Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Městu Petřvald byla poskytnuta v roce 2018 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300 000,-- Kč , účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


logomskArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 323
TÝDEN: 323
CELKEM: 657192

Obsah

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PETŘVALD
 

MLADÝM HASIČEM NA ZKOUŠKU - NÁBOR HASIČŮ 2018


Hasiči z Petřvaldu se zúčastnili taktického cvičení v Polsku
Jako v loňském roce, tak i letos jsme byli naší zahraniční spřátelenou jednotkou dobrovolných hasičů z Jasienice pozváni na společné požární cvičení, které se konalo v sobotu 13. října 2018. JSDH Petřvald – Březiny vyjela ve složení: velitel vozu R. Barwik; strojník J. Sasoň; hasiči F. Heczko, A. Sadriev, T. Fajkus a O. Čelechovský. Tématem požárního cvičení byla likvidace lesního požáru v těžce dostupném terénu. Oproti letům dřívějším jsme letos jako hosté dostali při cvičení možnost zásahu z pozice prvozásahového vozu. Simulovaný požár byl nahlášen v blízkém lese Slezských Beskyd pod kopcem místně nazýván Swierk, neboli Smrk. Naše „Líza“ CAS K25 LIAZ zdolala značně obtížný terén a dojela na požadované místo zásahu, ze kterého bylo dále vedeno bojové rozvinutí. K zásobování cisteren vodou bylo využito blízkého potoku a několika ponorných i plovoucích čerpadel. Celý zásah s úspěšnou likvidací lesního požáru trval cca 40minut. Následovalo stahování a uklízení použitých hadic, strojů a zařízení, zhodnocení cvičení a v neposlední řadě také přijetí pozvání na zasloužené pohoštění.
Za SDH Petřvald-Březiny Filip Heczko
123


Přátelská soutěž v požárním útoku
Během druhé srpnové soboty se u hasičské zbrojnice v Petřvaldě konala již tradiční soutěž v požárním útoku mužů a žen. Na start se postavila družstva mužů z Rychvaldu, Doubravy, Orlové-Poruby, Petřvaldu a polské Jasienice. V kategorii žen se zúčastnilo pouze družstvo z Rychvaldu.  Dále v této kategorii soutěžilo i smíšené družstvo sestavené z členů Okrskového aktivu Orlová. Na všechny účastníky letos čekalo překvapení v podobě losování pozice v družstvu během soutěžního pokusu. Ovšem, ani tato drobná úprava pravidel nevyvedla z míry muže z Doubravy, kteří suverénně zvítězili s časem 21,50 s. Na dalších místech se postupně umístila družstva z Orlové-Poruby s časem 27,20s, Jasienice s časem 43,10 s, Rychvaldu s časem 49,66 s. Na posledním místě se umístilo družstvo mužů z Petřvaldu s časem 69,49 s. Ženy z Rychvaldu dosáhly času 41,09 s a družstvo okrsku Orlová, které bylo hodnoceno mimo soutěž sestříklo terče v čase 34,46 s. Závěrem bych chtěl popřát všem zúčastněným k dalším úspěchům a poděkovat organizátorům za přípravu velmi hezkého sportovního odpoledne.
Za SDH Petřvald-Březiny Vicherek Aleš
12


Nová vrata na hasičské zbrojnici
Během srpna proběhla na hasičské zbrojnici v Petřvaldě výměna garážových vrat. Starší, roletová vrata, která již nevyhovovala po stránce spolehlivosti a bezpečnosti, byla nahrazena vraty sekčními. Nová vrata jsou lépe zateplená a snáze se u nich provádí nouzové otevírání v případě poruchy nebo výpadku proudu. Dále byly do jedněch vrat nainstalovány malé vstupní dveře, které umožní rychlejší přístup k autům např. v případě výjezdu a není tak již potřeba chodit do garáží přes zasedací místnost. Děkujeme MěÚ v Petřvaldě za tuto rekonstrukci, která pomůže zefektivnit práci petřvaldských dobrovolných hasičů.
Za SDH Petřvald-Březiny Vicherek Aleš
1

