Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Nákup upomínkových předmětů“

„Nákup upomínkových předmětů“


V Petřvaldě dne 22.2.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup upomínkových předmětů“ v rámci projektu Kulturní pohraničí-vytvoření moderní kulturní infrastruktury v Jasienici a Petřvaldě. Žádáme Vás o předložení cenové nabídky. Dodávka upomínkových předmětů:

Název veřejné zakázky: „Nákup upomínkových předmětů“

Stručný popis zakázky:
100 ks trička
200 ks blok s propiskou
50 ks sad pastelek
50 ks sad fixů
100 ks sady 2 skleniček
100 ks hrníčků
200 ks pexeso

Text výzvy včetně grafických požadavků je uveden v souboru PDF, jehož odkaz je uveden níže.

Místo plnění zakázky: Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald

Termín plnění zakázky: dodávka: duben – květen 2013

Předpokládaná cena: 75 tis. Kč včetně DPH

Kritéria pro hodnocení nabídky: Nabídková cena v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem.

Další podmínky zadavatele:
1. Upomínkové předměty budou opatřeny potiskem dle návrhu zadavatele v souladu s pravidly publicity http://www.euregio-teschinensis.eu/wp-content/uploads/2012/10/Manuál-vizuální-prezentace.pdf
2. Nabídka grafického návrhu požadovaných předmětů.
3. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

V nabídce musí uchazeč prokázat:
1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a to formou čestného prohlášení.
2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 18.3.2013 11.30 hod. zřetelně označenou nápisem „Nákup upomínkových předmětů“

Pracovní doba MěÚ Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.


Text výzvy včetně grafických požadavků ve formátu PDF.


Jarmila SKÁLOVÁ
starostka

Městský úřad