Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Sebastián Pastor, slavnostní vítání dne 8.4.2017

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 63
TÝDEN: 1000
CELKEM: 1738928

Obsah

„Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace“


V Petřvaldě dne 23.10.2014

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na základě § 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Název veřejné zakázky:

Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.11.2014 v 10:00 hodin. Nabídky, které budou doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty do předběžného hodnocení.

Nabídku dodavatel podává v uzavřené obálce doporučeně poštou, kurýrní službou nebo osobně na adresu Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin. Obálka bude označena nápisem: „NEOTVÍRAT - veřejná zakázka Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace“.

Ke stažení:
Úplné znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ve formátu PDF
Scan podepsaného úplného znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ve formátu PDF
Příloha č. 1: Seznam odběrných míst ve formátu XLSX (MS Excel)
Příloha č. 2: Tabulka pro zadání nabídkové ceny ve formátu XLSX (MS Excel)
Příloha č. 3: Pravidla pro e-aukci ve formátu PDF