 


Soutěž o petřvaldského železného hasiče
Během první dubnové soboty, se na hřišti u sokolovny konala dětská soutěž s názvem Petřvaldský železný hasič, která byla uspořádána pro kategorii mladších (od 13 do 14 let) a starších (od 15 do 18 let) žáků. Soutěže tohoto typu se od klasického požárního sportu liší svou náročností, kdy musí jednotliví závodníci během svého pokusu dokázat nejen rychlost, ale i šikovnost, sílu a vytrvalost.
Na závodníky bylo připraveno celkem 7 překážek:

 • připojení k čerpadlu a roztažení dvou hadic „B“ na délku 20 metrů
 • uvázání lodního uzlu
 • běh přes pneumatiky
 • 10 metrů plazení
 • výstup na 3,5 metrů vysoké lešení a vytažení hadice v kotouči
 • 5 krát převrátit pneumatiku z nákladního auta
 • 10 resp. 20 úderů do tzv. hamer boxu.

Na start bylo přihlášeno celkem 32 dětí z 10 SDH. Kromě Petřvaldu se závodu zúčastnili hasiči z Orlové-Poruby, Orlové-Města, Rychvaldu, Lhoty u Opavy, Těrlicka-Hradiště, Dolních Marklovic, Karviné-Ráj, Horních Bludovic a Havířova-Města.

Umístění v kategorii mladších:

 1. Maxmilián Kunz (Dolní Marklovice), čas 2:15
 2. Radim Šeliga (Rychvald), čas 2:29
 3. Tomáš Šeliga (Rychvald), čas 2:30

V této kategorii byla nejlepší závodnice z Petřvaldu Kateřina Grauerová na 6. místě, která obdržela 30 sekundovou penalizaci za nesprávné uvázání uzlu. V opačném případě by totiž obsadila 2. místo. Dále se umístili na 9. místě Tomáš Kutmon a na 14. místě Václav Korbel.

Umístění v kategorii starších:

 1. Adam Ligocki (Orlová-Poruba), čas 1:57
 2. Jan Skřišovský (Rychvald), čas 2:00
 3. Tomáš Fajkus (Petřvald), čas 2:06

Druhý petřvaldský závodník v této kategorii byl na 4. místě Ondřej Čelechovský.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům z SDH Petřvald, kteří se podíleli na organizaci soutěže, Janě Grygerkové z SDH Rychvald za vedení organizačního týmu, TJ Sokol Petřvald za propůjčení zázemí, firmě BKB-Technik a.s. za sponzorský dar a městu Petřvald za ceny pro soutěžící.
Za SDH Petřvald Vicherek Aleš
12

 


Požár v domě s pečovatelskou službou
V pátek 13. října 2017 se v domě s pečovatelskou službou č.p. 1337 uskutečnilo hasičské cvičení dobrovolných hasičů z Okrsku Orlová a profesionální jednotky HZS MSK ze stanice Orlová. Jak už nadpis napovídá, námětem taktického cvičení byl požár v domě s pečovatelskou službou. Celá akce byla zaměřena na správné taktické postupy při požáru podobného objektu, kdy se musí hasiči vypořádat nejen se samotným požárem, ale hlavně musí být provedena záchrana většího počtu osob, které se v mnoha případech špatně pohybují.
První jednotka, která dorazila na místo, ihned provedla prvotní průzkum, kdy bylo zjištěno, že se jedná o požár sklepních prostor. Současně bylo vytvořeno hadicové vedení a provedeno vypnutí elektrického proudu a plynu. Během průzkumu zakouřeného sklepa, který byl prováděn v dýchacích přístrojích, byla nalezena jedna osoba a po jejím vytažení ji byla poskytnuta předlékařská první pomoc. V té době už ostatní jednotky prováděly evakuaci celého objektu. Po „uhašení“ požáru a vyvětrání zakouřených prostor pomocí přetlakového ventilátoru, se mohli obyvatelé domu vrátit zpět do svých bytů. Jakmile bylo vše uklizeno, přesunuly se všechny hasičské jednotky do petřvaldské zbrojnice, kde proběhlo vyhodnocení celé akce. Na závěr nezbývá než poděkovat všem zúčastněným jednotkám a obyvatelům domu č.p. 1737 za shovívavost.
SDH Petřvald
12


Hasiči z Petřvaldu cvičili v Polsku
Dne 15. září 2017 se jednotka sboru dobrovolných hasičů z Petřvaldu zúčastnila taktického cvičení, na které byli pozváni svými polskými kolegy z Jasienice. Námětem bylo hašení lesního požáru, s využitím místního potoka. Cvičení probíhalo asi 7 km jižně od Jasienice na okraji krajinného parku Slezské Beskydy. Místo nebylo vybráno náhodou, protože podle slov jasienických hasičů tam v minulosti již několikrát hořelo. Místo zásahu bylo přístupné po příkré a nezpevněné lesní cestě, se kterou si však petřvaldská liazka bez problémů poradila. Voda k hašení byla dovážená kyvadlově z čerpacího stanoviště na potoce Jasionka, vzdáleného asi 1 km od požářiště. Cisterny byly plněny pomocí plovoucích a kalových čerpadel. Po „uhašení“ požáru a společném focení se pak všichni zúčastnění přemístili do jasienické hasičské zbrojnice, kde nad připraveným pohoštěním probíhala česko-polská debata o hasičských radostech i starostech.
Za SDH Petřvald Aleš Vicherek
1


Hasičská soutěž v požárním útoku
Dne 12. 8. 2017 se u hasičské zbrojnice v Petřvaldě konala již tradiční soutěž v požárním útoku mužů a žen. V letošním roce došlo při organizaci soutěže ke změně tratě závodu. Nestartovalo se na zahradě hasičské zbrojnice, ale byla využita slepá část ulice Rychvaldské u TJ Petřvald-Březiny. Soutěžní trať byla tedy asfaltová a přímá, a proto se daly očekávat lepší časy soutěžních pokusů. Na start závodu se postavilo 5 družstev mužů a 2 družstva žen. I když to tak před startem nevypadalo, nakonec se celý závod odehrál za krásného slunečného počasí. Během jednotlivých pokusů nebyl zaznamenán ani jeden úraz a ani neplatný pokus. Výsledková listina s jednotlivými časy nakonec vypadala takto:
Kategorie mužů: 
1. Doubrava (21,47s)
2. Orlová-Město (28,62s)
3. Petřvald (33,32s)
4. Rychvald (35,92s)
5. Jasienica (41,44s)
Kategorie žen:           
1. Doubrava (26,47)
2. Rychvald (38,29)
Na závěr bych chtěl poděkovat všem soutěžícím za účast, členům SDH Petřvald za přípravu tratě a občerstvení a panu místostarostovi P. Dvořáčkovi za zajištění cen pro vítěze.
Za SDH Petřvald Aleš Vicherek
1


