Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvald, 24.4.2024
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Služby města

 

Logo Moravskoslezský krajMěstu Petřvald byla schválena na rok 2023 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 379 000 Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2023. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.

 

Informace o pečovatelské službě města Petřvald

Město Petřvald poskytuje  v sociální oblasti dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění tyto služby:
 

 • Základní sociální poradenství – bezplatná služba
 • Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, poskytuje se ve vymezeném čase v domácnosti osob a rodinám s dětmi
 • Pečovatelská služba je terénní služba sociální péče poskytovaná v domácnosti osob v pracovní dny  v pracovní době pracovníků v sociálních službách – pečovatelek z povolání, poskytuje se  v souladu s  § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
 • Úkony PS jsou uvedené v příloze, tyto úkony se poskytují za stanovenou úhradu, bez úhrady rodinám s dětmi (3 a více dětí narozených současně), účastníkům odboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace dle zákona č. 119/1990 Sb.,  o soudní rehabilitaci

   

  , v platném znění, a osobám zařazených v táboře nucených prací, pozůstalým manželům/manželkám po těchto osobách

Místo poskytování služeb:
 

 • Pečovatelskou službu poskytuje Město Petřvald pouze na svém území, v domácnosti osoby nebo v zařízeních pečovatelské služby (prádelna, mandlovna a autoprovoz).

Cíl služeb:

 • Cílem poskytované pečovatelské služby je pomoc a podpora fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci (ztráta soběstačnosti z důvodu věku nebo zdravotního stavu tak, aby klient mohl co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí - v prostředí svého domova) s důrazem na zachování lidské důstojnosti, individuální potřeby klienta, aktivitu, samostatnost, posilování sociálního začleňování, kvalitu služeb a dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Okruh osob, kterým se služby poskytují:

 • Město Petřvald poskytuje pečovatelskou službu seniorům starším 65 let nebo osobám mladším od 27 let věku s tělesným nebo zdravotním postižením a rodinám s dětmi.
Kapacita poskytovaných služeb:
 • Celková kapacita poskytované pečovatelské  služby je 110 klientů, z toho maximálně 50 osobám můžeme rozvážet obědy.
Provozní doba pečovatelské služby Petřvald

Pečovatelskou službu poskytují pečovatelky z povolání v pracovní dny v domácnosti osob nebo v domě s pečovatelskou službou. Dovoz obědů se poskytuje v době od 10:00 hod. do 14:00 hod., ostatní služby od 7:00 hod. do 15:30 hod. Úkony se provádějí v souladu s bodem 5 popisu realizace pečovatelské služby.

Mimo uvedenou provozní dobu je možnost si dohodnout poskytování úkonů pečovatelské služby  u těchto organizací: 

Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace
Provozní doba: každý den v týdnu od 7:00 hod. do 19:00 hod.
Tel: 596092503, 731124630.

Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace
Provozní doba: každý den v týdnu od 6:00 hod. do 20:00 hod.
Tel: 603100778.

Sociální služby města Havířov, příspěvková organizace
Provozní doba: každý den v týdnu od 6:00 hod. do 22:00 hod.
Tel: 596477313.

Agentura Komplexní domácí péče Hestia s.r.o.
Provozní doba: každý den v týdnu od 6:00 hod. do 10:00 hod., od 16:00 do 22:00 hod.
Tel: 603 472 787.

Slezská diakonie – Elim Stonava
Provozní doba: každý den v týdnu od 6:30 hod. do 21:00 hod.
Tel.: 731 425 112.

Pečovatelská služba DUHA senior s.r.o.
Provozní doba: po-pá od 7:00 hod. do 19 hod., so, ne, svátky – dle domluvy
Tel.: 736 283 953.

Domácí péče MAJKA, s.r.o.
Provozní doba: nepřetržitý provoz
Tel.: 777 724 560.

 

Pečovatelská služba

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
   

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí osobní hygieny

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo dovážka jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup - např. týdenní, nákup ošacení
 • praní a žehlení ložního prádla, popř. drobné opravy
 • praní a žehlení osobního prádla popř. drobné opravy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Bližší informace rádi poskytneme na tel. č. 596 542 905 nebo v kanceláři č. 104 na Městském úřadě v Petřvaldě u sociální pracovnice Barbary Semanco, DiS.
 

Kontakt na pečovatelky:

 • Martina Grafová: 727 943 495
 • Andrea Volná: 727 943 496
 • Lucie Vicherková: 727 943 497
 • Božena Vítečková: 727 943 498
 • Kancelář pečovatelek: 596 541 229

Ceník

Maximální výše úhrady dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění platí od 01.03.2022.
Výše úhrady za úkony pečovatelské služby města Petřvald schválena Radou města Petřvald dne 22.02.2023.
Účinnost od 01.03.2023.
Zpracovala: Barbara Semanco, DiS.

 

Formuláře ke stažení o poskytování pečovatelské služby: