Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Čipování pejsků

Registrace psů

Povinností chovatele psa v současné době je očipovat psy a v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) mít uvedeno číslo mikročipu, kterým je pes označen. 

V ČR je provozováno několik soukromých databází, do nichž mohou chovatelé očipované psy registrovat. Zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli.

V případě, že si chovatel pořídil psa již čipovaného nebo změnil adresu trvalého bydliště či telefonní číslo je potřeba informace zavedené v registru aktualizovat. Množí se případy, že nový majitel psa, tyto údaje nezaktualizuje a v tom případě je majitel velmi těžko dohledatelný.

Průvodce psa je na veřejném prostranstvípovinen opatřit psa známkou, kterou vydá držiteli psa správce poplatku ze psů, tj. finanční odbor Městského úřadu Petřvald, kde chovatelé mohou také nahlásit číslo čipu (paní Radana Gojová, tel. 596 542 925).

Ing. Petr Dvořáček, místostarosta

 

Informace o čipování psů