Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Bezplatná přeprava nad 70 let

Bezplatná přeprava petřvaldských seniorů starších 70 let
Zastupitelstvo města Petřvald na svém 13. zasedání dne 29. 6. 2016 odsouhlasilo bezplatnou přepravu seniorů starších 70 let. S účinností od 1. 8. 2016 je městem Petřvald proplácena roční jízdenka pro občany starší 70 let v aktuální hodnotě 900,- Kč/na osobu, se kterou je možné bezplatně cestovat po celém Moravskoslezském kraji regionálními autobusy a vlaky v rámci ODIS. Pořizovací cena karty ODIS, na kterou bude dopravcem nahrána roční jízdenka, je 130,- Kč. Tuto kartu ODIS si občané vyřídí na své náklady u dopravce např.: ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s., apod.

K vyřízení karty ODIS je zapotřebí:

  • vyplnit „Žádost o vydání ODISky“
  • vyplnit „Souhlas se zpracováním osobním údajů“
  • doložit „pasovou“ fotografii
  • uhradit poplatek za vydání ODISky dle „Ceníku výdeje BČK“
  • předložit platný doklad totožnosti

Potřebné tiskopisy si občané mohou vyzvednout u dopravce. Tiskopisy jsou dostupné taktéž na webových stránkách https://odiska.cz/


Proplacení roční jízdenky
O proplacení roční jízdenky si občané starší 70 let mohou osobně požádat v úřední dny (pondělí, úterý a středa) na MěÚ Petřvald na adrese: náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald a to na podatelně v kanceláři č. 102, 1. NP. K žádosti je nutno předložit občanský průkaz, kartu ODIS a originál pokladního dokladu o zaplacení roční jízdenky, který si musí cestující vyžádat od dopravce při zakoupení.

Bližší informace: Bc. Lucie Švandová, tel. 596 542 907, e-mail: svandova@petrvald-mesto.cz