Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 58
TÝDEN: 2624
CELKEM: 1737311

Obsah

„Příprava a tisk Petřvaldských novin“


V Petřvaldě dne 11.2.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na kompletní zpracování Petřvaldských novin. Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky:
„Příprava a tisk Petřvaldských novin“


Stručný popis zakázky:
Předmětem zakázky je kompletní zpracování Petřvaldských novin v tomto rozsahu:
1. grafická úprava dodaných materiálů
2. předtisková příprava
3. tisk – základní počet výtisků 2.890 ks/ 16 stran (počet výtisků i stran bude aktualizován pravidelně dle požadavku zadavatele)
4. knihařské zpracování
5. předání zpracovaných materiálů v plné grafické verzi ve formátu PDF
6. počet vydání za rok 12 (měsíčník)

Technické požadavky na zpracování novin:
- formát výsledný skládaný A4
- papír 80g
- vazba bez šití, listy pouze nafalcované a volně vložené do sebe
- barva: černobílé nebo barevné vydání

Místo plnění zakázky: Městský úřad Petřvald, Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Termín plnění zakázky : od 1.4.2013 – do max. 31.3.2017

Předpokládaná cena : do max. 1.000.000 Kč bez DPH

Kritéria pro hodnocení nabídky:
Zájemce předloží nabídkovou cenu ve třech variantách:
1. zpracování v rozsahu dle popisu zakázky 2.890 ks /16 stran v barevném tisku
2. zpracování v rozsahu dle popisu zakázky 2.890 ks /16 stran v černobílém tisku
3. zpracování v rozsahu dle popisu zakázky 2.890 ks /16 stran v černobílém tisku s čelní a zadní stranou proloženou barevným tiskem v jedné barvě (viz přiložený vzor)

Cena bude kalkulována včetně dopravy tj. doručení hotových novin do sídla zadavatele.

Dotazy k zpracování nabídky : Mgr.Polková 596 542 903
Dotazy k podrobnostem tisku PN: p.Tomková 596 542 904

V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) formou čestného prohlášení
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm.a) b) způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy). Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče.
2. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 28.2.2013 11.30 hod. zřetelně označenou nápisem „Příprava a tisk Petřvaldských novin“

Pracovní doba MěÚ Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.Text výzvy vč. poždavků na obsah smlouvy ve formátu PDF.


Jarmila SKÁLOVÁ
starostka