Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Informace pro současné i budoucí majitele a chovatele pejsků  (... a nejen pro ně)

V podmenu této stránky  (vlevo) naleznete odkazy na řadu potřebných informací a rovněž odkazy i fotogalerie pejsků, ketré jsou nyní v péči útulku a dočasných psích domovů.

Platné obecně závazné vyhlášyk týkající se chovů psů na území města

Aktualizace k 1.1.2023

Místní poplatek ze psů je zaveden Obecně závaznou vyhláškou města Petřvald č. 4/2021.
Základní sazby poplatku ze psů jsou: 

  • 250,- Kč/rok (držitel psa do dovršení 65 let, v rodinném domě)
  • 150,- Kč/rok (držitel psa nad 65 let, popř. mladší osoba pobírající důchod, v rodinném domě)
  • 600,- Kč/rok (držitel psa do dovršení 65 let, v bytovém domě)
  • 200,- Kč/rok (držitel psa nad 65 let, popř. mladší osoba pobírající důchod, v bytovém domě) (sazby za druhého a každého dalšího psa jsou navýšeny o 50% základní sazby)

Občanům nebudou před splatností zasílány upozorňující složenky.
Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2023.

Číslo účtu pro platby poplatku je: 19 – 1721679329/0800.

Každý poplatník má přidělen variabilní symbol, který je platný po celou dobu trvání poplatku. V případě, že chcete provést úhradu bankovním převodem a variabilní symboly nedohledáte z předešlých let, vyžádejte si je na emailu: gojova@petrvald-mesto.cz, popř. na tel. 596 542 925. V případě, že neuvedete variabilní symboly, může se stát, že platba nebude spárována správně nebo Vám bude vrácena zpět na účet. Pokud chcete provést úhradu přímo na pokladně městského úřadu, stačí nahlásit číslo popisné a jména osob, za které chcete zaplatit. Na pokladně lze platit i platební kartou.

Platby prostřednictvím SIPO se nemění, počet splátek a data splatností zůstávají nastaveny stejně jako v předešlých letech. 

Veškeré informace týkající se výše uvedených poplatků, je možno získat v kanceláři č. 313 Městského úřadu v Petřvaldě: Radana Gojová, tel. 596 542 925, gojova@petrvald-mesto.cz nebo na webových stránkách Města Petřvald: www.petrvald-mesto.cz 

Radana Gojová, referent finančního odboru

 

Čipování pejsků

Informace o čipování psů