Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • Zasedání Zastupitelstva Města Petřvald dne 26.6.2024
 • Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa Referent/ka odboru výstavby a životního prostředí
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Slavnostní obřady

Informace ke slavnostním obřadům

Komise pro občanské záležitosti města Petřvald pořádá v obřadní síni slavnostní obřady – vítání občánků, jubilejní svatby a setkání s jubilanty.

 

Vítání občánků – slavnostní zápis

 • vítání občánků je určeno všem novorozeňatům s trvalým bydlištěm v Petřvaldě
 • pro každé dítě je uspořádán samostatný obřad
 • děti jsou vítány zástupci města
 • délka obřadu je cca 20 minut
 • v obřadní síni máme pro dítě připravenou postýlku
 • spolu s rodiči se mohou slavnostního vítání zúčastnit i další příbuzní vítaných dětí
 • během obřadu je povoleno fotografovat a pořizovat videozáznamy

V případě zájmu o zveřejnění údaje o narození dítěte v Petřvaldských novinách je nutno podepsat na matrice MěÚ Petřvald  souhlas se zpracováním osobních údajů (nutno předložit rodný list dítěte a doklad totožnosti jednoho z rodičů).

Vítání občánků Vítání občánků Vítání občánků Vítání občánků

 

 

Setkání jubilantů

Jednou za čtvrt roku probíhá v obřadní síni slavnostní setkání jubilantů, kteří oslavili 80, 85, 90, 95 a více let. V případě, že se oslavenec ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do obřadní síně, můžete si dohodnout na matrice návštěvu doma.

 

Jubilejní svatby

Manželské páry, které slaví jubileum svatby, mohou symbolicky obnovit svůj manželský slib a říct si znovu své „Ano“.

Ceremoniály k výročí svateb jako např.:

 • stříbrná svatba 45. výročí
 • zlatá svatba 50. výročí
 • smaragdová svatba 55. výročí
 • diamantová svatba 60. výročí
 • kamenná svatba 65. výročí

probíhají v obřadní síni ve stejném stylu jako svatební obřady, přesto že se jedná o symbolické slavnostní obřady.

 

Všeobecné informace

Výše uvedené slavnostní obřady se konají  obřadní síni v budově radnice Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald.

Kapacita obřadní síně je cca 55 míst, z toho 43 míst k sezení.

Na radnici zajišťujeme zdarma hudební doprovod (klavír, housle a zpěv), přednes a přípitek (přípitek u slavnostního setkání jubilantů a jubilejních svateb).

Další služby jako např. fotograf, videozáznam si zajišťují občané sami na své náklady.

Konkrétní termín slavnostního obřadu je nutno dopředu dohodnout na matrice.

Srdečně zveme občany, kteří oslaví životní jubileum, jubilejní svatbu anebo mají zájem o vítání občánků. 

Kontakt na matriku

Těšíme se na setkání s vámi.