Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 152
TÝDEN: 2718
CELKEM: 1737405

Obsah

Aktualizace žádosti o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu Staženo: 723x | 11.06.2019

Čestné prohlášení žadatele o neinvestiční dotaci Staženo: 881x | 12.04.2019

Dohoda o ukončení poskytování pečovatelské služby Staženo: 216x | 18.06.2019

Dohoda o výměně bytů Staženo: 681x | 10.04.2018

Hlášení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 356x | 27.03.2018

Hlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 267x | 27.03.2018

Hlášení k místnímu poplatku ze psů Staženo: 304x | 27.03.2018

Odhlášení místního poplatku ze provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně žádosti o vrácení přeplatku Staženo: 281x | 27.03.2018

Odhlášení místního poplatku ze psů včetně žádosti o vrácení přeplatku Staženo: 282x | 27.03.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 307x | 27.04.2018

Ohlášení stavby Staženo: 367x | 27.04.2018

Oznámení dokončení stavebního záměru Staženo: 659x | 09.04.2018

Oznámení o vrácení neinvestiční – investiční dotace Staženo: 23x | 12.11.2020

Oznámení stavebního záměru (s certifikátem autorizovaného inspektora) Staženo: 255x | 26.04.2018

Oznámení záměru Staženo: 351x | 27.04.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 272x | 26.04.2018

Smlouva o odvozu komunálního odpadu (podnikatelé) Staženo: 509x | 12.11.2020

Souhlas s převodem práv a povinností hrobového místa Staženo: 284x | 11.06.2019

Společné oznámení záměru Staženo: 336x | 27.04.2018

Zásady pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Petřvaldu Staženo: 1379x | 06.03.2015

Stránka