Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvald, 24.4.2024
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Poplatek

Poplatková povinnost pro chovatele psů

Místní poplatek ze psů je zaveden Obecně závaznou vyhláškou města Petřvald č. 4/2021.
Základní sazby poplatku ze psů jsou pro rok 2024 stanoveny ve výši: 

  • 250,- Kč/rok (držitel psa do dovršení 65 let, v rodinném domě)
  • 150,- Kč/rok (držitel psa nad 65 let, popř. mladší osoba pobírající důchod, v rodinném domě)
  • 600,- Kč/rok (držitel psa do dovršení 65 let, v bytovém domě)
  • 200,- Kč/rok (držitel psa nad 65 let, popř. mladší osoba pobírající důchod, v bytovém domě) (sazby za druhého a každého dalšího psa jsou navýšeny o 50% základní sazby)

Občanům nebudou před splatností zasílány upozorňující složenky.
Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2024.

Číslo účtu pro platby poplatku je: 19 – 1721679329/0800.

Každý poplatník má přidělen variabilní symbol, který je platný po celou dobu trvání poplatku. V případě, že chcete provést úhradu bankovním převodem a variabilní symboly nedohledáte z předešlých let, vyžádejte si je na emailu: gojova@petrvald-mesto.cz, popř. na tel. 596 542 925. V případě, že neuvedete variabilní symboly, může se stát, že platba nebude spárována správně nebo Vám bude vrácena zpět na účet. Pokud chcete provést úhradu přímo na pokladně městského úřadu, stačí nahlásit číslo popisné a jména osob, za které chcete zaplatit. Na pokladně lze platit i platební kartou.

Platby prostřednictvím SIPO se nemění, počet splátek a data splatností zůstávají nastaveny stejně jako v předešlých letech. 

Veškeré informace týkající se výše uvedených poplatků, je možno získat v kanceláři č. 310 Městského úřadu v Petřvaldě: Radana Gojová, tel. 596 542 925, gojova@petrvald-mesto.cz 

Radana Gojová, referent finančního odboru

 

Každý chovatel je povinen podle §2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění oznámit finančnímu odboru do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Informace na tel. 596 542 925 u Radany Gojové, referentky finančního odboru Městského úřadu Petřvald.