Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvald, 24.4.2024
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Svatební obřady

Informace ke svatebním obřadům

Místo:  Radnice – obřadní síň, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

 

přípitekobřední síňobřadní síň

 

Fotogalerie svatebních obřadů

Stanovená doba: 

  • pátek   - krátký svatební obřad (cca 10 min.)
  • sobota - svatební obřad s živou hudbou, zpěvem a přednesem

 

Seznam oddávajících:

  • Ing. Jiří Lukša - starosta města
  • Ing. Petr Dvořáček - místostarosta
  • Mgr. Šárka Němcová – pověřená členka Zastupitelstva města Petřvaldu
  • Jana Jaglařová – pověřená členka Zastupitelstva města Petřvaldu

 

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti 2 svědků.
Sňatečné obřady v obřadní síni města Petřvaldu ve stanovenou dobu k uzavírání manželství nejsou zpoplatněny.
Kapacita obřadní síně je cca 55 míst, z toho 43 míst k sezení.

Na radnici zajišťujeme zdarma:

  • v sobotu hudební doprovod (klavír, housle a zpěv), přednes a přípitek oddávajícího s novomanžely a svědky
  • v pátek jen přípitek.

Další služby jako např. fotograf, videozáznam si zajišťují snoubenci sami na své náklady.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou města.

O provedení sňatečného obřadu požádají snoubenci Městský úřad Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, odbor správní – matriku (1.NP kanc. č. 104), vyplní předepsaný tiskopis (dotazník k uzavření manželství) a předloží doklady osvědčující jejich totožnost a způsobilost k uzavření manželství.

 

Podrobnější informace:

 

Dokumenty a informace ke stažení: