Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 73
TÝDEN: 2639
CELKEM: 1737326

Obsah

„Provozování nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Petřvaldě“


V Petřvaldě dne 16.11.2012

Město Petřvald v rámci výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod, která je součástí stavebních prací při sanaci ekologických škod v rámci projektu s názvem „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod při těžbě uhlí v Petřvaldě“ a na základě rozhodnutí rady města Petřvaldu ze dne 15.11.2012, vyhlašuje výběrové řízení na uzavření koncesní smlouvy malého rozsahu na:

„Provozování nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Petřvaldě“

Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald<
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1721679329/0800
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
E-mail: skalova@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pro věci technické:: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 900
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz


Informace o druhu a předmětu koncese malého rozsahu a jeho technická specifikace:
1.
Předmětem výzvy je zpracování nabídky na „Provozování nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Petřvaldě“. Podmínky na zpracování nabídky jsou uvedeny v koncesní dokumentaci, která je k dispozici ke stažení na Zakázka na profilu zadavatele nebo na Profilu zadavatele

2.
Lhůta pro doručení nabídky: do 7. 12. 2012 do 11:00 hod, čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald.
Způsob doručení nabídky:
- osobně na podatelnu Městského úřadu v Petřvaldě,
- doporučeně poštou na adresu: Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald

Jarmila SKÁLOVÁ
starostka