Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Liliana Cozlová - slavnostní vítání dne 14.12.2019

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 10
DNES: 455
TÝDEN: 1950
CELKEM: 1644737

Obsah

„Provozování nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Petřvaldě“


V Petřvaldě dne 16.11.2012

Město Petřvald v rámci výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod, která je součástí stavebních prací při sanaci ekologických škod v rámci projektu s názvem „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod při těžbě uhlí v Petřvaldě“ a na základě rozhodnutí rady města Petřvaldu ze dne 15.11.2012, vyhlašuje výběrové řízení na uzavření koncesní smlouvy malého rozsahu na:

„Provozování nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Petřvaldě“

Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald<
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1721679329/0800
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
E-mail: skalova@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pro věci technické:: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 900
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz


Informace o druhu a předmětu koncese malého rozsahu a jeho technická specifikace:
1.
Předmětem výzvy je zpracování nabídky na „Provozování nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Petřvaldě“. Podmínky na zpracování nabídky jsou uvedeny v koncesní dokumentaci, která je k dispozici ke stažení na Zakázka na profilu zadavatele nebo na Profilu zadavatele

2.
Lhůta pro doručení nabídky: do 7. 12. 2012 do 11:00 hod, čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald.
Způsob doručení nabídky:
- osobně na podatelnu Městského úřadu v Petřvaldě,
- doporučeně poštou na adresu: Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald

Jarmila SKÁLOVÁ
starostka