Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvald, 24.4.2024
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Formuláře ke stažení

Cenový výměr od 1.1.2022 – odvoz odpadu (podnikatelé)

Cenovy_vymer_od_1.1.2022_-_odvoz_odpadu_(podnikatele).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 54,5 kB
Staženo: 659×
Vloženo: 12. 12. 2021

Čestné prohlášení žadatele o neinvestiční dotaci

2019_cestne_prohl.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 24,5 kB
Staženo: 1,589×
Vloženo: 12. 4. 2019

Dohoda o ukončení poskytování pečovatelské služby

Dohoda_o_ukonceni_PS_19.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB
Staženo: 456×
Vloženo: 18. 6. 2019

Hlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (stavba bez trvalého pobytu)

Hlaseni_k_mistnimu_poplatku_za_obecni_system_odpadoveho_hospodarstvi_(stavba_bez_trvaleho_pobytu).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32 kB
Staženo: 401×
Vloženo: 12. 12. 2021

Hlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (trvalý pobyt)

Hlaseni_k_mistnimu_poplatku_za_obecni_system_odpadoveho_hospodarstvi_(trvaly_pobyt).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 31,5 kB
Staženo: 259×
Vloženo: 12. 12. 2021

Hlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Hlaseni_k_mistnimu_poplatku_za_uzivani_verejneho_prostranstvi.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB
Staženo: 156×
Vloženo: 12. 12. 2021

Hlášení k místnímu poplatku ze psů

Hlaseni_k_mistnimu_poplatku_ze_psu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26,5 kB
Staženo: 201×
Vloženo: 12. 12. 2021

Odhlášení místního poplatku ze provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně žádosti o vrácení přeplatku

4 Odhlášení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně žádosti o vrácení přeplatku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB
Staženo: 555×
Vloženo: 27. 3. 2018

Odhlášení místního poplatku ze psů včetně žádosti o vrácení přeplatku

5 Odhlášení místního poplatků ze psů včetně žádosti o vrácení přeplatku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB
Staženo: 549×
Vloženo: 27. 3. 2018

Ohlášení odstranění

15-Ohlaseni-odstraneni.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,47 kB
Staženo: 597×
Vloženo: 27. 4. 2018

Ohlášení stavby

8-Ohlaseni-stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,46 kB
Staženo: 683×
Vloženo: 27. 4. 2018

Oznámení dokončení stavebního záměru

Oznameni-dokončení-stavebního-záměru.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 29,41 kB
Staženo: 1,102×
Vloženo: 9. 4. 2018

Oznámení o vrácení neinvestiční – investiční dotace

2020-Oznameni_o_vraceni_dotace.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,03 kB
Staženo: 229×
Vloženo: 12. 11. 2020

Oznámení stavebního záměru (s certifikátem autorizovaného inspektora)

10-Oznameni-stavebniho-zameru-s-certifikatem-autorizovaneho-inspektora.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 35,16 kB
Staženo: 512×
Vloženo: 26. 4. 2018

Oznámení záměru

7-Oznameni-zameru.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 36,69 kB
Staženo: 688×
Vloženo: 27. 4. 2018

Oznámení změny v užívání stavby

14-Oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,33 kB
Staženo: 532×
Vloženo: 26. 4. 2018

Smlouva o odvozu komunálního odpadu od 1.1.2022 (podnikatelé)

Smlouva_o_odvozu_komunalniho_odpadu_od_1.1.2022_(podnikatele).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 41,5 kB
Staženo: 207×
Vloženo: 12. 12. 2021

Souhlas s převodem práv a povinností hrobového místa

Souhlas_s_prevodem_prav_a_povinnosti_hroboveho_mista19.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,16 kB
Staženo: 561×
Vloženo: 11. 6. 2019

Společné oznámení záměru

16-Spolecne-oznamení-zameru.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 43,78 kB
Staženo: 646×
Vloženo: 27. 4. 2018

Žádost o dodatečné povolení

Zadost-o-dodatečné-povoleni.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37 kB
Staženo: 623×
Vloženo: 27. 4. 2018

Žádost o dodatečné povolení k zvláštnímu užívání pozemní komunikace k provedení odstranění havárie v souladu s § 25 a 36, odst. 6, zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, platném znění.

