Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Služby města

 

Logo Moravskoslezský krajMěstu Petřvald byla schválena na rok 2022 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 379 000,-- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2023. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.

 

Informace o pečovatelské službě města Petřvald

Město Petřvald poskytuje  v sociální oblasti dle zák. č. 108/2006 Sb., v pl. znění tyto služby:
 

 • Základní sociální poradenství – bezplatná služba
 • Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, poskytuje se ve vymezeném čase v domácnosti osob a rodinám s dětmi
 • Pečovatelská služba je terénní služba sociální péče poskytovaná v domácnosti osob v pracovní dny  v pracovní době pracovníků v sociálních službách – pečovatelek z povolání, poskytuje se  v souladu s  § 40 zák.č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v pl. znění.
 • Úkony PS jsou uvedené v příloze, tyto úkony se poskytují za stanovenou úhradu, bez úhrady rodinám s dětmi (3 a více dětí narozených současně), účastníkům odboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace dle zák. 119/1990 v pl. zn., a osobám zařazených v táboře nucených prací, pozůstalým manželům/ manželkám po těchto osobách
   

Místo poskytování služeb:
 

 • Pečovatelskou službu poskytuje Město Petřvald pouze na svém území, v domácnosti osoby nebo v zařízeních pečovatelské služby (prádelna, mandlovna a autoprovoz).

Cíl služeb:

 • Cílem poskytované pečovatelské služby je pomoc a podpora fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci (ztráta soběstačnosti z důvodu věku nebo zdravotního stavu tak, aby klient mohl co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí - v prostředí svého domova) s důrazem na zachování lidské důstojnosti, individuální potřeby klienta, aktivitu, samostatnost, posilování sociálního začleňování, kvalitu služeb a dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Okruh osob, kterým se služby poskytují:

 • Pečovatelskou službu Město Petřvald poskytuje seniorům starším 65 let nebo osobám mladším od 27 let věku s tělesným nebo zdravotním postižením a rodinám s dětmi
Kapacita poskytovaných služeb:
 • Celková kapacita poskytované pečovatelské  služby je 110 klientů, z toho maximálně 50 osobám můžeme rozvážet obědy.

Způsob poskytování služeb:

 • Pečovatelskou službu poskytují pečovatelky z povolání v pracovní dny v domácnosti osob nebo v zařízení PS. Dovoz obědů se poskytuje v době od 10:00-14:00 hodin, ostatní služby  od 07:00 – 15:30 hodin. Úkony se provádějí v souladu s bodem  5 popisu realizace pečovatelské služby.

 

Pečovatelská služba

Základní činnosti při poskytování PS se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
   

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí osobní hygieny

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo dovážka jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
   

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup - např. týdenní, nákup ošacení
 • praní a žehlení ložního prádla, popř. drobné opravy
 • praní a žehlení osobního prádla popř. drobné opravy
   

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Bližší informace rádi poskytneme na tel. č. 596 542 905 nebo v kanceláři č. 101 na Městském úřadě v Petřvaldě u sociální pracovnice Bc. Ivany Rajdusové.
 

Kontakt na pečovatelky:

 • Martina Grafová: 727 943 495
 • Andrea Volná: 727 943 496
 • Lucie Vicherková: 727 943 497
 • Božena Vítečková: 727 943 498
 • Kancelář pečovatelek: 596 541 229

Ceník

Maximální výše úhrady dle vyhl.č. 505/2006 Sb., v pl. znění platí od 01.03.2022.
Výše úhrady za úkony  PS města Petřvald schválena RM Petřvaldu dne 14.11.2019.
Účinnost od 01.01.2020.
Zpracovala: Bc. Ivana Rajdusová

 

Formuláře ke stažení o poskytování pečovatelské služby:

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
2
31
1
1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10
1
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:5
TÝDEN:1828
CELKEM:2215684