Požární soutěž mladých hasičů
V sobotu 24. června 2017 se na hřišti u sokolovny konala soutěž mladých hasičů, která je zařazena do Mládežnické ligy okresu Karviná, zkráceně M.L.O.K. Celkem se této soutěže zúčastnilo 5 družstev mladších žáků, 8 družstev starších žáků a mimo soutěž družstvo přípravky z Těrlicka-Hradiště. Petřvald startoval pouze v kategorii starších žáků. Zahájení soutěže proběhlo slavnostním nástupem družstev, na kterém bylo předáno ocenění za přínos hasičské činnosti bývalé starostce Petřvaldu paní Jarmile Skálové. Ocenění bylo připraveno také pro paní referentku správního odboru Bc. Ivanu Rajdusovou, která se však nemohla zúčastnit, a proto jí bylo předáno dodatečně. Družstva mezi sebou soupeřila ve štafetě požárních dvojic a v požárním útoku. Vítězem v kategorii mladších žáků bylo družstvo SDH Chotěbuz, druhé se umístilo družstvo SDH Těrlicko-Hradiště a třetí skončilo družstvo SDH Havířov-Město. V kategorii starších žáků zvítězilo družstvo SDH Těrlicko-Hradiště, druhé místo vybojovalo družstvo SDH Bohumín-Vrbice a třetí se umístilo družstvo SDH Orlová-Poruba. Družstvu z Petřvaldu nepřálo štěstí, a proto se umístilo na posledním místě. Žádný ze soutěžících však neodjel s prázdnou, sladká odměna byla připravena pro všechny. Na závěr bych chtěl jménem SDH Petřvald poděkovat TJ Sokol Petřvald za propůjčení hřiště, panu místostarostovi Ing. Petru Dvořáčkovi za zajištění cen pro soutěžící a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě soutěže.
Aleš Vicherek, SDH Petřvald
1


HASIČSKÁ SOUTĚŽ DNE 27. 5. 2017 V ORLOVÉ PORUBĚ

 • 3. MÍSTO VYBOJOVALA JSDH PETŘVALD

VýsledkyPoháryDružstvo


Exkurze mladých hasičů na hasičské stanici v Přívoze
První březnovou středu navštívily děti z SDH Petřvald a Rychvald hasičskou stanici v Ostravě-Přívoze. Příslušníci sloužící směny provedli děti všemi prostory stanice, popsali jejich denní režim a ukázali, jak to vypadá při vyhlášení poplachu. Dříve než se malí hasiči vydali na průzkum garáží s výjezdovou technikou, využili tělocvičnu, kterou je stanice vybavena a utkali se v turnaji ve vybíjené. Po dvou kolech a nerozhodném výsledku se pak všichni přesunuli do garáží, kde si mohly děti „osahat“ veškerou techniku. Na závěr proběhlo společné focení.
Aleš Vicherek, SDH Petřvald
1

 


Cvičení JSDH Petřvald
Ve středu 22. 2. 2017se jednotka dobrovolných hasičů z Petřvaldu zúčastnila cvičení uspořádaným HZS MSK. Ke cvičení posloužily bytové domy na Mírové ulici v Karviné, které jsou určeny k demolici. Na čtyřpodlažní budově byly nacvičeny různé způsoby kladení hadicového vedení do poschodí, správný postup při vnikání do požárem zasaženého bytu i způsob jeho prohledávání při silném zakouření. Všechny situace byly nacvičeny nejprve na sucho a nakonec i s „plnou polní“, tzn. s nasazenými dýchacími přístroji a se zavodněnými hadicemi. Na závěr výcviku byl pomocí dýmovnic zakouřen jeden z bytů. Simuloval se tak pokles tzv. neutrální roviny, rozhraní mezi zakouřeným a nezakouřeným pásmem. V takto ztížených podmínkách byl v bytě proveden průzkum. Nakonec byly ukázány způsoby odvětrání bytu. Nejprve přirozeně, otevřením oken a pak mnohem efektivněji, za pomocí přetlakového ventilátoru. Celý výcvik byl proveden pod vedením velitelů HZS MSK územního odboru Karviná a přinesl pro členy JSDH velmi cenné zkušenosti.
Aleš Vicherek, SDH Petřvald
12


Naši mladí hasiči:
2017_01_18_Foto - mladí hasiči


Historie a současnost požárního sboru v Petřvaldě

SDH Petřvald
 dobové fotoARCHIV
Rok 2016:

Ocenění - Jiří Kovář; Václav Kožušník
Mladí hasiči se rozloučili s prázdninami
Hasiči_Petřvald_soutěž