoň půl metru."
A co říci závěrem. Dobrá věc se podařila. Přejme si, aby podobných akcí přibývalo. Vždyť i o tom vypovídá přátelství mezi dvěma státy. Ještě jednou poděkování všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na zdárném průběhu celé akce.
 

J. Skálová místostarostka