Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Edukační stezka

 

Loga finanční podpory projektu

Představujeme Vám edukační neboli naučnou stezku, kterou město Petřvald zrealizovalo v roce 2018, v rámci projektu česko-polské spolupráce č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001147 –„Turistická kooperace. Posílení turistického potenciálu partnerských obcí – JA -PE4“,

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Fondu mikropojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński z Programu „Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020“

Naučná stezka se nachází v centru města Petřvald na zhruba 100 m dlouhé trase a tvoří ji pět zastavení, doplněných o informační panely. Na jednotlivých informačních panelech získají návštěvníci stručné informace o historii města Petřvald, o stromech, motýlech i o tom, jak je chránit.  Zázemí stezky vás vyzve k chůzi na boso, poskytne vám prostor k odpočinku na kvetoucí louce nebo možnost pozorovat, jak včelky samotářky obydlují hmyzí domečky.  

Další – doplňující – informace jsou zveřejněny na webových stránkách města, a tyto jsou návštěvníkům přístupné rovněž na informačních panelech prostřednictvím QR kódů.

Veškeré informace jsou zveřejněny jak v českém, tak v polském jazyce.

Česká verze Wersja polska