Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Stezka poznatků a zdraví na Drogomyské cestě”

Logo finanční podpory z fondů Evropské unie

Závěrečný workshop tvorby produktu cestovního ruchu v rámci projektu „Stezka poznatků a zdraví na Drogomyské cestě“

Fotografie k akci Dne 1.12.2021 jsme završili závěrečným workshopem tvorby produktu cestovního ruchu aktivní část realizace projektu „Stezka poznatků a zdraví na Drogomyské cestě“. Jedním z důležitých předpokladů tohoto projektu je vybudování společného polsko-českého turistického produktu. Specializovaný tým složený ze zástupců města Petřvald a obce Strumień v úzké spolupráci s ředitelem Sdružení pro regionální rozvoj a spolupráci „OLZA“ pracoval na společném přeshraničním produktu.

Výsledkem celkem čtyř workshopů bylo vypracování nové varianty turistických tras:Fotografie k akci automobilové a cyklistické, kdy na každé z nich jsou zastávky, které by měl vidět každý turista, který se vydá do města Petřvald a obce Strumień. Workshop shrnul, co se doposud podařilo, a především tým jednal o pojmenování této nové turistické nabídky. Před uvedením nabídky na trh je před partnery ještě hodně práce, ale již dnes vás můžeme informovat, že celá akce je plánována na příští rok.

Zpracovala: Bc. Eva Pavelek, odbor správní, projektový manažer

 

Slavnostní otevření  „Stezky poznatků a zdraví na Drogomyské cestě”
 

Dne 29. července 2021 jsme se zúčastnili slavnostního otevření „Stezky poznatků a zdraví na Drogomyské cestě” v polské Drogomysli, která byla vybudována v rámci společného projektu mezi našim městem a městem Strumień. Finanční prostředky na realizaci tohoto projektu byly získané z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.


Atraktivní stezka s lavičkami začíná mezi sídlem místního zámečku a fotbalovým hřištěm sportovního klubu "Blyskawica" a končí u rybníka ,,Podymacz“ v polské Drogomysli.  Vzniklé prostředí s velkým množstvím vysázených rostlin a květin vybízí k relaxaci či načerpání sil procházkou spojenou s krásnými výhledy. Důležité je, že turisté, kteří toto místo navštíví, budou moci nejen relaxovat, ale také se něco dozví o zajímavostech a historických objektech v okolí, stejně jako o turistických atraktivitách u nás v Petřvaldě, a to pomocí QR kódů, jež jsou na trase umístěny.


Slavnostního otevření stezky se zúčastnila Anna Grygierek, starostka Města Strumień, Czesław Greń, předseda městské rady ve Strumieńu, delegace z Města Petřvald v čele se starostou Ing. Jiřím Lukšou a další pozvaní hosté. Společně se slavnostním otevřením proběhla v prostorách zámečku v Drogomyslu přednáška o historii města Drogomysl, který byla doprovázena výstavou obrazů pod širým nebem připravenou odděleními Dílny pracovní terapie v Drogomyślu a Amatérské tvůrčí skupiny "Stream". Výstava představila památky a turistické atrakce obce Drogomyśl.


Otevření „Stezky poznatků a zdraví na Drogomyské cestě” je jedním z přeshraničních setkání plánovaných projektem, jehož cílem je zvýšit turistickou atraktivitu polsko-českého přeshraničního území a přilákat do oblasti nové návštěvníky.  V rámci tohoto projektu se ještě uskuteční další společné akce (pochod nordic walking, polsko-české cyklistické závody, mezinárodní mládežnická sportovní soutěž – na polské straně a na české straně v Petřvaldu se bude uskuteční setkání s kulturou a pěší turistikou). 

