Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 405
TÝDEN: 1078
CELKEM: 1735765

Obsah

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PETŘVALD

Rychvaldská 838
Petřvald
Tel.: 607 097 712


HASIČI PETŘVALD v roce 2020

Loňský rok byl, co do počtu událostí, pro většinu hasičských jednotek rekordním. Naši jednotku nevyjímaje. I bez patnácti preventivních činností, jakými jsou asistence u sportovních a kulturních akcí, jednotka vyjížděla ke 100 událostem! Což je oproti roku 2019, kdy to bylo 53 událostí + 14 asistencí, téměř 100% nárust.

POŽÁR                                                                            15
ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ                             5
ODSTRANĚNÍ STROMU                                                  22
TRANSPORT PACIENTA                                                    4
LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU                                    27
NÁHRADA NEFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ                               2
SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS                                      4
PLANÝ POPLACH                                                             1
ČERPÁNÍ VODY                                                              20
ASISTENCE U SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ      15
CELKEM                                                                          115

1
I tento, doufejme výjimečný, nárůst výjezdů naši borci z jednotky bez zaváhání zvládli! A za to jim patří obrovské DĚKUJI! Opět musím napsat, že ještě větší DÍKY patří jejich rodinám (ženám, partnerkám, dětem,...) za jejich notnou dávku tolerance, trpělivosti a pevných nervů. Poděkovat také musím a chci, městu Petřvald, za neustálou perfektní spolupráci.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem, milí Petřvalďané, jménem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Petřvald-Březiny popřál do nového roku 2021 pevné zdraví a poděkoval vám za přízeň a důvěru, které se nám stále dostává.

Filip Heczko, starosta SDH
 Vážení spoluobčané, 
začal nám nový rok 2020, a i když opožděně, dovolte mi Vám jménem SDH Petřvald - Březiny v tomto roce popřát jen to nejlepší. Zároveň bych Vás touto cestou chtěl informovat o změnách, které se během valné hromady konané 4.1.2020 za přítomnosti spousty významných hostů z našeho města i z okolních sborů našeho okrsku, udály. Při této valné hromadě došlo k nové volbě výboru Sboru dobrovolných hasičů Petřvald-Březiny a změny byly opravdu velké. Z rukou starosty města a starosty hasičského okrsku Orlová byly spoustě zúčastněným předána ocenění i čestná uznání za jejich příkladnou práci pro sbor. Nejdůležitějším bodem programu byla volba nových funkcionářů pro všechny důležité pozice potřebné k dalšímu fungování sboru. Výbor byl zvolen následovně:

Náměstek starosty: Radek Barwik, Václav Kožušník
Velitel jednotky obce: Ing. Aleš Vicherek
Zástupce velitele jednotky obce: Pavel Procházka
Referent prevence a výchovné činnosti, Referent ochrany obyvatelstva: Pavel Procházka
Jednatel: Martin Visnar
Hospodář: Bc. Pavla Procházková
Vedoucí kolektivu mladých hasičů: Radek Barwik
Kronikář: Ing. Aleš Vicherek

Jako největší a nejzásadnější změnou ve vedení sboru byla volba nového starosty, přičemž dosud fungující dlouholetý starosta našeho sboru, pan Jiří Kovář, se rozhodl, že svou funkci ve sboru dále zastávat nebude. Tomuto bych chtěl na tomto místě nesmírně poděkovat za jeho dlouholetou, svědomitě vykonávanou a mnohdy nelehkou funkci. Výborem mu za jeho práci byla udělena funkce čestného starosty sboru. Pokračující velké břímě se rozhodl převzít nyní již nově zvolený starosta, který bude přidělenou funkci vykonávat minimálně stejně svědomitě a s odhodláním do dalších let, a to pan Filip Heczko.
Změny, které byly ve vedení SDH provedeny, zajistí snad další mnohaleté bezproblémové fungování a rozvoj našeho sboru a jednotky, která je neustále připravena k pomoci občanům města Petřvald.

Za SDH Petřvald - Březiny
Pavel Procházka
1


Historie a současnost požárního sboru v Petřvaldě

SDH Petřvald
 dobové fotoARCHIV:
2019
2018
2017

2016