Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace“

„Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace“


V Petřvaldě dne 23.10.2014

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na základě § 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Název veřejné zakázky:

Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.11.2014 v 10:00 hodin. Nabídky, které budou doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty do předběžného hodnocení.

Nabídku dodavatel podává v uzavřené obálce doporučeně poštou, kurýrní službou nebo osobně na adresu Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin. Obálka bude označena nápisem: „NEOTVÍRAT - veřejná zakázka Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace“.

Ke stažení:
Úplné znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ve formátu PDF
Scan podepsaného úplného znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ve formátu PDF
Příloha č. 1: Seznam odběrných míst ve formátu XLSX (MS Excel)
Příloha č. 2: Tabulka pro zadání nabídkové ceny ve formátu XLSX (MS Excel)
Příloha č. 3: Pravidla pro e-aukci ve formátu PDF

Městský úřad