Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

„Tvorba kulturně-rekreačního střediska v Strumieniu“

logo 2009logo eu

 

o projektu polské Obce Strumieň a Města Petřvaldu „Vytvoření kulturně-rekreačního střediska v Strumieniu“, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 a ze státních veřejných finančních prostředků s možností spolufinancování ze státního rozpočtu.Konferencja podsumowująca projekt „Stworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu”
Vyhodnocení projektu „Vybudování kulturně-společenského centra ve Strumieni“

2 lipca w Urzędzie Miejskim w Strumieniu odbyła się konferencja poświęcona perspektywom rozwoju współpracy transgranicznej Strumień-Petřvald w ramach zakończonego już projektu „Stworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W konferencji wzięli udział przedstawiciele i pracownicy Urzędu Miejskiego w Strumieniu, Urzędu Miejskiego w Petřvaldzie, dyrektor „Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”- p. Bogdan Kasperek oraz sekretarz czeskiej części Euroregionu „Śląsk Cieszyński” – p. Václav Laštůvka. Na konferencji podsumowano dotychczasową współpracę pomiędzy zaprzyjaźnionymi gminami, pokrótce omówiono zrealizowany wspólny projekt i jego efekty oraz plany dalszych wspólnych działań.

2. července 2009 se uskutečnilo na Městském úřadě ve Strumieni jednání týkající se rozvoje přeshraniční spolupráce Strumień – Petřvald v rámci již ukončeného projektu „Vytvoření kulturně-společenského střediska ve Strumieni“, který byl realizován z Fondu Mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. Jednání se zúčastnili zástupci Městského úřadu ve Strumieni, Městského úřadu v Petřvaldě, ředitel Stowarzyszenia Rozwoju i Wspólpracy Regionalnej „Olza“ – p. Bogdan Kasperek a p. Václav Laštůvka z Euroregionu Těšínské Slezsko. Na jednání byla projednána dosavadní spolupráce mezi oběma městy a provedeno vyhodnocení společného projektu i jeho efekt a další možnosti společné práce.

 

Otevření kulturně-rekreačního centra ve Strumieni


V sobotu 9. května 2009 v městském parku ve Strumieni proběhlo slavnostní otevření kulturně-rekreačního střediska, které bylo spolufinancováno z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Fondu mikroprojektu Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.
Na slavnostním otevření se sešli představitelé kultury, Slezského vojvodství, Těšínského okresu, místních samospráv. Slavnostní přestřižení pásky provedla starostka města Strumień paní Anna Grygierek, předseda městské rady Czeslaw Grenia a starosta města Petřvaldu Ing. Václav Holeček. Následoval hudební a taneční program, kde vystupovaly skupiny z Polska a z České republiky.

přestřizení páskypřestřižení pásky

 

 

 

 

účinkujícíhra šachy

 

 

 

 

 

 


Duben 2009


Trwają prace budowlane w Parku Miejskim Strumieniu w ramach realizacji projektu pn.: „Stworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu”, złożonego w partnerstwie Gminy Strumień i Miasta Petřvald, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zakończenie robót budowlanych planowane jest w maju br.

Wykonane są już następujące prace w ramach projektu:
1) wybrukowany został plac o wym. 32,4x21,0m z przeznaczeniem na scenę z elementów składanych montowanych na czas imprez parkowych,
2)szachownica z płyt chodnikowych 35x35cm, zlokalizowana centralnie na placu,
3)obrzeża placu oraz chodników z krawężnika ogrodowego,
4)osadzone są 3 stoliki do gry w szachy,
5)stół do gry w ping – ponga.

Ponadto zostaną ustawione ławki na czas imprez odbywających się na scenie, z konstrukcji stalowej z siedzeniami z łat drewnianych oraz zamontowane będą 4 latarnie parkowe.

hřištěhřiště

 

 

 

 

hřištěhříště

 

 

 

 

 

 Březen 2009


Tak vypadalo staveniště pro vydláždění místa pro jeviště, vybudování venkovní šachovnice, ohraničení plochy a chodníků zahradním obrubníkem…

staveništěstaveniště

 

 

 

 

 

staveništěchodník

 

 

 

 

 

staveništěstaveniště