Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Modernizace knihovny – stavební úpravy, truhlářské a lakýrnické práce“

„Modernizace knihovny – stavební úpravy, truhlářské a lakýrnické práce“


V Petřvaldě dne 12.2.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace knihovny“ v rámci projektu Kulturní pohraničí-vytvoření moderní kulturní infrastruktury v Jasienici a Petřvaldě.
Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky:
„Modernizace knihovny – stavební úpravy, truhlářské a lakýrnické práce“


Stručný popis zakázky:
1. Stavební úprava vstupu do dětského oddělení knihovny a studovny
2. Výroba, instalace a ukotvení vyvýšeného patra dětského oddělení knihovny (ve tvaru lodi) dle přiložené studie norem platných pro dětská hřiště (nutné přesné zaměření na místě)
3. Výroba a instalace posuvných závěsných dveří u vstupu do dětského oddělení knihovny (nutné přesné zaměření na místě)
4. Výroba a instalace nábytku a zařizovacích předmětů z OSB desek dle přiložené studie a typové a kusové specifikace (přesné zaměření na místě nutné)
5. Renovace(lakováním) 34 ks původních skříněk (barvy dle studie) a opatření kolečky (6 kusů skříněk)
6. Další potřebné práce a materiál v souladu se studií a typovou a kusovou specifikací

Místo plnění zakázky:
budova Střediska kulturních služeb čp.150 v Petřvaldě – prostory knihovny v 1.patře této budovy

Termín plnění zakázky:
24.6.- 26.6.2013 – zednické práce
24.6.- 17.7.2013 – lakýrnické práce (mimo budovu)
18.7.- 31.7.2013 – instalace nábytku

Předpokládaná cena: 150 tis. Kč bez DPH

Prohlídka na místě plnění zakázky:
Prohlídka na místě plnění zakázky je podmínkou pro podání nabídky.
Sraz zájemců o podání nabídky (prohlídka na místě plnění) 22.2.2013 ve 8.00 hod. v prostorách knihovny v budově na ulici K Muzeu čp.150 v Petřvaldě.

Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena v členění:

V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) formou čestného prohlášení
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm.a) b) způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy). Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče).
2. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 4.3.2013 11.30 hod. zřetelně označenou nápisem „„Modernizace knihovny – stavební úpravy, truhlářské a lakýrnické práce“

Pracovní doba MěÚ Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.


Text výzvy vč. požadavků na obsah smlouvy ve formátu PDF.
Projektová dokumentace zkomprimováno ve formátu ZIP.


Doplnění zadávacích podkladů na veřejnou zakázku mletého rozsahu: Modernizace knihovny – stavební úpravy, truhlářské a lakýrnické práce“
25.2.2013
Na základě schůzky se zájemci o realizaci zakázky, která proběhla dne 22.2.2013 se zadávací podklady pro uvedenou akci doplňují o tuto dokumentaci:

F 1.2. - Konstrukční a stavebně technické řešení
01 - Půdorys 2.NP – konstrukce podia
02 - Půdorys 2.NP – konstrukce zavěšení
Doplněn dokumentace zkomprimováno ve formátu ZIP.

Termín pro podání nabídek se nemění.

Jarmila SKÁLOVÁ
starostka

Městský úřad

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:759
TÝDEN:5654
CELKEM:2512409