Fotografie ze slavnostního otevření „Stezky poznatků a zdraví na Drogomyské cestě” dne 29.7.2021 Fotografie ze slavnostního otevření „Stezky poznatků a zdraví na Drogomyské cestě” dne 29.7.2021 Fotografie ze slavnostního otevření „Stezky poznatků a zdraví na Drogomyské cestě” dne 29.7.2021 Fotografie ze slavnostního otevření „Stezky poznatků a zdraví na Drogomyské cestě” dne 29.7.2021 Fotografie ze slavnostního otevření „Stezky poznatků a zdraví na Drogomyské cestě” dne 29.7.2021 Fotografie ze slavnostního otevření „Stezky poznatků a zdraví na Drogomyské cestě” dne 29.7.2021

V Petřvaldě dne 3. srpna 2021

Zpracovala: Bc. Eva Pavelek, odbor správní, projektový manažer

 

Město Petřvald se zapojilo do nového projektu česko-polské spolupráce s městem Strumieň, který bude realizován v roce 2021.

 • Název projektu:  „Stezka poznatků a zdraví na Drogomyské cestě”
 • Registrační číslo projektu:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002539
 • Co je cílem projektu,  jaká je cílová skupina?

Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti česko-polského pohraničí prostřednictvím zlepšení dostupnosti atraktivit cestovního ruchu a propagace turistických hodnot česko-polského pohraničí. Realizace projektu přispěje ke zlepšení konkurenceschopnosti polsko-českého pohraničí a pozitivně ovlivní růst jeho hospodářského potenciálu. Zvýšení počtu turistů a prodloužení času, který tráví na území města Strumień a města Petřvald se odrazí rovněž  na rozvoji služeb cestovního ruchu v příhraniční oblasti.

Cílovou skupinou projektu jsou turisté na obou stranách polsko-české hranice, místní komunita, obyvatelé a podnikatelé.

V rámci projektu vznikne  ve městě  Drogomyśl, ve správním obvodu města Strumieň,  nová naučná stezka. Místo poznaní dějin Drogomyśle, a také místo, kde se obyvatelé i návštěvníci mohou posadit a oddychnout si. Na trase  této nové stezky budou umístěny cedulky s nejdůležitějšími historickými objekty Drogomyśle, včetně jejich stručných popisů v podobě QR kódů.

Projekt také zahrnuje propagační aktivity, které by měly obě města představit potencionálním turistům :

 • vydání polsko-česká propagační brožury (2000 ks), prezentující atrakce cestovního ruchu gminy Strumień a města Petřvald,
 • vydány hracích karet s atrakcemi cestovního ruchu města Petřvald a gminy Strumień (500 ks).

Město Petřvald v rámci projektu rovněž nechá vyrobit propagační materiály s příslušnými logy, jejichž součástí bude Puzzle (300 kusů), stolní kalendář (3200 kusů) s fotografiemi města Petřvald a obce Strumień.

 

Další částí projektu jsou společné projektové aktivity, které by měly být realizovány v roce 2021:

Na polské straně to budou:

minimální 2 workshopy tvorby produktu cestovního ruchu gminy Strumień a města Petřvald pod vedením Sdružení pro rozvoj a regionální spolupráci OLZA.

 • oficiální zprovoznění Drogomyské cesty spojené s přednáškou (za účasti cca 10 osob z České republiky),
 • pochod Nordic Walking v Drogomyśli za účasti českého partnera
 • polsko-české cyklistické závody
 • mezinárodní mládežnická sportovní soutěž v Drogomyśli

Na české straně se uskuteční:

 • setkání s kulturou ve městě Petřvald;
 • pěší túra městem Petřvald (určená pro lídry nevládních organizací, městské poslance a zástupce samosprávy z gminy Strumień).

V rámci udržitelnosti projektu se budou každý rok střídavě v Drogomyśli nebo v českém městě Petřvald uskutečňovat setkání, mohou to být sportovní závody nebo účast na kulturní akci. V době udržitelnosti bude infrastruktura využívána v prospěch polsko-české spolupráce a společné aktivity obyvatel a turistů. Informace o společných akcích budou zveřejňovány na internetových stránkách obou partnerů.

V Petřvaldě dne 5.2.2021

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:498
TÝDEN:2803
CELKEM:2515501