Zadost_o_dodatecne_povoleni_k_zvlastnimu_uzivani_pozemni_komunikace_k_provedeni_odstraneni_havarie19.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28,5 kB
Staženo: 621×
Vloženo: 12. 6. 2019

Žádost o poskytnutí jednorázového příspěvku na uhrazení veterinární péče

Zadost_o_poskytnuti_jednorazoveho_prispevku_na_uhrazeni_veterinarni_pece19.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,07 kB
Staženo: 576×
Vloženo: 11. 6. 2019

Žádost o poskytnutí jednorázového věcného daru pro chovatele

Zadost_o_poskytnuti_jednorazoveho_vecneho_daru_pro_chovatele19.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,53 kB
Staženo: 483×
Vloženo: 11. 6. 2019

Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Petřvald

NeinvestDotaceZadost_2023.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 36,5 kB
Staženo: 83×
Vloženo: 14. 12. 2022

Žádost o poskytování pečovatelské služby

ZadostPoskPS_v032021.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33,5 kB
Staženo: 202×
Vloženo: 2. 3. 2021

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

formulÁŘ_žádost_o_povolení_kácení.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 31 kB
Staženo: 932×
Vloženo: 1. 2. 2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

13-Zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 27,28 kB
Staženo: 306×
Vloženo: 26. 4. 2018

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci

Zadost_povolení_s_nem_na_poz_kom_0420.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28 kB
Staženo: 865×
Vloženo: 5. 5. 2020

Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace

Zadost_o_povoleni_uzavirky_pozemni_komunikace19.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30,5 kB
Staženo: 521×
Vloženo: 12. 6. 2019

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Zadost_o_povoleni_zvlastniho_uzivani_pozemni_komunikace19.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30,5 kB
Staženo: 797×
Vloženo: 12. 6. 2019

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Zasady_byty_DPS_Zadost.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 21,51 kB
Staženo: 122×
Vloženo: 11. 12. 2022

Žádost o přidělení odpadové nádoby

Zadost_o_prideleni_ON_20220818.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 44,5 kB
Staženo: 863×
Vloženo: 18. 8. 2022

Žádost o rozšíření úkonů pečovatelské služby

Zadost_o_rozsireni_PS_19.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB
Staženo: 232×
Vloženo: 18. 6. 2019

Žádost o stanovisko k dokončenému sjezdu

Zadost_o_stanovisko_k_dokoncenemu_sjezdu19.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28,5 kB
Staženo: 505×
Vloženo: 12. 6. 2019

Žádost o stavební povolení

9-Zadost-o-stavebni-povoleni.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,34 kB
Staženo: 415×
Vloženo: 26. 4. 2018

Žádost o ukončení úkonu pečovatelské služby

Zadost_o_ukonceni_ukonu_PS_19.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB
Staženo: 256×
Vloženo: 18. 6. 2019

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

12-Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 35,86 kB
Staženo: 553×
Vloženo: 26. 4. 2018

Žádost o vydání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviska - MěÚ Orlová

2015-zadost-ks.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 77,5 kB
Staženo: 1,417×
Vloženo: 7. 3. 2016

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

4-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 35,23 kB
Staženo: 556×
Vloženo: 25. 4. 2018

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

5-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochrannem-pasmu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 33,41 kB
Staženo: 272×
Vloženo: 27. 4. 2018

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

1-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,23 kB
Staženo: 452×
Vloženo: 25. 4. 2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

3-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vlivu-uzivani-stavby-na-uzemi.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 36,46 kB
Staženo: 409×
Vloženo: 25. 4. 2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

2-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 33,01 kB
Staženo: 255×
Vloženo: 25. 4. 2018

Žádost o vydání společného povolení

6-Zadost-o-vydani-spolecneho-povoleni.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 46 kB
Staženo: 584×
Vloženo: 27. 4. 2018

Žádost o vydání vyjádření města Petřvald

Zadost_o_vyd_vyj_m_Petrvald.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 52,5 kB
Staženo: 1,397×
Vloženo: 14. 2. 2019

Žádost o závazné stanovisko ke kácení

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O ZÁVAZNÉ STANOVISKO KE KÁCENÍ.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35,5 kB
Staženo: 823×
Vloženo: 1. 2. 2018

Žádost o změnu velikosti hrobového místa

Zadost_o_zmenu_velikosti_hroboveho_mista19.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,23 kB
Staženo: 631×
Vloženo: 11. 6. 2019

Žádost o zřízení věcného břemene

Žádost o zřízení věcného břemene.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34,5 kB
Staženo: 478×
Vloženo: 27. 4. 2018